facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Aktualno??ci


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnik

Ka??dego dnia o godz. 20.00 jest adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu Mi??o??ci Jezusa Chrystusa (1h)
ozdobnik
PRZED NAMI


4.IX.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

4.IX.2021 r.: Ligowo ????? ??lub Mariusza i Agnieszki (pos??uga s??owa)

6-15.IX.2021 r.: Pielgrzymka do Kr??lowej Pokoju

13.IX.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

18.IX.2021 r.: LUBIN - Sakrament ??lubu Natalii i Konrada (pos??uga s??owa)

25.IX.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

25.IX.2021 r.: Warta Boles??awiecka ????? godz. 15.00 ??lub Eweliny i Micha??a (pos??uga s??owa)

ozdobnik

2.X.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

3.X.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 0 - ?????NAWR??CENIE???????

9.X.2021 r.: Pielgrzymka gwia??dzista Rodzin do Domu Chleba (godz. 15.00 Koronka, posi??ek, konferencja, Msza ????w.)

10.X.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 1 - ?????MI????O?????? BO??A???????

13.X.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

15-17.X.2021 r.: Grupa wsparcia z Warty Boles??awieckiej

17.X.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 2 - ?????ANTYCHRYST???????

19-21.X.2021 r.: TRIDUUM przed odpustem ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

22.X.2021 r.: Odpust ??w. Jana Paw??a II Wielkiego, Eucharystia godz. 18.00

23.X.2021 r.: 50-lecie sakramentu ma????e??stwa Danuty i Janusza Po??etek

24.X.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 3 - ?????JEZUS CHRYSTUS???????

31.X.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 4 - ?????KO??CI?????? KATOLICKI???????

30.X.2021 r.: Ojcowie R????a??cowi

30.X.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

ozdobnik

6.XI.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

7.XI.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 5 - ?????DUCH ??WI????TY???????

11.XI.2021 r.: ??wi????to Niepodleg??o??ci, godz. 16.00-21.00 (godz. 18.00 Eucharystia)

13.XI.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

14.XI.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 6 - ?????MARYJA NIEPOKALANA???????

21.XI.2021 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie 7 - ?????KONFRONTACJA OSTATECZNA???????

27.XI.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

ozdobnik

4.XII.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

8.XII.2021 r.: Niepokalane Pocz????cie Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 16.00-21.00 (godz. 18.00 Eucharystia)

13.XII.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

24/25.XII.2021 r.: ??wi????to Patronalne Bo??ego Narodzenia w Bethlehem Os??owskim

25.XII.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

27-29.XII.2021 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Domu Chleba

ozdobnik

ZA NAMI


21.VIII.2021 r.: sobota, godz. 17.00-21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

21.VIII.2021 r.: LEGNICA ????? parafia ????w. Jacka (nauczanie dla Margaretek)

19.VIII.2021 r.: PASZK??W - Sakrament ??lubu Weroniki i Rafa??a (pos??uga s??owa)

13.VIII.2021 r. Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

7.VIII.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

ozdobnik

24.VII.2021 r.: sobota, godz. 17.00-21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

23-25.VII.2021 r.: Szko??a ta??ca z Uwielbieniem Pana

19-24.VII.2021 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci (od godz. 10.00 do godz. 17.00)

13.VII.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

5-11.VII.2021 r.: XI M????YN-FEST. "NON POSSUMUS" - NIE POZWALAMY (sobie).

3.VII.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

ozdobnik

29.VI.2021 r.: OS????A ????? Bierzmowanie w parafii i go??cina w Domu Chleba

27.VI.2021 r.: OS????A ????? Eucharystia Odpustowa

26.VI.2021 r.: BOLES????AWIEC ????? blok modlitewny ku Czci Kr??lowej Pokoju w 40-t???? rocznic???? Objawie?? w Medjugorie

26.VI.2021 r.: LUBIN ????? Uroczysto??ci Jubileuszowe w parafii

25-27.VI.2021 r.: Szko??a ta??ca z Uwielbieniem Pana

23.VI.2021 r.: OS????A ????? nauczanie bierzmowanych

21.VI.2021 r.: Uroczysta Eucharystia w 10-t???? rocznic???? erygowania Kaplicy ??w. Jana Paw??a II w Domu Chleba, godz. 18.00

19.VI.2021 r.: LUBA?? ????? Uroczysto??ci Jubileuszowe Si??str Magdalenek

19.VI.2021 r.: LEGNICA ????? Uroczysto??ci Jubileuszowe Biskupa Zbigniewa

18-20.VI.2021 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej w 10-t???? rocznic???? erygowania Kaplicy ??w. Jana Paw??a II w Domu Chleba (pi????tek godz. 18.00 Eucharystia, niedziela 12.00 zako??czenie)

17.VI.2021 r.: Dzieci szkolne ze Starego ????omu w Domu Chleba

13.VI.2021 r.: Ewangelizacja w Krzy??owej ku czci Matki Bo??ej Fatimskiej

13.VI.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00-21.00

11-13.VI.2021 r.: Dni Skupienia "R????a??ca dla M??????czyzn" z Polkowic

5.VI.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti????

2-6.VI.2021 r.: Rekolekcje w ciszy ?????5 Dni dla Pana???????.

ozdobnik

29.V.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

28-30.V.2021 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej w 10-t???? rocznic???? aprobaty Stowarzyszenia (pi????tek godz. 18.00 Eucharystia, niedziela 12.00 zako??czenie)

27.V.2021 r.: Skrutacja Pisma ??wi????tego ku czci Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego i ??ywego Kap??ana (kap??ani - godz. 10.00-14.00, wierni ????? godz. 16.00-20.00)

22.V.2021 r.: Tomasz??w Boles??awiecki godz. 15.00 ????? ??lub Matyldy i Paw??a (pos??uga s??owa)

15.V.2021 r.: PIESZA GWIA????DZISTA PIELGRZYMKA KOBIET DO "DOMU CHLEBA" KU CZCI BO??EGO MI????OSIERDZIA; GODZ. 15.00 - koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, przywitanie pielgrzym??w, posi??ek. Godz. 16.00 - konferencja, 17.00 - Eucharystia

13.V.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

7-9.V.2021 r.: Starogard Gda??ski

3.V.2021 r.: Zawierzenie Matce Boskiej Kap??a??skiej na zako??czenie Traktatu o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

1.V.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

25.IV.2021 r.: Traktat o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

24.IV.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

23-25.IV.2021 r.: Szko??a Ta??ca Sportowego

18.IV.2021 r.: Traktat o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

16-18.IV.2021 r.: Szko??a Ta??ca Sportowego

14.IV.2021 r.: ??wi????to Chrztu Polski (godz. 16.00 spotkanie, godz. 17.00 Adoracja, godz. 18.00 Eucharystia)

13.IV.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.IV.2021 r.: Traktat o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

11.IV.2021 r.: ZAMO?????? - Spotkanie Formacyjne Towarzystwa

10.IV.2021 r.: SIEDLCE - Spotkanie Formacyjne Towarzystwa

5.IV.2021 r.: Traktat o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

3.IV.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

1-3.IV.2021 r.: Liturgia Triduum Paschalnego - Wielki Czwartek godz. 18.00, Wielki Pi????tek godz. 18.00, Wielka Sobota godz. 20.00 - w Ko??ciele Parafialnym w Os??ej.

1.IV.2021 r.: Traktat o Matce Boskiej Kap??a??skiej ????? Wsp????odkupicielce rodzaju ludzkiego

ozdobnik

28.III.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

27.III.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

21.III.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

20.III.2021 r.: PIESZA GWIA????DZISTA PIELGRZYMKA M??????CZYZN DO "DOMU CHLEBA" KU CZCI ??W. J??ZEFA; godz. 15.00 - koronka do Bo??ego Mi??osierdzia i przywitanie pielgrzym??w, posi??ek; godz. 16.00 - konferencja; godz. 17.00 - Eucharystia

14.III.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

13.III.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12-14.III.2021 r.: ????wiczenia Duchowe ????? Starogard Gda??ski

7.III.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

6.III.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

28.II.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

27.II.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

21.II.2021 r.: Katechetyczne Spotkania Wielkanocne (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, Adoracja i Eucharystia)

16.II.2021 r.: Zako??czenie ????wicze?? 33-dniowych zawierzeniem Maryi

14.II.2021 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, godz. 18.00 Eucharystia, godz. 19.00 Adoracja)

13.II.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12-14.II.2021 r.: ????wiczenia sakralno-kulturalne w Chacie Chlebowej ????? Odnowa Charyzmatyczna z Jawora

7.II.2021 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, godz. 18.00 Eucharystia, godz. 19.00 Adoracja)

6.II.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

5-7.II.2021 r.: Sportowa Szko??a Ta??ca - Duszpasterstwo Akademickie ?????Most??????? z Wroc??awia (animuje ks. Grzegorz D??u??niak SDB)

2.II.2021 r.: Ofiarowanie Pa??skie (prezentacja Raportu, godz. 15.00 Koronka, grupy panelowe, godz. 18.00 Uroczysta Eucharystia Ofiarowania Towarzystwa, Adoracja, agapa)

ozdobnik

31.I.2021 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, godz. 18.00 Eucharystia, godz. 19.00 Adoracja)

30.I.2021 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

24.I.2021 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, godz. 18.00 Eucharystia, godz. 19.00 Adoracja)

17.I.2021 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (godz. 15.00 Koronka, nauczanie, godz. 18.00 Eucharystia, godz. 19.00 Adoracja)

13.I.2021 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

2.I.2021 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

31.XII.2020 ????? 3.I.2021 r.: M??odzie??owe rekolekcje noworoczne (tak??e dla wcze??nie urodzonych)

28-30.XII.2020 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Domu Chleba

26.XII.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

20.XII.2020 r.: Os??a - Eucharystia urodzinowa ks. Proboszcza Jana Trznadla

13.XII.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11-13.XII.2020 r.: Mi????dzyrzec Podlaski, rekolekcje dla Towarzystwa Maryi (rozpocz????cie o godz 18.00)

5.XII.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

4-6.XII.2020 r.: Rekolekcje w milczeniu z czytaniem ikony oraz Medytacj???? Ignacja??sk????

ozdobnik

28.XI.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

27-29.XI.2020 r.: Rekolekcje ma????e??skie - Sza??sza k. Opola

22.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie VII - Spotkanie podsumowuj????ce z Zawierzeniem siebie Maryi Niepokalanej i poddaniem si???? pod w??adztwo i panowanie Kr??lowi Wszech??wiata Jezusowi Chrystusowi!

20-22.XI.2020 r.: Rekolekcje formacyjne w temacie uzale??nie??

15.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie VI - "W Zawierzeniu MARYI NIEPOKALANEJ" - bezpiecze??stwo i ostateczne zwyci????stwo! ("Redeptoris Mater", Ks. Marek)

13.XI.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

8.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie V - "KO??CI?????? - Sakramentem zbawienia". Poza Ko??cio??em NIE MA ocalenia! (Ecclesia in Europa, Iza)

7.XI.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

6-8.XI.2020 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej z Chojnowa i Legnicy

1.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie IV - "Obietnica Ojca", czyli DUCH ??WI????TY  w dzia??aniu! ("Dominum et Vivificantem", Ela)

ozdobnik

31.X.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

25.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie III - "JEZUS CHRYSTUS - JEDYNYM moim Odkupicielem i Zbawicielem". S??u??ba Chrystusowi wyklucza  kompromis z Antychrystem! ("Redemptor hominis", Leszek)

23-24.X.2020 r.: Rekolekcje wsp??lnoty "Nazareth" z Lubina

22.X.2020 r.: Odpust ??w. Jana Paw??a II Wielkiego, Eucharystia godz. 16.00

19-21.X.2020 r.: TRIDUUM przed odpustem ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

18.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie II "Tajemnica Nieprawo??ci". Jak pod??a jest Z????O?????? GRZECHU DIAB????A! (Recosiliatio et paenitentia, Terenia)

16-18.X.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne (z Jawora)

13.X.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie I - "B??G JEST MI????O??CI???? Niestworzon????" i kocha mnie ZA DARMO! (Dives in Misericordia, Sta??)

4.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi????tej Ko??cio??a Katolickiego: niedziela, g. 15.00-18.00 (koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka) - spotkanie "0" - "DOBRA NOWINA o Jezusie Ukrzy??owanym i ??yj????cym jest DLA CIEBIE", ale ty POTRZEBUJESZ NAWR??CENIA! ( "Rosarium Virgine Mariae", Ks. Marek)

3.X.2020 r.: Chrzest w Domu Chleba

3.X.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

26-27.IX.2020 r.: Skupienie Apostolstwa Trze??wo??ci Diecezji Legnickiej (animuje Ks. Bronis??aw Pi??nicki)

26.IX.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

18-20.IX.2020 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej

13.IX.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

13.IX.2020 r.: R????yniec - Eucharystia Odpustowa ku czci Matki Bo??ej Bolesnej

5.IX.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

22.VIII.2020 r.: sobota: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

17-21.VIII.2020 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi - 5 dni w milcz????cym w????drowaniu z Panem (animuje Ks. Marek Skiba)

16.VIII.2020 r.: 100-LECIE CUDU NAD WIS????????, PO??WI????CENIE Stanicy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi,
GODZ. 15.00 - EUCHARYSTIA I AGAPA Z LEKCJ???? HISTORII O ZWYCI????STWIE POLSKI KATOLICKIEJ NAD BOLSZEWIKAMI

16.VIII.2020 r.: Walne Zebranie (doroczne) Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej godz. 12.00

13.VIII.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

3-9.VIII.2020 r.: Rodzinne rekolekcje wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego

1.VIII.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

31.VII-02.VIII.2020 r.: Rekolekcje ma????e??skie kr????gu Ko??cio??a Domowego z Lubina (animuje Ks. Marek Skiba)

27-31.VII.2020 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci (10.00-16.00)

25.VII.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

24-25.VII.2020 r.: Rekolekcje Bractwa ??w. J??zefa z Lubina (animuje Ks. Marcin Kozyra) - ODWO????ANE

19.VII.2020 r.: Tomasz??w Boles??awiecki ????? pos??uga S??owa i Sakramentalna

13-19.VII.2020 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej z Jawora

13.VII.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.VII.2020 r.: Os??a godz. 12.00, ewangelizacyjny udzia?? rekolektant??w w Eucharystii na festynie parafialnym

6-12.VII.2020 r.: X M????YN FEST. "Jeste??cie Moj???? Nadziej????". Jubileusz 100 rocznicy urodzin ??w. Jana Paw??a II Wielkiego.

4.VII.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

2.VII.2020 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 10.00-14.00 - "W????drowanie z Panem" dla kap??an??w i os??b modl????cych si???? za kap??an??w (10.00 Adoracja, 12.00 Eucharystia, obiad i dzielenie si???? wiar????)

ozdobnik

28.VI.2020 r.: Os??a - Eucharystia Odpustowa ku czci ??w. Piotra i Paw??a

27.VI.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

21.VI.2020 r.: IX Rocznica erygowania kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (pierwszej ??wi????tyni w Diecezji Legnickiej, a prawdopodobnie w Ko??ciele)

15-29.VI.2020 r.: ????wiczenia duchowe prze??ywaj???? bracia kapucyni z Krakowa

15-22.VI.2020 r.: Rekolekcje w milczeniu prze??ywa siostra Gabriela z parafii ??w. Jacka w Legnicy

14.VI.2020 r.: Stary ????om ????? Eucharystia Odpustowa ku czci ??w. Antoniego

13.VI.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

6.VI.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

4.VI.2020 r.: Skrutacja Pisma ??wi????tego ku czci Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego i ??ywego Kap??ana

ozdobnik

30.V.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

29-31.V.2020 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej: Triduum Dzi????kczynne za TM (CHARYZMAT - TO??SAMO?????? - POS????ANIE, czyli: B??g - godno?????? ludzka - ??wiadomo?????? misji i odpowiedzialno?????? za Ko??ci????)

28.V.2020 r.: IX Rocznica aprobowania Stowarzyszenia TMN, godz. 18.00 - uroczysta Eucharystia

23-24.V.2020 r.: Warsztaty scholi z Wroc??awia

19.V.2020 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort; niedziela ( z wyj????tkiem czwartku 2 kwietnia i Poniedzia??ku wielkanocnego), godz. 15.00-18.00: koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka; (spotkanie 5 z 5)

18.V.2020 r.: 100 rocznica urodzin ??w. Jana Paw??a II Wielkiego; godz. 18.00 - uroczysta Eucharystia z agap???? wspomnie?? wielkich dzie?? Bo??ych oraz pos??a??c??w do Rekolekcyjnego "Domu Chleba"

15-17.V.2020 r.: Sympozjum ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego przed 100-LECIEM ROCZNICY URODZIN PATRONA "DOMU CHLEBA"

13.V.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

2.V.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

29.IV ????? 5.V.2020 r.: Pos??uga rekolekcyjna pielgrzymom w drodze

25.IV.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

24.IV-2.V.2020 r.: Pos??uga rekolekcyjna pielgrzymom w drodze

18.IV.2020 r.: PIESZA GWIA????DZISTA PIELGRZYMKA KOBIET DO "DOMU CHLEBA" KU CZCI BO??EGO MI????OSIERDZIA; GODZ. 15.00 - koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, przywitanie pielgrzym??w, posi??ek. Godz. 16.00 - konferencja, 17.00 - Eucharystia

17-19.IV.2020 r.: Rekolekcje trze??wo??ciowe

13.IV.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

13.IV.2020 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort; niedziela ( z wyj????tkiem czwartku 2 kwietnia i Poniedzia??ku wielkanocnego), godz. 15.00-18.00: koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka; (spotkanie 4 z 5)

11.IV.2020 r.: Doroczna Pielgrzymka na "G??r???? Polak??w" ku czci Ojczyzny i Kap??an??w; godz.9.00-15.00

9-11.IV.2020 r.: Triduum Paschalne - Wielki Czwartek, Pi????tek, Sobota: godz. 18.00-21.00

4.IV.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

3-5.IV.2020 r.: Starogard Gda??ski - rekolekcje rodzinne

2.IV.2020 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort; niedziela ( z wyj????tkiem czwartku 2 kwietnia i Poniedzia??ku wielkanocnego), godz. 15.00-18.00: koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka; (spotkanie 3 z 5)

2.IV.2020 r.: XV rocznica odej??cia do Domu Ojca - ??w. Jana Paw??a II Wielkiego; godz. 18.00 - Eucharystia i agapa wspomnie?? o ??wi????tym Patronie "Domu Chleba"

2.IV.2020 r.: Gromadka: pos??uga spowiedzi ??wi????tej

1.IV.2020 r.: Boles??awiec, Bazylika: pos??uga spowiedzi ??wi????tej

ozdobnik

31.III.2020 r.: Boles??awiec, par. pw. Cyryla i Metodego - pos??uga spowiedzi ??wi????tej

30.III.2020 r.: Gromadka, Dom Opieki: pos??uga S??owa i sakramentalna

29.III.2020 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort; niedziela ( z wyj????tkiem czwartku 2 kwietnia i Poniedzia??ku wielkanocnego), godz. 15.00-18.00: koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka; (spotkanie 2 z 5)

29.III.2020 r.: Tomasz??w Boles??awiecki ????? pos??uga s??owa na odpu??cie parafialnym

28.III.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

26-28.III.2020 r.: Radogoszcz, rekolekcje parafialne

25-27.III.2020 r.: Radogoszcz, rekolekcje dla dzieci (ODWO????ANE)

22.III.2020 r.: Traktat o "Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny" wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort; niedziela ( z wyj????tkiem czwartku 2 kwietnia i Poniedzia??ku wielkanocnego), godz. 15.00-18.00: koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, nauczanie, Eucharystia, pogadanka; (spotkanie 1 z 5)

20-23.III.2020 r.: Rekolekcje formacyjne (z Boles??awca o okolic) (ODWO????ANE)

14.III.2020 r.: PIESZA GWIA????DZISTA PIELGRZYMKA M??????CZYZN DO "DOMU CHLEBA" KU CZCI ??W. J??ZEFA; godz. 15.00 - koronka do Bo??ego Mi??osierdzia i przywitanie pielgrzym??w, posi??ek; godz. 16.00 - konferencja; godz. 17.00 - Eucharystia (ODWO????ANA)

13-15.III.2020 r.: Rekolekcje m??odzie??y bierzmowanej z Wroc??awia (ODWO????ANE)

13.III.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.III.2020 r.: Tomasz??w Boles??awiecki - pos??uga sakramentu spowiedzi

7.III.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

7.III.2020 r.: Dzie?? skupienia Ojc??w R????a??cowych ????? spotkanie otwarte (rozpocz????cie godz. 10.00)

6-8.III.2020 r.: Rekolekcje Skautek (gimnazjum), Hufiec Gryf??w

ozdobnik

29.II.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

28.II-1.III.2020 r.: Rekolekcje skaut??w z Gryfowa

25.II.2020 r.: Raciborowice ????? spotkanie Dekanalne z pos??ug???? S??owa

16.II.2020 r.: Kotliska, pos??uga S??owa i sakramentalna

15.II.2020 r.: Eucharystia ??lubna Sabriny i Tomasza

13.II.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

7-11.II.2020 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej z Jawora

1.II.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

25.I.2020 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

13.I.2020 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

9-12.I.2020 r.: Rekolekcje m????skiej R????y R????a??cowej z Chocianowa

4.I.2020 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

31.XII.2019 r. / 1.I.2020 r.: Uroczysta Eucharystia Noworoczna o p????nocy

28.XII.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

27-30.XII.2019 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej

27.XII.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

18.XII.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca: Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

13-15.XII.2019 r.: Starogard Gda??ski, "Adwentowe rekolekcje rodzinne"

12.XII.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

10.XII.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

8.XII.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "ECCLESIA DE EUCHARISTIA" (KO??CI?????? Z EUCHARYSTII ??YJE)

7/8.XII.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

6-8.XII.2019 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej z Jawora

6.XII.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

5.XII.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

ozdobnik

29.XI-1.XII.2019 r.: Rekolekcje Towarzystwa (Siemiatycze, Mi????dzyrzec Podlaski, Zamo??????): "TAJEMNICA ZAWIERZENIA MARYI NIEPOKALANEJ"

28.XI.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

27.XI.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca: Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

24.XI.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 10) - PROROCTWO

23.XI.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

22-24.XI.2019 r.: Pielgrzymi Santiago de Compostela w Domu Chleba

17.XI.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 9) - ??WI????TYCH OBCOWANIE

15-17.XI.2019 r.: Sesja grup wsparcia (animuje Grzegorz z Boles??awca)

12.XI.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.XI.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

11.XI.2019 r.: Wieczernica ku chwale Ojczyzny (godz. 16.00 - historia, godz. 17.00 - ??piew, godz. 18.00 - modlitwa)

10.XI.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 8) - ROZEZNAWANIE DUCH??W

9/10.XI.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

8.XI.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

7.XI.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

3.XI.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 7) - MARYJA

3.XI.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "EVANGELIUM VITAE" (EWANGELIA ??YCIA)

ozdobnik

31.X.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

30.X.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca: Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

29.X.2019 r.: Eucharystia Jubileuszowa w 70 rocznic???? urodzin

27.X.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 6) - KO??CI??????

26.X.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

22.X.2019 r.: IX ODPUST KU CZCI ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO W REKOLEKCYJNYM "DOMU CHLEBA", W OS????EJ

20.X.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 5) - DUCH ??WI????TY

19-21.X.2019 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej przed odpustem rekolekcyjnym

16.X.2019 r.: 40 ROCZNICA WYBORU KS. KAROLA WOJTY????Y NA STOLIC???? PIOTROW???? - "Przegl????d Nauki i Testament ??w. Jana Paw??a II Wielkiego"

13.X.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 4) - JEZUS CHRYSTUS

12.X.2019 r.: Rekolekcje Wsp??lnot Nieustaj????cego R????a??ca Diecezji Legnickiej (pocz????tek godz. 10.00)

12.X.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

8.X.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

6.X.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 3) - GRZECH

6.X.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "UT UNUM SINT" (ABY BYLI JEDNO)

5/6.X.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

4.X.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

3.X.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

ozdobnik

29.IX.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 2) - MI????O?????? BO??A

28.IX.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

27.IX.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

25.IX.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca: Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

22.IX.2019 r.: SEMINARIA ODNOWY WIARY, (spotkanie 1) - NAWR??CENIE

17.IX.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

15.IX.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "LABOREM EXERCENS" (O PRACY LUDZKIEJ)

14/15.IX.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

14-15.IX.2019 r.: Rekolekcje wsp??lnoty "Nazaret" z Lubina (animuje Ks. Marcin Kozyra)

14.IX.2019 r.: ??ary - pos??uga duszpasterska

13.IX.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

12.IX.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.IX.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

ozdobnik

31.VIII.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

30.VIII.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

17-25.VIII.2019: Rekolekcje w drodze - pos??uga rodzinom ze Starogardu Gda??skiego

12.VIII.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00 (wyj????tkowo modlitwa r????a??cowa z adoracj???? Pana w tabernakulum)

4.VIII.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "SLAVORUM APOSTOLI" (APOSTO????OWIE S????OWIAN: CYRYL I METODY)

3/4.VIII.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

2-4.VIII.2019 r.: Rekolekcje ma????e??skie: "Drogi pojednania w rodzinie na podstawie biblijnej rodziny Jakuba"

2.VIII.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

1.VIII.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

ozdobnik

27.VII.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

26.VII.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

21.VII.2019 r.: Pos??uga S??owa w parafii pw. ??w. Piotra i Paw??a, w Os??ej (R????yniec i Stary ????om)

15-19.VII.2019 r.: "WAKACJE Z JEZUSEM DLA DZIECI" - ...by?? sobie Kr??l i Kr??lowa... A to wcale nie bajka tylko prawdziwa opowie??????..., "O KR??LU I KR??LOWEJ"

14.VII.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "REDEMPTORIS MISSIO" (MISJA ODKUPICIELA)

13/14.VII.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

12.VII.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.VII.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

11.VII.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

8-14.VII.2019 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Jawora

1-7.VII.2019 r.: "M????YN-FEST" - ??wi????to m??odych w "Domu Chleba" (warsztaty muzyki, teatru, ta??ca, ??piewu, wypieku chleba, koncerty, ewangelizacyjne wypady - wszystko w klimacie wo??ania"DUCHA OJCA I SYNA W TOWARZYSTWIE NAJPI????KNIEJSZEJ, BO BEZGRZESZNEJ" (wakacje pod namiotem, ??piworze, przy mena??ce - ze ??wi????tym S??owem)

ozdobnik

29.VI.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

28-30.VI.2019 r.: Rekolekcje dla narzeczonych (animuj????: Ks. Mariusz Habiniak oraz pa??stwo Orzelscy)

28.VI.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

26.VI..2019 r.: ostatnia ??roda m-ca:  Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

21-23.VI.2019 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej: 1*O ??YCIU WEWN????TRZNYM, 2* O ROZEZNAWANIU WOLI BO??EJ, 3* O BOGU SAMYM W SOBIE, godz. 15.00 koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, zawi????zanie wsp??lnoty, godz. 16.00 - konferencja, godz. 17.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 - Eucharystia, agapa

21.VI.2019 r.: VIII ROCZNICA ERYGOWANIA KAPLICY PW. ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO W REKOLEKCYJNYM "DOMU CHLEBA" ( pierwszej ??wi????tyni w diecezji legnickiej, imienia ??wi????tego Papie??a-Polaka)

20.VI.2019 r.: Uroczysto?????? "Bo??ego Cia??a" w Rekolekcyjnym "Domu Chleba", uroczysta Eucharystia z procesj????, godz. 15.00

13-16.VI.2019 r.: Siemiatycze, rekolekcje z postem Daniela

13.VI.2019 r.: ??wi????to Jezusa Chrystusa Najwy??szego i Wiecznego Kap??ana - w Domu Chleba skrutacja, godz. 10.00, Eucharystia godz. 12.00)

12.VI.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.VI.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

9.VI.2019 r.: Szczytnica - Odpustowa pos??uga S??owa ku czci ??w. Antoniego, godz. 13.00

8.VI.2019 r.: Wigilia Zes??ania Ducha ??wi????tego w "Domu Chleba", godz. 21.00

8.VI.2019 r.: Eucharystia z okazji X rocznicy ??lubu Beaty i Kazimierza G????sickich, godz. 15.00

7.VI.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

6.VI.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

2.VI.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "DOMINUM ET VIVIFICANTEM" (PAN I O??YWICIEL)

1/2.VI.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

ozdobnik

31.V.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

30.V.2019 r.: Uroczyste obchody "Wniebowst????pienia Pana"

28.V.2019 r.: Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

28.V.2019 r.: VIII ROCZNICA APROBOWANIA "STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ"

26-28.V.2019 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej: "Charyzmat Mi??o??ci i S??u??by oraz Intencja - za M??odzie?? i Kap??an??w"

25.V.2019 r.: Jubileusz 50-lecia urodzin Edyty Stachowskiej

25.V.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

24-26.V.2019 r.: Rekolekcje "Akcji Katolickiej" z Legnicy - odwo??ane

19.V.2019 r.: Tomasz??w Boles??awiecki - pos??uga duszpasterska

18.V.2019 r.: Os??a, spowied?? dzieci I-Komunijnych

14.V.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

12.V.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.V.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca: godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "REDEMPTORIS MATER" (MATKA ODKUPICIELA)

11/12.V.2019 r.: Go??cie weselni w "Domu Chleba"

11/12.V.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

10.V.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

9.V.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

1-3.V.2019 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej (ks. Tomasz P????zik)

ozdobnik

26.IV.-5.V.2019 r.: Pielgrzymka autokarowa - sanktuaria maryjne

27.IV.2019 r.: II Pielgrzymka gwia??dzista kobiet do Rekolekcyjnego "Domu Chleba" ku czci Bo??ego Mi??osierdzia, w int. Ojczyzny i Ko??cio??a

27.IV.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

26-28.IV.2019 r.: Rekolekcje skaut??w z Gryfowa

26.IV.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

25/26.IV.2019 r.: Pielgrzymi Santiago de Compostella w Domu Chleba

24.IV.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca:  Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

22.IV.2019 r.: "Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny", wg. ????wicze?? ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (spotkanie 4)

20.IV.2019 r.: III Piegrzymka na "G??r???? Polak??w" -

12-14.IV.2019 r.: Starogard Gda??ski, Rodzinne rekolekcje wielkopostne

12.IV.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.IV.2019 r.: "Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny", wg. ????wicze?? ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (spotkanie 3)

10.IV.2019 r.: Boles??awiec, Bazylika - pos??uga spowiedzi wielkopostnej

9.IV.2019 r.: Boles??awiec, par. pw. ??w. Cyryla i Metodego - pos??uga spowiedzi wielkopostnej

9.IV.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

7.IV.2019 r.: "Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny", wg. ????wicze?? ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (spotkanie 2)

7.IV.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca:  godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "REDEMPTOR HOMINIS" (ODKUPICIEL CZ????OWIEKA)

6/7.IV.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

5-7.IV.2019 r.: Rekolekcje Skaut??w z Jeleniej G??ry

5.IV.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

4.IV.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

3.IV.2019 r.: Kruszyn, pos??uga spowiedzi wielkopostnej

ozdobnik

31.III.2019 r.: "Traktat o prawdziwym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny", wg. ????wicze?? ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (spotkanie 1)

30.III.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

29.III.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

29.III.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca:  Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

27.III.2019 r.: Os??a, pos??uga spowiedzi wielkopostnej

24.III.2019 r.: Os??a, pos??uga duszpasterska

23.III.2019 r.: IV Pielgrzymka gwia??dzista m??????czyzn  do Rekolekcyjnego "Domu Chleba" ku czci ??w. J??zefa, w int. Rodzin

22-23.III.2019 r.: Skupienie dla m??odzie??y przygotowuj????cej si???? do bierzmowania

22-23.III.2019 r.: Warsztaty dla bierzmowanych z Boles??awca (animuje Ks. Mateusz)

20.III.2019 r.: Tomasz??w Boles??awiecki - pos??uga spowiedzi wielkopostnej

19.III.2019 r.: Warta Boles??awiecka - pos??uga spowiedzi wielkopostnej

16.III.2019 r.: Diecezjalny Dzie?? Skupienia Kobiet (animuje ks. Mariusz Habiniak)

15-17.III.2019 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Jawora

12.III.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.III.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

8-10.III.2019 r.: Rekolekcje Skaut??w z Gryfowa ??l????skiego

7.III.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

3.III.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca:  godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "DIVES IN MISERICORDIA" (B??G BOGATY W MI????OSIERDZIE)

2/3.III.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

1.III.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 ????? obiad)

1.III.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

ozdobnik

27.II.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca:  Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

24.II.2019 r.: godzina 16.00 - STUDIUM DOKTRYNY MY??LI WG. ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO: "VERITATIS SPLENDOR" = BLASK PRAWDY

23.II.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

17.II.2019 r.: godzina 16.00 - STUDIUM DOKTRYNY MY??LI WG. ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO: "VERITATIS SPLENDOR" = BLASK PRAWDY

15-17.II.2019 r.: Rekolekcje m??odzie??y bierzmowanej z Wroc??awia

12.II.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

12.II.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

10.II.2019 r.: godzina 16.00 - STUDIUM DOKTRYNY MY??LI WG. ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO: "VERITATIS SPLENDOR" = BLASK PRAWDY

7.II.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

3.II.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca:  godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "VERITATIS SPLENDOR" (BLASK PRAWDY)

2/3.II.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

1.II.2019 r.: skrutacja Pisma ??wi????tego dla Kap??an??w i ch????tnych wiernych - godz. 9.30-14.00 (kawa, wprowadzenie, skrutownie, g. 12.00 - Eucharystia dla ch????tnych, 13.00 - obiad)

1.II.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

ozdobnik

30.I.2019 r.: ostatnia ??roda m-ca:  Gromadka, godzina 15.00 - pos??uga spowiedzi ??wi????tej i Eucharystia w "Domu Opieki" (duszpasterska pos??uga chorym)

26.I.2019 r.: ostatnia sobota m-ca: godz. 17.00 ????? 21.00 (g.18.00 - Eucharystia) Wieczernik Maryjny z modlitw???? o uwolnienie duszy i uzdrowienie cia??a

25-27.I.2019 r.: Studencki teatr "Dobry wiecz??r" z Torunia - w "Domu Chleba"

18-20.I.2019 r.: Rekolekcje Ojc??w R????a??cowych

12.I.2019 r.: Eucharystia z modlitw???? r????a??cow???? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18.00 ????? 21.00

11.I.2019 r.: Legnica, pos??uga duszpasterstwu kobiet

8.I.2019 r.: drugi wtorek m-ca: Lubin, pos??uga wsp??lnocie "VIVRE" (chorym paliatywnie i pogr??????onym w ??a??obie)

6.I.2019 r.: pierwsza niedziela m-ca:  godz. 16.00-18.00 - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wiekiego (na podstawie encyklik i adhortacji ??wi????tego Patrona "Domu Chleba") - "FIDES ET RATIO" (WIARA I ROZUM)

5/6.I.2019 r.: pierwsza sobota m-ca: godz. 15.00 - "24h dla Pana", adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w int. wynagrodzenia za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi; zako??czenie dnia nast????pnego, Eucharysti???? o godz. 14.00

4.I.2019 r.: pierwszy pi????tek m-ca: godz. 16.00 - Eucharystia wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckej

3.I.2019 r.: pierwszy czwartek m-ca: godz. 21.00 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia w int. Kap??an??w

ozdobnik

31.XII.2018 - 01.I.2019 r.: Sylwester ma????e??stw, rodzin i os??b samotnych (animuje: ks. Mariusz Habiniak)

30.XII.2018 - 01.I.2019 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Noworoczne

29.XII.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

28.XII.2018 r.: g.15.00 - Uroczysta Eucharystia z przyj????ciem kandydat??w do Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej

27.XII.2018 r.: Skrutacja dla Kap??an??w i Towarzystwa Maryi Niepokalanej (9.30 - kawa; 10.00 - wprowadzenie i skrutowanie; 12.00 - Eucharystia ; 13.00 - obiad)

27-29.XII.2018 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej: "Charyzmat PRZEBACZENIA I ??WIADECTWA"

14-16.XII.2018 r.: Rekolekcje Rodzinne Starogard Gda??ski

12/13.XII.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

11.XII.2018 r.: Lubin, pos??uga wsp??lnocie VIVRE, godz. 15.00-18.00 (duszpasterstwo dotyczy chorych dotkni????tych chorob???? onkologiczn???? oraz pozostaj????cych w ??a??obie, a tak??e towarzyszenie kadrze konsultacyjno-terapeutycznej)

9.XII.2018r.: Mi????dzyrzec Podlaski: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej dla Podkarpacia, Mazowsza i Podlasia (godz. 9.00-21.00)

8.XII.2018 r.: g.11.00 - Eucharystia; g.12.00-13.00: GODZINA ????ASKI (adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w Domu Chleba)

7.XII.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

6.XII.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 20.00-21.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

2.XII.2018 r.: godz. 18.00 - Eucharystia rodzinna (z Warty Boles??awieckiej)

1/2.XII.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

ozdobnik

30.XI-2.XII.2018 r.: Rekolekcje Duszpasterstwa Akademickiego z Wroc??awia

25.XI.2018 r.: Odnowienie W??adztwa i Panowania Jezusa Chrystusa w sercu i we wsp??lnocie przez Zawierzenie Maryi Niepokalanej (g.15.00)

24.XI.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

23-25.XI.2018 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej przed ??wi????tem patronalnym Chrystusa Kr??la

19-22.XI.2018 r.: Szklarska Por????ba - rekolekcje kap??a??skie (w??asne)

18.XI.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 9 z 9 - "OBEDIENTIA = POS????ANIE" (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

16-18.XI.2018 r.: Rekolekcje dla wsp??lnoty charyzmatycznej z Wo??owa

13.XI.2018 r.: Lubin, pos??uga wsp??lnocie VIVRE, godz. 15.00-18.00 (duszpasterstwo dotyczy chorych dotkni????tych chorob???? onkologiczn???? oraz pozostaj????cych w ??a??obie, a tak??e towarzyszenie kadrze konsultacyjno-terapeutycznej)

12/13.XI.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

11.XI.2018 r.: Obchody 100-rocznicy odzyskania Niepodleg??o??ci Rzeczpospolitej Polski - uroczysta Eucharystia, godz.12.00; godz. 18.00 - Eucharystia rodzinna (z Warty Boles??awieckiej)

11.XI.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 8 z 9 - "MARIA IMMACULATA = MARYJA NIEPOKALANA" (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

10.XI.2018 r.: Os??a, par. pw. ??w Piotra i Paw??a, godz. 16.00 - bierzmowanie z udzia??em Bp Stefana Cichego

9.XI.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

4-10.XI.2018 r.: Indywidualne rekolekcje rozeznania woli Bo??ej (Bogdan z Kanady)

4.XI.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 7 z 9 - "SANCTUS SPIRYTUS = ??WI????TY DUCH" (modlitwa o wylanie dar??w Ducha ??wi????tego) (g.14.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

3/4.XI.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

1.XI.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 20.00-21.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

1.XI.2018 r.: Przemarsz Wszystkich ??wi????tych (procesja z relikwiami ??wi????tych, b??ogos??awionych i s??ug Bo??ych)

ozdobnik

30.X.2018 r.: Gromadka, pos??uga chorym z "Domu Pomocy"

28.X.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 6 z 9 - "ECCLESIA" (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

27.X.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

26-28.X.2018 r.: Rekolekcje dla katolickiej wsp??lnoty charyzmatycznej z Boles??awca.
"Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej" (dla m??odzie??y) oraz "Szko??a Kierownictwa Duchowego" (dla doros??ych); (zjazd do godz. 17.00 w pi????tek; rozjazd: niedziela w po??udnie)

22.X.2018 r.: ODPUST KU CZCI ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO, godz. 16.00 - Eucharystia Odpustowa

21.X.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 5 z 9 - "PROROCTWO I MODLITWA SERCEM" (modlitwa o uwolnienie od skutk??w grzechu i uzdrowienie serca) (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

20.X.2018 r.: Boles??awiec, par. pw. ??w Cyryla i Metodego, godz. 17.00 - pos??uga S??owa z modlitw???? o uwolnienie i uzdrowienie

20.X.2018 r.: Dzie?? skupienia dla kobiet, w godz. 9.00-18.00 (animuje Ks. Mariusz Habiniak)

19.X.2018 r.: Dzie?? skupienia dla animator??w "Spotka?? ma????e??skich", w godz. 16.00-21.00 (animuje Ks. Mariusz Habiniak)

19-21.X.2018 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej ku czci b??. Ks. Jerzego Popie??uszki i ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

14.X.2018 r.: godz. 18.00 - Eucharystia rodzinna (z Warty Boles??awieckiej)

14.X.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 4 z 9 - "DOMINUS JEZUS = PAN JEZUS" (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

12/13.X.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

12.X.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

9.X.2018 r.: Lubin, pos??uga wsp??lnocie VIVRE, godz. 15.00-18.00 (duszpasterstwo dotyczy chorych dotkni????tych chorob???? onkologiczn???? oraz pozostaj????cych w ??a??obie, a tak??e towarzyszenie kadrze konsultacyjno-terapeutycznej)

7.X.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 3 z 9 - "MYSTERIUM INIQUITATIS = TAJEMNICA NIEPRAWO??CI" (g.14.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

6/7.X.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

4.X.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 20.00-21.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

ozdobnik

30.IX.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, Spotkanie 2 z 9 - "DEUS CARITAS EST = B??g Jest MI????O??CI????" (g.15.00: nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe)

29.IX.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia), (godz. 17.00-21.00)

29.IX.2018 r.: Sakrament ma????e??stwa Magdy i Patryka w "Domu Chleba" (godzina 14.00)

28-30.IX.2018 r.: "Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej" (dla m??odzie??y) oraz "Szko??a Kierownictwa Duchowego" (dla doros??ych); (zjazd do godz. 17.00 w pi????tek; rozjazd: niedziela w po??udnie)

25-27.IX.2018 r.: Obra (WSD), spotkanie kursowe na 25-lecia Kap??a??stwa

22-23.IX.2018 r.: go??cie weselni w "Domu Chleba"

16-25.IX.2018 r.: Czas pustyni (rekolekcje w??asne w ciszy)

16.IX.2018 r.: godz. 16.00 - Eucharystia rodzinna (z Warty Boles??awieckiej)

15.IX.2018 r.: Pos??uga S??owa na Pomorzu

14.IX.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

12.IX.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? (rozpocz????cie, g.18.00) - spotkanie odwo??ane na rzecz uczestnictwa w Jubileuszu Kap??a??skim Bp Stefana Cichego -  Legnica, par. pw. Kr??lowej Polski, godz. 18.00

9.IX.2018 r.: Seminarium Odnowy Wiary, spotkanie 1 z 9, "JHWH = "B??g ISTNIEJE" (nauczanie, Eucharystia, ????wiczenia duchowe, g.15.00)

6.IX.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 20.00-21.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

1/2.IX.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

ozdobnik

30.VIII.2018 r.: Rekolekcje wsp??lnoty ????R??D????O ??YCIA z Hamburga

27-29.VIII.2018 r.: "Szko??a Przetrwania" dla m??odzie??y (zg??oszenia: tel. 663 284 115)

25-26.VIII.2018 r.: Rekolekcje wsp??lnoty "NAZARET" z Lubina, animuje ks. Marcin Kozyra

25.VIII.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

24-26.VIII.2018 r.: "Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej" (dla m??odzie??y) oraz "Szko??a Kierownictwa Duchowego" (dla doros??ych); (zjazd do godz. 17.00 w pi????tek; rozjazd: niedziela w po??udnie)

16-23.VIII.2018 r.: Rekolekcje rodzinne w drodze

15-16.VIII.2018 r.: go??cie weselni w "Domu Chleba"

12/13.VIII.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

12.VIII.2018 r.: godz. 15.00 - Eucharystia rodzinna (z Warty Boles??awieckiej)

10.VIII.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

4/5.VIII.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

2.VIII.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

ozdobnik

30.VII - 7.VIII.2018 r.: Pos??uga rekolekcyjna m??odzie??y-pielgrzymom - ODWO????ANE

28.VII.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

22-28.VII.2018 r.: Pos??uga rekolekcyjna w drodze

16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci z parafii i okolic

15.VII.2018 r.: Pos??uga duszpasterska w parafii Os??a; godz.18,00 - Eucharystia rodzinna w "Domu Chleba" (z Warty Boles??awickiej)

13.VII.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

12/13.VII.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

8.VII.2018 r.: Ewangelizacyjny udzia?? m??odzie??y m??ynfestowej na festynie parafialnym

7/8.VII.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

5.VII.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

2-9.VII.2018 r.: M????YN-FEST 2018 : "B??g, Honor, Ojczyzna" (100% ????aski na 100-lecie Niepodleg??o??ci)

1.VII.2018 r.: Os??a, g. 13.00 - udzia?? w uroczystej Eucharystii odpustowej ku czci ??w. Piotra i Paw??a

ozdobnik

30.VI.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

29.VI-1.VII.2018 r.: Rekolekcje dla narzeczonych - animuj????cy: Ks. Mariusz Habiniak oraz Irena i Ryszard Orzelscy

25-28.VI.2018 r.: Przygotowanie letniej ewangelizacji m??odzie??y i dzieci (podzia?? pos??ug, kurs animatora, przygotowanie logistyczne; mile widziana ka??da pomoc; od pos??ugi przy stole, po zaanga??owanie z mo??liwo??ci???? pos??ugi sta??ej adoracji podczas M??yn-Festu)

24.VI.2018 r.: Lubin, par. pw. ??w. Maksymiliana Marii Kolbe, godz. 12,30 - Jubileuszowa Eucharystia Dzi????kczynna w parafii prymicyjnej

23.VI.2018 r.: Krzesz??w, Sanktuarium Matki Bo??ej ????askawej, godz. 12,00 - Jubileuszowa Eucharystia Dzi????kczynna

21-24.VI.2018 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej: "Tajemnica przetrwania wiary ??ywej w Niepokalanym Sercu Maryi - MATKI BOSKIEJ KAP????A??SKIEJ"

21.VI.2018 r.: VII rocznica Erygowania Kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego oraz 25 lecie sakramentu Kap??a??stwa ks. Marka (godz. 16.00 - Eucharystia z udzia??em J.E. Biskupa Stefana Cichego i koncert Eleni (w ko??ciele parafialnym, w Os??ej) oraz agapa w "Domu Chleba")

19.VI>2018 r.: Boles??awiec, s. El??bietanki spowied?? i Eucharystia

17.VI.2018 r.: Tomasz??w Boles??awiecki, g. 11,00, udzia?? w Eucharystii z sakramentem bierzmowania

15-17.VI.2018 r.: Rekolekcje wsp??lnoty charyzmatycznej z Wo??owa

12/13.VI.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

10.VI.2018 r.: udzia?? w Jubileuszu 50-lecia Kap??a??stwa Ks. Pra??ata Wies??awa Migda??a w Lubinie - par. pw. ??w. Maksymiliana Kolbe

8-10.VI.2018 r.: rekolekcje ch??ru m??odzie??y franciszka??skiej z Legnicy

8.VI.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

7.VI.2018 r.: Boles??awiec, s. El??bietanki - pos??uga S??owa i sakramentalna

7.VI.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

2/3.VI.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

1-3.VI.2018 r: "Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej" (dla m??odzie??y) oraz "Szko??a Kierownictwa Duchowego" (dla doros??ych); (zjazd do godz. 17.00 w pi????tek; rozjazd: niedziela w po??udnie)

ozdobnik

31.V.2018 r.: Eucharystia i procesja Bo??ego Cia??a (g.15.00)

28.V.2018 r.: VII ROCZNICA APROBOWANIA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ PRZY REKOLEKCYJNYM "DOMU CHLEBA", W OS????EJ

26.V.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

25.V.2018 r.: Skrutacja dla Kap??an??w dekanat??w boles??awieckich (wsch. i zach.), animuje J.E. Bp Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski - NIE ODBY????A SI???? Z POWODU BRAKU FREKWENCJI KAP????AN??W

24.V.2018 r.: ??wi????to Jezusa Chrystusa Najwy??szego i Wiecznego Kap??ana w "Domu Chleba"

24-28.V.2018 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej: "KO??CI?????? - wspania??e Dziedzictwo Zbawiciela nabyte przez Pana za cen???? Krwi"

20.V.2018 r.: Zako??czenie JERYCHA przez wsp??lnoty ma????e??skie z Boles??awca (g. 18.00 - Eucharystia)

20.V.2018 r.: Modlitwa Zes??ania Ducha ??wi????tego w Bethlehem Os??owskim:
- g.15.00 - zawi????zanie wsp??lnoty, konferencja
- g.18.00 - Eucharystia, agapa
- g.20.00 - modlitwa o wylanie dar??w Ducha ??wi????tego

18-20.V.2018 r.: Rekolekcje ma????e??skie

15.V.2018 r.: Boles??awiec, godz. 13.00 - udzia?? w obchodach X-lecia patronatu ??w. Marii de Matias nad Boles??awcem i okolicami

13.V.2018 r.: Rozpocz????cie JERYCHA przez wsp??lnoty ma????e??skie z Boles??awca (godz. 18.00 ????? Eucharystia)

12/13.V.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

11-12.V.2018 r.: Rekolekcje bierzmowanych z Lubina (animuje Ks. Bartek SJ oraz s. Danuta)

11.V.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

5/6.V.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

3.V.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

1-3.V.2018 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej

ozdobnik

27.IV - 05.V.2018 r.: Rekolekcyjna pos??uga pielgrzymom (kadra)

25.IV.2018 r.: Boles??awiec pos??uga s. El??bietankom

22.IV.2018 r.: g. 15.00 - IV spotkanie Trakt. o dosk. nab. do NMP

21.IV.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

21.IV.2018 r.: I Komunia ??wi????ta Dawida (godz. 12.00)

16.IV.2018 r.: spotkanie katechetyczne

15.IV.2018 r.: g. 15,00 - III spotkanie Trakt. o dosk. nab do NMP

13-15.IV.2018 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Chojnowa i Legnicy

13.IV.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

12/13.IV.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

12.IV.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom

11.IV.2018 r: Legnica, udzia?? w formacji kap??a??skiej

8.IV.2018 r.: Eucharystia rodzinna z agap????

8.IV.2018 r.: g.15.00 - II spotkanie Trakt. o dosk. nab. do NMP

7/8.IV.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

7.IV.2018 r.: Piesza Gwia??dzista Pielgrzymka Kobiet do "Domu Chleba" ku czci Bo??ego Mi??osierdzia (R????aniec ??wi????ty z konferencjami pielgrzym??w z Chojnowa)

5.IV.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

3.IV.2018 r.: Eucharystia rodzinna z agap????

2, 8, 15, 22.IV.2018 r.: Traktat o Doskona??ym Nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort (od poniedzia??ku wielkanocnego i kolejne niedziele, godz. 15.00: nauczanie, Eucharystia, seminarium)

ozdobnik

31.III.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

31.III.2018 r.: III Piesza Pielgrzymka na "G??r???? Polak??w", jako dzi????kczynienie za 100-lecie Niepodleg??o??ci Rzeczpospolitej Polski (wyj??cie o g.9.30, powr??t k. g. 15.00; zabra???? flagi narodowe); szczeg??lnie mile widziana m??odzie??; przewidziana le??na pogadanka patriotyczna

29-31.III.2018 r.: Triduum Paschalne w "Bethlehem Os??owskim" (g.20.00)

28.III.2018 r.: Zjazd Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (godz. 18.00 Eucharystia i zebranie TM)

28.III.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom (pos??uga sakramentu mi??osierdzia i Eucharystia z przepowiadaniem S??owa)

23-25.III. 2018 r.: Starogard Gda??ski - Rodzinne Rekolekcje Wielkopostne w temacie: "Pami???????? - To??samo?????? - Pos??anie"

22.III.2018 r.: Gromadka - sakramentalna pos??uga w Domu Pomocy Spo??ecznej

22.III.2018 r.: Gromadka, par. pw. MB Cz????stochowskiej - pos??uga sakramentu mi??osierdzia

22.III.2018 r.: Gromadka, Dom Rehabilitacji i Pomocy Spo??ecznej - pos??uga sakramentalna niepe??nosprawnym

21.III.2018 r.: Eucharystia rodzinna z agap????

21.III.2018 r.: Boles??awiec, par. pw. ??w. Cyryla i Metodego - pos??uga sakramentu mi??osierdzia

16-18.III.2018 r.: Rekolekcje Ma????e??skie (medytacja, skrutacja, dialog ma????e??ski)

15.III.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom (konferencja tematyczna i pos??uga sakramentu mi??osierdzia)

12/13.III.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00) - odwo??ana z powodu rekolekcji parafialnych

11-14.III.2018 r.: Lubin, par. pw. ??w. Sarkandra- wielkopostne rekolekcje parafialne z przes??aniem: "Rodzina: Bo??e Ojcostwo, Maryjne Macierzy??stwo, Ewangeliczne Dzieci????ctwo"

11.III.2018 r.: Legnica, udzia?? w spotkaniu kap??a??skim

10.III.2018 r.: Os??a, par. pw. ??w. Piotra i Paw??a - pos??uga sakramentu mi??osierdzia

10.III.2018 r.: Piesza Pielgrzymka Gwia??dzista M??????czyzn do "Domu Chleba" ku czci ??w. J??zefa (Droga Krzy??owa z konferencjami pielgrzym??w z Chojnowa)

9.III.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

7.III.2018 r.: Boles??awiec, pr. pw. Wniebowzi????cia NMP - pos??uga sakramentu mi??osierdzia

3/4.III.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

1.III.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom (pos??uga sakramentu mi??osierdzia i Eucharystia z przepowiadaniem S??owa)

1.III.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

ozdobnik

25-28.II.2018 r.: Chojn??w, par. pw. Niepokalanego Pocz????cia NMP i ??w. Micha??a Archanio??a - wielkopostne rekolekcje parafialne z intronizacj???? figury ??w. Micha??a Archanio??a i przes??aniem zacnego Patrona: "KT???? JAK B??G!"

24.II.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

23-25.II.2018 r.: Rekolekcje Skaut??w (animuje Dorota Herdzik)

18.II.2018 r. Skupienie niedzielne dla wd??w i panien (pocz????tek godz. 15.00)

16-19.II.2018 r.: Rekolekcje Skaut??w Europy - II Hufiec z Legnicy

14.II.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom (konferencja tematyczna i pos??uga sakramentu mi??osierdzia)

12/13.II.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

9.II.2018 r.: Eucharystia z agap???? wsp??lnoty pracowniczej "Chumed" z Warty Boles??awieckiej (g.16.00)

3/4.II.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

1.II.2018 r.: Pierwszo-czwartkowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza ku chwale Jezusa Chrystusa Najwy??szego, Jedynego, Prawdziwego, ??ywego i Wiecznego Kap??ana oraz ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej z Rekolekcyjnego "Domu Chleba", w Os??ej (godz. 21.00-22.00)
Eucharystia w ka??dy pierwszy czwartek miesi????ca o godz. 18.00, po niej agapa

ozdobnik

31.I.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga s. El??bietankom przy Rodzinnym "Domu Dziecka"

28.I.2018 r.: Eucharystia rodzinna z agap???? (wsp??lnota rodzinna z R????y??ca); g.15.00

27.I.2018 r.: "Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej" w intencji Stowarzyszenia TMN (o Mi??o?????? i S??u??b????) oraz za Ojczyzn???? (o prawd???? historyczn????, zachowanie to??samo??ci chrzcielnej i spe??nienie pos??ania iskry Bo??ego Mi??osierdzia); (rozpocz????cie godz. 17.00; zako??czenie o p????nocy)

26-28.I.2018 r.: "Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej" (dla m??odzie??y) oraz "Szko??a Kierownictwa Duchowego" (dla doros??ych); (zjazd do godz. 17.00 w pi????tek; rozjazd: niedziela w po??udnie)
Rozpoczniemy skrutacj???? Pisma ??wi????tego pod przewodnictwem Bpa Zbigniewa Kiernikowskiego; pochylimy si???? nad biblijn???? postaci???? powo??ania Dawida, obejrzymy film, pt.: "Luter" w re??yserii G. Brauna, kt??ry pos??u??y nam do rozpoznawania zagro??e?? wiary w ??wiecie wsp????czesnym. Nie zabraknie apostolskiego klimatu rodzinno??ci ze ??piewem z instrumentami dawidowymi.

26.I.2018 r.: Skrutacja Pisma ??wi????tego pod przewodnictwem Bpa Legnickiego J.E. Ks. Zbigniewa Kiernikowskiego (godz.15.00-18.00); (wierni boles??awieckich parafii, rekolektanci "Domu Chleba", zaproszeni go??cie)

22-24.I.2018 r.: Rekolekcje Skaut??w - Wilczki

21.I.2018 r.: Boles??awiec, pomoc duszpasterska

12-14.I.2018 r.: Rekolekcje Ma????e??skie

12/13.I.2018 r.: "Modlitwa za Kap??an??w" w intencji wynagradzaj????cej za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady, zako??czona Eucharysti???? i procesj???? fatimsk???? o p????nocy (rozpocz????cie, g.18.00)

12.I.2018 r.: Jubileusz 30-lecia CHUMEDU z Warty Boles??awieckiej (16.00 - Eucharystia i agapa)

6/7.I.2018 r.: "24h dla Pana" - ca??odobowa adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy przeciw:
- Niepokalanemu Pocz????ciu
- Bo??emu Macierzy??stwu Maryi
- Zawsze Dziewictwu
- obra??aniu Maryi w obrazach
- fa??szywego ukazywania Maryi dzieciom
oraz o now???? jedno?????? i ewangelizacj???? Ko??cio??a (od godz. 15.00 w sobot???? do 15.00 w niedziel????; Eucharystia o 18.00 w sobot????, a w niedziel???? o 14.00)

4-5.I.2018 r.: Rekolekcje Ojc??w R????a??cowych z Czerwonej Wody i W????gli??ca

4.I.2018 r.: Boles??awiec, pos??uga siostrom El??bietankom

ozdobnik

30.XII.2017-1.I.2018 r.: Noworoczne Rekolekcje M??odzie??owe ze z??o??eniem "Obietnic" i "Zobowi????za??"

30.XII.2017 r.: 81 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

28.XII.2017 r.: VII rocznica zawi????zania wsp??lnoty Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (walne zebranie z wyborami)

27-29.XII.2017 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (wsp??lnotowe)

22.XII.2017 r.: Raciborowice, par pw. ??w. Micha??a Archanio??a, spotkanie dekanalne Kap??an??w i pos??uga spowiedzi

21.XII.2017 r.: Gromadka, par. pw. Matki Bo??ej Kr??lowej Polski, pos??uga sakramentu pokuty

20.XII.2017 r.: Boles??awiec, pos??uga siostrom El??bietankom

20.XII.2017 r.: Boles??awiec, par. pw. ??w. Cyryla i Metodego, pos??uga sakramentu pokuty

16.XII.2017 r.: Modlitwa o wylanie dar??w Ducha ??wi????tego katolickiej wsp??lnoty charyzmatycznej "Miriam" z Chojnowa

14-19.XII.2017 r.: Starogard Gda??ski - adwentowe rekolekcje rodzinne

9.XII.2017 r.: Skrutacja Pisma ??wi????tego dla Rady Parafialnej "Chrystusa Kr??la" z Boles??awca (animuje Bp Legnicki J.E. Zbigniew Kiernikowski

8-10.XII.2017 r.: Mi????dzyrzec Podlaski - rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej

3-5.XII.2017 r.: Tomasz??w Boles??awiecki - rekolekcje adwentowe

3.XII.2017 r.: Zjazd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

3.XII.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": WSP??LNOTA (Droga Towarzystwa Maryi Niepokalanej) - Spotkanie 10, godz. 15-18

2/3.XII.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15:00 do 15:00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

29.XI.2017 r.: Go??cisz??w, pomoc duszpasterska

28.XI.2017 r.: Go??cisz??w, pomoc duszpasterska

28.XI.2017 r.: Boles??awiec, pos??uga siostrom El??bietankom

27.XI.2017 r.: Skrutacja dla kap??an??w (Ojc??w Duchownych) - 13 wizyta Biskup??w Legnickich w Domu Chleba, animuje Biskup Legnicki J.E. Ks. Zbigniew Kiernikowski

26.XI.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": ROZEZNAWANIE (Rozr????nianie duch??w) - Spotkanie 9, godz. 15-18

25.XI.2017 r.: 80 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

24-26.XI.2017 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej

24-26.XI.2017 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej

19.XI.2017 r.: I Rocznica Narodowego Poddania si???? pod w??adz???? Jezusa Chrystusa i przyj????cia Jego Panowania

19.XI.2017 r.: Zako??czenie Seminari??w Odnowy Wiary

19.XI.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": MARYJA JEST MATK???? KO??CIO????A (Zawierzenie i bezpiecze??stwo) - Spotkanie 8, godz. 15-18

17.XI.2017 r.: Boles??awiec - Siostry El??bietanki - uroczysta Eucharystia Okoliczno??ciowa

12/13.XI.2017 r.: XII Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

12.XI.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": KO??CI?????? JEST POS????ANIEM (Pos??usze??stwo) - Spotkanie 7, godz. 15-18

8.XI.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

6.XI.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

5.XI.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": KO??CI?????? JEST CIA????EM BOGA (Wewn????trzny pok??j i jedno??????) - Spotkanie 6, godz. 15-18

4/5.XI.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

29.X.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": B??G JEST DUCHEM ??WI????TYM (Obietnica Ojca) - Spotkanie 5, godz. 15-18 - Modlitwa o rozbudzenie dar??w Ducha ??wi????tego

28.X.2017 r.: 79 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

27-29.X.2017 r.: Rekolekcje M??odzie??y Diecezji Legnickiej (animuje ks. Przemys??aw) - nie odby??y si????

27-29.X.2017 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej

26.X.2017 r.: Eucharystia urodzinowa w Domu Chleba

24.X.2017 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - pos??uga

22.X.2017 r.: VII Odpust ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba

22.X.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": B??G JEST ??WIAT????O??CI???? (Jezus jedynym Panem) - Spotkanie 4, godz. 15-18 - Modlitwa po uwolnienie u uzdrowienie

21.X.2017 r.: Uroczyste osadzenie Krzy??a w Chacie Chlebowej z katafalku na kt??rym sta??a trumna b??. ksi????dza Jerzego

19-21.X.2017 r.: Triduum dla cz??onk??w i sympatyk??w Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej

19.X.2017 r.: Wspomnienie b??. ks. Jerzego Popie??uszki, patrona "Chaty Chlebowej"

17-19.X.2017 r.: Rekolekcje Ma????e??stw z Polkowic

17.X.2017 r.: 19:15 - Eucharystia Jubileuszu 30-lecia ma????e??stwa Ewy i Grzegorza Zawada

17.X.2017 r.: Legnica - WSD - Udzia?? w spotkaniu Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Powo??a??

15.X.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": B??G JEST MI????OSIERDZIEM (Z??o?????? grzechu) - Spotkanie 3, godz. 15-18 - Spowied?? generalna

13.X.2017 r.: Jelenia G??ra - pos??uga Siostrom Magdalenkom

12/13.X.2017 r.: XI Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

8.X.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": B??G JEST MI????O??CI???? (Stworzony z Mi??o??ci) - Spotkanie 2, godz. 15-18

7/8.X.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

7.X.2017 r.: 14:00 - Eucharystia Jubileuszu 50-lecia ma????e??stwa Anny i W??odzimierza Ferlewicz

6-8.X.2017 r.: Rekolekcje ma????e??skie - "Ma????e??stwo J??zefa i Maryi wobec za??lubin Jezusa i Ko??cio??a"

2.X.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

1.X.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary": B??G JEST (Ty potrzebujesz nawr??cenia) - Spotkanie 1, godz. 15-18

ozdobnik

30.IX.2017 r.: 78 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

29/30.VI.2017 r.: Dzie?? skupienia dla m??????czyzn - animuje ks. Marcin Kozyra z Lubina

29.VI.2017 r.: Skrutacja S??owa Bo??ego dla Kap??an??w dekanatu Gryf??w - animuje Biskup Legnicki J.E. Ks. Zbigniew Kiernikowski

29.IX-1.X.2017 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

27.VI.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

24.IX.2017 r.: "Seminaria Odnowy Wiary" - Spotkanie 0, godz. 15-18

22-24.IX.2017 r.: Rekolekcje wsp??lnoty PRO-FAMILIA z Polkowic - "Tajemnica Maryi Niepokalanej"

16.IX.2017 r.: Lubin - par. pw. ??w. Jana Sarkandra - Uroczyste otwarcie ogniska wsp??lnoty "Sychar"

13.IX.2017 r.: godz. 10:30-13:30 - Skrutacja S??owa Bo??ego dla Kap??an??w dekanat??w Boles??awiec Wsch??d i Zach??d - animuje Biskup Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski

12/13.IX.2017 r.: X Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

2/3.IX.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

26.VIII.2017 r.: 78 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o p????nocy: "Za Ojczyzn????")

25-27.VIII.2017 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej (M??ynFest tygodniowy zako??cz weekendowym)

16-24.VIII.2017 r.: Rodzinne rekolekcje w drodze

12/13.VIII.2017 r.: IX Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

11-14.VIII.2017 r.: Plener malarski - koordynuje dyrektor Gminnego Domu Kultury w Gromadce p. Kuchmacz

5/6.VIII.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

29.VII.2017 r.: Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o p????nocy: "Za Ojczyzn????")

28-30.VII.2017 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej (spotkanie poewangelizacyjne)

23.VII.2017 r.: Parafia pw. ??w. Piotra i Paw??a w Os??ej - zast????pstwo

17-21.VII.2017 r.: "Wakacje z Jezusem" dla dzieci z parafii i okolic - (pon-pt, godz. 10-17)

13.VII.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

12/13.VII.2017 r.: VIII Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

3-10.VII.2017 r.: "M??yn-Fest" 2017: "Tajemnica Nieba, piek??a i Ko??cio??a" - ("3 x P" - Punktualno??????, porz????dek, oszcz????dno??????, czyli ??wi????to?????? na spos??b Domu Chleba)

1/2.VII.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

26-30.VI.2017 r.: Rekolekcje przygotowuj????ce letni???? Ewangelizacje (Szko??a Animatora i organizacja M??yn-Festu)

24-25.VI.2017 r.: Ks. prof. Tadeusz Guz w Domu Chleba - Seminaria na temat zasady przyczynowo??ci (rozpocz????cie o godz. 9:00)

23-25.VI.2017 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej (odprawa animator??w przed letni???? Ewangelizacj????)

23.VI.2017 r.: Boles??awiec - Dom Kultury, godz 19:00 - wyk??ad ks. prof. Tadeusza Guza na temat Odnowy ??ycia

22.VI.2017 r.: Boles??awiec - Pos??uga spowiedzi s. El??bietankom

21.VI.2017 r.: Czuwanie przeniesione z ostatniej Soboty - Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w
17:00 - Doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej

21.VI.2017 r.: VI Rocznica Erygowania Kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w "Domu Chleba"
-godz 18:00 - uroczysta Eucharystia dzi????kczynna rozpoczynaj????ca rok Jubileuszowy 25 lecia kap??a??stwa o. Marka

19-21.VI.2017 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej (ewangelizacyjne - przygotowanie do "M??yn-Festu" i "Wakacji z Jezusem dla dzieci"

18.VI.2017 r.: Lubin - par. pw. Jana Sarkandra - pos??uga wsp??lnocie Sychar (godz 15:00)

16-18.VI.2017 r.: Rekolekcje wsp??lnot Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (z Chojnowa i Legnicy)

15.VI.2017 r.: Bo??e Cia??o, godz. 15 - uroczysta Eucharystia z procesj???? do 4 o??tarzy

12/13.VI.2017 r.: VII Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

10-11.VI.2017 r.: Nowogrodziec - udzia?? w Jubileuszu 800 lat przybycia si??str Magdalenek do Nowogrod??ca

8.VI.2017 r.: Uroczysta celebracja ??wi????ta Jezusa Chrystusa Najwy??szego i Wiecznego Kap??ana
- godz. 10:30-13:30 - Skrutacja S??owa Bo??ego dla Kap??an??w dekanat??w Boles??awiec - animuje Biskup Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski
- godz. 19:30 - Boles??awiec, par. pw. Naj??wi????tszego Serca pana Jezusa - udzia?? w modlitwie uwielbienia

6.VI.2017 r.: Par. pw. Naj??wi????tszego Serca Pana Jezusa - godz. 19 - udzia?? w modlitwie uwolnienia, uzdrowienia i uwielbienia

6.VI.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

5.VI.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

4.VI.2017 r.: ????wiczenia wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort - Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 14:00-18:00, spotkanie V

3/4.VI.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

30-31.V.2017 r.: Legnica - rekolekcje kap??a??skie, prowadzi ks. Bashobora

28.V.2017 r.: VI rocznica aprobowania Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej z siedzib???? w Domu Chleba

28.V.2017 r.: ????wiczenia wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort - Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 15:00-18:00, spotkanie IV

27.V.2017 r.: 74 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki(godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

26-28.V.2017 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej (formacyjne)

21.V.2017 r.: ????wiczenia wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort - Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 15:00-18:00, spotkanie III

20.V.2017 r.: Lubin - Pos??uga wsp??lnocie Sychar

19-20.V.2017 r.: Dzie?? skupienia KSM Diecezji Legnickiej

14.V.2017 r.: ????wiczenia wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort - Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 15:00-18:00, spotkanie II

12/13.V.2017 r.: VI Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

8.V.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

7.V.2017 r.: ????wiczenia wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort - Traktat o doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi????tszej Maryi Panny, godz. 14:00-17:00, spotkanie I

6/7.IV.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

28.IV-1.V.2017 r.: Rekolekcje formacyjne "Kreator" - o s??u??bie (animuje franciszkanin z Pie??ska o. Jakub)

26.IV-4.V.2017 r.: Pos??uga pielgrzymom

22.IV.2017 r.: I Piesza Gwia??dzista Pielgrzymka Kobiet do Domu Chleba ku czci ??w. J??zefa (przywitanie i Eucharystia godz. 17:00)

22.IV.2017 r.: Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki(godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

21-23.IV.2017 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

21-23.IV.2017 r.: Rekolekcje m??odzie??y Diecezji Legnickiej

15.IV.2017 r.: Pielgrzymka dzi????kczynna w intencji Ko??cio??a i Ojczyzny z Bethlehem Os??owskiego na G??r???? Polak??w (wyj??cie o 10:00)

13-15.IV.2017 r.: Triduum Paschalne wsp??lnoty Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej oraz przyjaci???? charyzmatu.

12/13.IV.2017 r.: V Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

7-9.IV.2017 r.: Starogard Gda??ski - rekolekcje rodzinne

5.IV.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

3.IV.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

1/2.IV.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

ozdobnik

29-31.III.2017 r.: Przysieka k. Jeleniej G??ry - rekolekcje dla gimnazjalist??w z Polkowic

26-29.III.2017 r.: Rekolekcje Wielkopostne - Bor??w k. Wroc??awia

25-30.III.2017 r.: M??odzie?? z Tarnopola w Domu Chleba

25.III.2017 r.: 72 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki(godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

23-25.III.2017 r.: ??elisz??w - rekolekcje parafialne

18.III.2017 r.: III Piesza Gwia??dzista Pielgrzymka M??????czyzn do Domu Chleba ku czci ??w. J??zefa (przywitanie i Eucharystia godz. 17:00)

17-19.III.2017 r.: Rekolekcje Skaut??w - hufiec Gryfowski - animuje Dorota Herdzik

17-19.III.2017 r.: Rekolekcje R????y R????a??cowej M??????czyzn

15.III.2017 r.: WSD Legnica - Udzia?? w spotkaniu Diecezjalnego Duszpasterstwa Powo??a??

12/13.III.2017 r.: IV Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

10-12.III.2017 r.: Rekolekcje dla ministrant??w

6-9.III.2017 r.: Uczestnictwo o. Marka w rekolekcjach ojc??w duchownych

6.III.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

4/5.III.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

3-4.III.2017 r.: Zjazd KSM Diecezji Legnickiej

2.III.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

ozdobnik

25.II.2017 r.: 71 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki(godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

24-26.II.2017 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

19-24.II.2017 r.: Rekolekcje dla wsp??lnot Towarzystwa Maryi Niepokalanej (ewangelizacja na zewn????trz)

12-16.II.2017 r.: Rekolekcje Skaut??w Europy (odwo??ane)

12/13.II.2017 r.: III Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy (przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

10-12.II.2017 r.: Rekolekcje KSM diecezji Legnickiej

8.II.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

6.II.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

4/5.II.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja wynagradzaj????ca za grzechy wobec Eucharystii i Niepokalanemu Sercu Maryi

1.II.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

ozdobnik

28.I.2017 r.: 70 Czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w; Druga cz?????????? czuwania ku czci B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (godz. 22:00, 00:00 - Eucharystia o P????nocy "Za Ojczyzn????")

27-29.I.2017 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

12/13.I.2017 r.: II Czuwanie ku czci Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej w intencji Kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy(przygotowanie do Jubileuszu Stulecia Objawie?? Fatimskich)

11.I.2017 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

11.I.2017 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - pos??uga

7.I.2017 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja dzi????kczynna za Rok Jubileuszowy

2.I.2017 r.: Pie??sk - pos??uga o. Franciszkanom

31.XII.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

30.XII.2016-1.I.2017 r.: Noworoczne Rekolekcje M??odzie??owe ze z??o??eniem "Obietnic" i "Zobowi????za??"

27-29.XII.2016 r.: Rekolekcje Towarzystwa ze z??o??eniem "Obietnic" i "Zobowi????za??"

23.XII.2016 r.: Raciborowice - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania (wigilia kap??an??w dekanatu Boles??awiec-Wsch??d)

22.XII.2016 r.: Boles??awiec - par. pw. Cyryla i Metodego - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

21.XII.2016 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

21.XII.2016 r.: Boles??awiec - Bazylika - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

20.XII.2016 r.: Boles??awiec - par. pw. Chrystusa Kr??la - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

17-19.XII.2016 r.: Starogard Gda??ski - Rodzinne rekolekcje adwentowe

15.XII.2016 r.: Gromadka - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

14-16.XII.2016 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - Rekolekcje dla dzieci z domu dziecka

14.XII.2016 r.: Os??a - Adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

13.XII.2016 r.: Tomasz??w Boles??awicki - adwentowa pos??uga Sakramentu Pokuty i Pojednania

12-13.XII.2016 r.: I Czuwanie ku czci Matki Bo??ej R????y Duchownej w intencji kap??an??w, os??b konsekrowanych i Bogu po??wi????conych - pocz????tek godz. 18;00, zako??czenie Eucharysti???? o p????nocy

9-11.XII.2016 r.: Rekolekcje dla wsp??lnoty w Pie??ska (animuje o. Jakub Pa??uska)

8.XII.2016 r.: "Godzina ????aski" - od 12 adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu w "Domu Chleba", a po niej po??wi????cenie Groty Matki Boskiej Kap??a??skiej - R????y Duchownej("ROSA MYSTICA")

5.XII.2016 r.: Pie??sk - Nauczanie z pos??ug???? sakramentaln???? dla o. Franciszkan??w

3-4.XII.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego) - adoracja dzi????kczynna za Rok Jubileuszowy

ozdobnik

30.XI.2016 r.: Boles??awiec - Nauczanie i pos??uga sakramentalna s. El??bietankom

29.XI.2016 r.: Tomasz??w Boles??awiecki - Nauczanie dla kap??an??w dekanatu Boles??awiec-Wsch??d

26.XI.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

25-27.XI.2016 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

23-26.XI.2016 r.: Rekolekcje Kap??a??skie (w??asne o. Marka)

20.XI.2016 r.: Spotk. "8" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00) - powt??rkowe z wytyczeniem programu przysz??orocznego

19.XI.2015 r.: Og??lnopolski akt PRZYJ????CIA Chrystusa i PODDANIA si???? pod Jego Bosk???? w??adz???? w jedno??ci z Papie??em w Towarzystwie Maryi Niepokalanej

18-20.XI.2016 r.: Rekolekcje KSM

18-19.XI.2016 r.: Rekolekcje dla M????skiej R????y R????a??cowej z Czerwonej Wody

13.XI.2016 r.: Spotk. "7" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

6.XI.2016 r.: Spotk. "6" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

5-6.XI.2016 r.: 24h dla Pana (od godz 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

ozdobnik

30.X.2016 r.: Spotk. "5" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

29.X.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

28-30.X.2016 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej

26.X.2016 r.: Boles??awiec - pos??uga duszpasterska s. El??bietankom

23.X.2016 r.: Spotk. "4" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

22.X.2016 r.: Odpust ku czci ??w. Jana Paw??a Wielkiego w Domu Chleba - Eucharystia o godz. 15:00

21-23.X.2016 r.: Rekolekcje rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

19.X.2016 r.: Wspomnienie B??. Ks. Jerzego Popie??uszki (Patrona "Chaty Chlebowej"), M????czennika za Wiar???? i Ojczyzn????

19-21.X.2016 r.: Triduum Towarzystwa Maryi przed Odpustem

16.X.2016 r.: Spotk. "3" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

16.X.2016 r.: Dzie?? Papieski w Domu Chleba

12-15.X.2016 r.: Pos??uga rekolekcyjna pielgrzymom (wsp??lnota rodzin ze Starogardu Gda??skiego)

9.X.2016 r.: Spotk. "2" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

2.X.2016 r.: Spotk. "1" Sem. Odn. Wiary (godz. 15,00)

1-2.X.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

ozdobnik

30.IX-2.X.2016 r.: "Profamilia" - rekolekcje stowarzyszenia rodzin z Polkowic

25.IX.2016 r.: Godz. 15;00 - Spotkanie "0" Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

24.IX.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

23-25.IX.2016 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

11.IX.2016 r.: Bor??w - Kazanie Odpustowe

6.IX.2016 r.: Boles??awiec - pos??uga duszpasterska s. El??bietankom

3-4.IX.2016 r.: 24h dla Pana (od godz 15;00. do 15;00 dnia nast????pnego)

2.IX.2016 r.: Boles??awiec - par. pw. Cyryla i Metodego - pos??uga duszpasterska podczas "Wieczernika - modlitwy za miasto"

ozdobnik

28.VIII.2016 r.: Pos??uga duszpasterska w Boles??awieckiej Bazylice

27.VIII.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

19-21.VIII.2016 r.: Seminarium Towarzystwa Maryi (weekendowe spotkanie M??yn-Festowe wg. has??a: "M??yn-Fest tygodniowy zako??cz weekendowym")

8-12.VIII.2016 r.: Rodzinne rekolekcje rodziny ze Starogardu Gda??skiego

6-7.VIII.2016 r.: 24h dla Pana (od godz 15;00. do 15;00 dnia nast????pnego)

ozdobnik

30.VII.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

26-31.VII.2016 r.: ??wiatowe dni m??odzie??y

18-22.VII.2016 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci z parafii i okolic - w godzinach 10;00-17;00

17.VII.2016 r.: Zast????pstwo w par. pw. ??w. Aposto????w Piotra i Paw??a w Os??ej

4-11.VII.2016 r.: M??yn-Fest 2016: "WOLA BO??A - MI????OSIERDZIEM"

2-3.VII.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

1-3.VII.2016 r.: Zjazd koordynator??w, animator??w i odpowiedzialnych za M??yn-Fest 2016 (rekolekcje przygotowawcze)

ozdobnik

25.VI.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

24-26.VI.2016 .: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

21.VI.2015 r.: V Rocznica Erygowania Kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba

19-21.VI.2016 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi (Triduum przed ??wi????tem Patronalnym)

18.VI.2016 r.: Godz 12;00 - Eucharystia imieninowa o. Marka

16-17.VI.2016 r.: Legnica, Franciszkanie - miesi????czny dzie?? skupienia (pos??uga Sakramentalna i pos??uga S??owa)

10-12.VI.2016 r.: Rekolekcje m??odzie??y bierzmowanej z Olszyny Luba??skiej

4-5.VI.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

ozdobnik

28.V.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

28.V.2016 r.: V Rocznica Aprobowania Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej

27-29.V.2016 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej (Triduum przed ??wi????tem Patronalnym)

26-27.V.2016 r.: Legnica, Franciszkanie - miesi????czny dzie?? skupienia (pos??uga Sakramentalna i pos??uga S??owa)

20-22.V.2016 .: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

17.V.2016 r.: Spotkanie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej - godz 15;00

17.V.2016 r.: Urodzinowa Eucharystia o. Marka - godz 16;00 (Jubeliusz 50-lecia)

14.V.2016 r.: ??lub Iwony i Wojtka - godz. 15;00

7-8.V.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

3.V.2016 r.: Ponowienie Aktu Zawierzenia Polski i Polak??w w Ojczy??nie i poza jej granicami - Maryi Niepokalanej, naszej duchowej Pani, Matce i Kr??lowej

ozdobnik

27.IV-4.V.2016 r.: Pos??uga pielgrzymom

24.IV.2016 r.: ????wiczenia duchowe wg. ??w. Ludwika de Monftort - spotkanie 5

23.IV.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

23-24.IV.2016 r.: Seminarium filozofii chrze??cija??skiej: "O fundamentalnej zasadzie niesprzeczno??ci i to??samo??ci"; prowadzi Ks. Prof. Tadeusz Guz (Kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), pocz????tek godz. 10;00 (w sobot???? i w niedziel????)

22-24.IV.2016 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej - prowadzi ks. Micha?? Olszewski

21-22.IV.2016 r.: Legnica, Franciszkanie - miesi????czny dzie?? skupienia (pos??uga Sakramentalna i pos??uga S??owa)

17.IV.2016 r.: ????wiczenia duchowe wg. ??w. Ludwika de Monftort - spotkanie 4 - pocz????tek o godz. 15;00

16-17.IV.2016 r.: Convivencja Neokatechumenatu (animuje ks. Bizo??)?

15-17.IV.2016 .: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)

15.IV.2016 r.: Eucharystia Urodzinowa Marka z ??eliszowa - godz. 17;00 (Jubileusz 25-lecia)

14.IV.2016 r.: Pielgrzymka Eucharystyczna z Domu Chleba na G??r???? Polak??w (k.Wierzbowej ok. 12 km) w 1050 rocznic???? Chrztu Polski (Eucharystia o 8.00 w Domu Chleba, wyj??cie o godz. 10.00 na miejscu zwyci????skiej bitwy S??owian z Germanami)

12.IV.2016 r.: Pos??uga u s. El??bietanek - godz. 10;30

10.IV.2016 r.: ????wiczenia duchowe wg. ??w. Ludwika de Monftort - spotkanie 3

8-9.IV.2016 r.: Rekolekcje wsp??lnoty charyzmatycznej "Przymierze" z Lubina

3.IV.2016 r.: ????wiczenia duchowe wg. ??w. Ludwika de Monftort - spotkanie 2

2-3.IV.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

ozdobnik

28.III.2016 r.: Rozpocz????cie ????wicze?? duchowych wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort (godz. 15;00) - nauczanie, adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu i Eucharystia (godz. 18;00) oraz agapa ; "TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABO??E??STWIE DO NAJ??WI????TSZEJ MARYI PANNY"

26.III.2016 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (godz 17;00-21;00) - w intencji M??odzie??y i Kap??an??w

22.III.2016 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - Pos??uga Sakramentalna i pos??uga S??owa

18-20.III.2016 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

18.III.2016 r.: Parafia pw. ??w. Aposto????w Piotra i Paw??a w Os??ej - Pos??uga spowiedzi wielkopostnej

13-17.III.2016 r.: Rekolekcje w drodze (Starogard Gda??ski ...)

12.III.2016 r.: ??ary - Kunice (Diecezjalny Dom Rekolekcyjny); udzia?? w sympozjum po??wi????conym duchowo??ci s. Marii Jurczy??skiej z prelekcj???? pt. "Zaufa???? Bogu i wej?????? na drog???? ??wi????to??ci"

9.III.2016 r.: Legnica - spotkanie Duszpasterskiej Rady Powo??aniowej

8.III.2016 r.: Boles??awiec, par. pw. ??w. Cyryla i Metodego - pos??uga spowiedzi wielkopostnej

5-6.III.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

5.III.2016 r.: Piesza Droga Krzy??owa m??????czyzn do "Domu Chleba" ku czci ??w. J??zefa w intencji Rodzin, Ojczyzny i Ko??cio??a (pielgrzymi wychodz???? z Chojnowa - godz 13;30, z Boles??awca - godz 12;00 i z Gromadki i Krzy??owej - godz 15;00). Przywitanie z uca??owaniem relikwii ??w. Jana Paw??a II i ciep??y posi??ek o godz. 17;00. Eucharystia, godz. 18;00

ozdobnik

27.II.2016 r.: Lubin - pos??uga wsp??lnocie charyzmatycznej 'Przymierze"

27.II.2016 r.: Godz. 17;00-21;00 - Czuwanie Towarzystwa Maryi Ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w intencji o mi??osierdzie dla Ojczyzny i Ko??cio??a

26-28.II.2016 r.: Rekolekcje Skaut??w Europy

23.II.2016 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - pos??uga S??owa z pos??ug???? Sakramentaln????

19-21.II.2016 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

18-19.II.2016 r.: Legnica, Franciszkanie - miesi????czny dzie?? skupienia (pos??uga Sakramentalna i pos??uga S??owa)

22.II.2016 r.: Drezno - pos??uga S??owa z modlitw???? o uwolnienie, uzdrowienie i nape??nienie Duchem ??wi????tym dla wsp??lnoty Odnowy w Duchu ??wi????tym

13.II.2016 r.: Msza pogrzebowa za ??w. pami????ci Tomka

8-12.II.2016 .: Rekolekcje harcerzy z Rz????sin, Zgorzelca i Olszyny (animuj????: dru??ynowy Maciej Deptu??a i ks. Piotr Marciniak)

6-7.II.2016 r.: 24h dla Pana (od godz. 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego)

6.II.2016 r.: Dzie?? skupienia w charyzmacie konsekracji zakonnej i ??wieckiej

ozdobnik

30.I.2016 .: Godz. 17;00-21;00 - Czuwanie Towarzystwa Maryi Ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w intencji o mi??osierdzie dla Ojczyzny i Ko??cio??a

29-31.I.2016 r.: Rekolekcje KSM

28.I.2016 r.: (Czwartek) godz. 16;00 - Spotkanie Biskupa Legnickiego J.E. Zbigniewa Kiernikowskiego ze Stowarzyszeniem Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Domu Chleba

22-24.I.2016 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej

16-17.I.2016 r.: Warsztaty filozofii chrze??cija??skiej - prowadzi ks. prof. Tadeusz Guz (kierownik katedry filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), pocz????tek godz. 10;00 (w sobot???? i w niedziel????)

15.I.2016 r.: Boles??awiec - (BOK) godz 17;00 - spotkanie z ks. prof. Guzem

18.I.2016 r.: Boles??awiec - s. El??bietanki - Pos??uga S??owa i sakramentalna (godz. 10;30)

8-10.I.2016 r.: M??odzie??owe Rekolekcje dla Liturgicznej S??u??by O??tarza z ??eliszowa i Czerwonej Wody

2-3.I.2016 r.: 24 godzinna adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu z okazji Nadzwyczajnego Roku ????aski Jubileuszu Mi??osierdzia ????? pocz????tek o godz. 15;00

ozdobnik

31.XII.2015-3.I.2016 r.: Noworoczne Rekolekcje M??odzie??owe ze z??o??eniem "Obietnic" i "Zobowi????za??"

31.XII.2015 r.: Po??egnanie Starego Roku w Domu Chleba - Rekolekcje m??odzie??owe

30.XII.2015 r.: Zjazd m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2016"

22.XII.2015 r.: Montowanie o??wietlenia ??wi????tecznego w Domu Chleba - zapraszamy ch????tnych

27-29.XII.2015 r.: Rekolekcje Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (cz??onkowie i sympatycy)

26.XII.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

24.XII.2015 r.: Warta Boles??awiecka - Pos??uga S??owa (pasterka o godz. 22;00)

23.XII.2015 r.: Boles??awiec ????? Parafia pw. ??w. Cyryla i Metodego - Pos??uga sakramentem Spowiedzi ??wi????tej

22.XII.2015 r.: Boles??awiec - Bazylika - Pos??uga sakramentem Spowiedzi ??wi????tej

21.XII.2015 r.: Raciborowice - Pos??uga sakramentem Spowiedzi ??wi????tej

18-19.XII.2015 r.: Rekolekcje Liturgicznej S??u??by O??tarza (prowadzi ks. Damian ze ??cinawy)

11-13.XII.2015 r.: Rekolekcje maturzyst??w z Boles??awca

10-12.XII.2015 r.: Warta Boles??awiecka - Pos??uga sakramentem Spowiedzi ??wi????tej

3-4.XII.2015 r.: 24 godzinna adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu z okazji Nadzwyczajnego Roku ????aski Jubileuszu Mi??osierdzia - w ka??d???? pierwsz???? sobot???? miesi????ca od 15;00 do 15;00 dnia nast????pnego

4-5.XII.2015 r.: Rekolekcje Liturgicznej S??u??by O??tarza (prowadzi ks. Damian ze ??cinawy)

4-5.XII.2015 r.: Rekolekcje M????skiej R????y R????a??cowej z Czerwonej Wody

ozdobnik

30.XI.2015 r.: Boles??awiec - pos??uga s. El??bietankom

28.XI.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

27-28.XI.2015 r.: Rekolekcje Liturgicznej S??u??by O??tarza (prowadzi ks. Damian ze ??cinawy)

26.XI.2015 r.: Boles??awiec - parafia p.w. Cyryla i Metodego - modlitwa za miasto (Ewangelizacja z udzia??em m??odzie??y

22.XI.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 8 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym - podsumowuj????ce

20-22.XI.2015 r.: Rekolekcje KSM'u przed "Przyrzeczeniem" (animuje ks. Janusz Wilk) ?

15.XI.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 7 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym - modlitwa o nape??nienie Duchem ??wi????tym

14.XI.2015 r.: Dzie?? skupienia Ruchu Szensztackiego z Boles??awca

09-11.XI.2015 r.: Rekolekcje kap??a??skie

06-13.XI.2015 r.: Pielgrzymka jubileuszowa

05.XI.2015 r.: Godz. 17 - Spotkanie 6 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

03.XI.2015 r.: Legnica, Wy??sze Seminarium Duchowne - spotkanie Rady ds. Powo??a?? Diecezji Legnickiej

ozdobnik

31.X.2015 r.: M??odzie??owy marsz (Os??a) i bal Wszystkich ??wi????tych ("Dom Chleba")
- Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)
- Modlitwa o uwolnienie oraz uzdrowienie w ramach Seminarium

31.X.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 5 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

27.X.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 4, godz. 17,00

27.X.2015 r.: Boles??awiec, pos??uga S. El??bietankom (godz.10,30)

23-25.X.2015 r.: Rekolekcje m??odzie??owe KSM (animuje ks. Janusz Wilk) (o. Marek - pos??uga w Niemczech podczas "Forum charyzmatycznego" )

22.X.2015 r.: ODPUST W "DOMU CHLEBA" (KU CZCI ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO)
- Eucharystia Odpustowa ku czci ??w. Jana Paw??a II Wiekiego - godz. 16,00 (Chata Chlebowa)

19-21.X.2015 r.: Triduum przed Odpustem ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

18.X.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 3 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym - spowied?? generalna

11.X.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 2 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

4.X.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie 1 Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

2-4.X.2015 r.: Rekolekcje wsp??lnoty rodzinnej z W????gli??ca

ozdobnik

27.IX.2015 r.: Godz. 15 - Spotkanie "0" Seminarium Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

26.IX.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

26.IX.2015 r.: Godz. 15 - wprowadzenie do Seminari??w Odnowy Wiary: Z fundamentem, medytacj???? i kierownictwem duchowym

1-15.IX.2015 r.: Rekolekcje w??asne i urlop

ozdobnik

29.VIII.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

3-13.VIII.2015 r.: - Rodzinne rekolekcje pielgrzymkowe

ozdobnik

25.VII.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

27-31.VII.2015 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci - w godzinach 10;00-17;00 (z parafii i okolicznych miejscowo??ci)

19.VII.2015 r.: Parafia Os??a z filiami R????yniec i Stary ????om - pos??uga S??owa

18-25.VII.2015 r.: Rodzinne rekolekcje krajoznawcze (wsp??lnota rodzinna z Siematycz)

18.VII.2015 r.: Boles??awiec, par. Cyryla i Metodego - "Modlitwa za miasto", rozpocz????cie o godz. 15;00

06-13.VII.2015 r.: IV "M??yn-Fest" (??wi????to M??odzie??y w "Domu Chleba" w temacie "Synteza charyzmatu Mi??o??ci i S??u??by w Towarzystwie Maryi Niepokalanej")

03-05.VII.2015 r.: Zjazd koordynator??w M??yn-Fest'u 2015

ozdobnik

30.VI.2015 r.: Lubin - udzia?? w dorocznym spotkaniu schroniska ??w. Brata Alberta

28.VI.2015 r.: Boles??awiec, parafia pw. M.B. Nieustaj????cej Pomocy - udzia?? w Eucharystii Jubileuszowej ks. E. Bobera

28.VI.2015 r.: Os??a - ko??ci???? parafialny, udzia?? w Eucharystii odpustowej (godz 13;00)

27.VI.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

26-28.VI.2015 r.: Legnica - s. Benedyktynki - rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej dla dziewcz????t (Caritas, ul. Okrzei 20)
- Sobota godz. 15;00 - spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

25.VI.2015 r.: Lubin, par. M.B. Cz????stochowskiej - pos??uga S??owa dla wsp??lnoty "Przymierze"

21.VI.2015 r.: IV ROCZNICA ERYGOWANIA KAPLICY "DOMU CHLEBA" PW. ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO

21.VI.2015 r.: Luba?? - Ognisko dziewcz????t przy s. Magdalenkach - uroczysta Eucharystia i akademia ko??cz????ca rok szkolny

20.VI.2015 r.: Wizyta pielgrzym??w Litewskich na szlaku do Santiago de Compostela w Hiszpani

19-21.VI.2015 r.: Spotkanie m??odzie??y M??yn-Festowej

18.VI.2015 r.: Boles??awiec - Bazylika - udzia?? w Eucharystii z Biskupem podczas sakramentu Bierzmowania

17.VI.2015 r.: Luba?? - siostry Magdalenki, Ognisko dziewcz????t - pos??uga S??owa i Sakramentalna

14.VI.2015 r.: ????awszowa - pos??uga S??owa w czasie odpustu parafialnego

12-13.VI.2015 r.: Rekolekcje Bierzmowanych z Boles??awca - z Bazyliki (animuje ks. Artur)

4-7.VI.2015 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Towarzystwa Maryi (w milczeniu)
- medytacja
- towarzyszenie duchowe
- rodzinno?????? w ma??ej wsp??lnocie ko??cio??a

3.VI.2015 r.: Siostry Magdalenki - pos??uga S??owa i sakramentalna

ozdobnik

31.V.2015 r.: Zako??czenie ????w. ??w. Ludwika de Montfort, g. 15,00

30.V.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

30.V.2015 r.: 14;00 - Eucharystia urodzinowa

29-30.V.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (dziewcz????ta i ch??opcy)
- Sobota godz. 15;00 - spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

25.V.2015 r.: 4 spotkanie ????w. ??w. de Montfort, g. 17,00

22-23.V.2015 r.: Rekolekcje m????skiej R????y R????a??cowej z parafii pw. Cyryla i Metodego w Boles??awcu (nie odby??y si????)

18.V.2015 r.: 3 spotkanie ????w. ??w. de Montfort, g. 17,00

17.V.2015 r.: Os??a, ko??ci???? parafialny pw. ??w. Piotra i Paw??a - godz. 12;00 - Eucharystia Jubileuszowa z udzia??em JE. Biskupa Stefana Cichego (w wigili???? urodzin ??w. Jana Paw??a II Wielkiego)

16.V.2015 r.: Eucharystia chrzcielna Liljanny, Jagody, g. 12,00

15-17.V.2015 r.: Rodzinne rekolekcje z dzi????kczynieniem urodzinowym ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

13.V.2015 r.: Luba??, s. Magdalenki - pos??uga S??owa i Sakramentu Mi??osierdzia

11.V.2015 r.: 2 spotkanie ????w. ??w. Ludwika de Montfort, g.17,00

8-10.V.2015 r.: Rekolekcje organizator??w przygotowuj????cych "M??yn-Fest 2015"

26.IV-3.V.2015 r.: Rekolekcje pielgrzymkowe ku czci Maryi Kr??lowej pokoju; godz. 12;00 - Eucharystia

25.IV.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

24-26.IV.2015 r.: Rekolekcje m??odzie??y Diecezji Legnickiej (animuje ks. Janusz Wilk, Diecezjalny Duszpasterz M??odzie??y)

23.IV.2015 r.: Rozpocz????cie ????wicze?? duchowych wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort, godz. 17,00 - nauczanie i Adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu, godz. 18;00 - Eucharystia i agapa: "TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABO??E??STWIE DO NAJ??WI????TSZEJ MARYI PANNY"

17-19.IV.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (dziewcz????ta i ch??opcy)
- Sobota godz. 15;00 - spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

16.IV.2015 r.: Luba??, pos??uga S??owa i sakramentalna S. Magdalenkom i w "Ognisku" dziewcz????t

7-14.IV.2015 r.: Rekolekcje osobiste

3.IV.2015 r.: Luba??, pos??uga S. Magdalenkom

2-4.IV.2015 r.: Wielkie Triduum Paschalne w Domu Chleba

ozdobnik

29-31.III.2015 r.: Starogard Gda??ski - Rodzinne rekolekcje Wielkopostne

28.III.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

27-29.III.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (dziewcz????ta i ch??opcy)
- Sobota godz. 15;00 - spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

22-25.III.2015 r.: Ostrowiec ??wi????tokrzyski (par. pw.: ??w. Jadwigi) - ewangelizacyjne rekolekcje parafialne z modlitw???? o uwolnienie, uzdrowienie i nape??nienie Duchem ??wi????tym

21.III.2015 r.: Ostrowiec ??wi????tokrzyski - pos??uga wsp??lnotom "Ko??cio??a Domowego" w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej

20.III.2015 r.: Godz. 18;00 - Eucharystia z agap???? organizator??w szko??y klasycznej

18.III.2015 r.: Legnica, WSD - udzia?? w spotkaniu odpowiedzialnych za powo??ania w Diecezji Legnickiej

15-18.III.2015 r.: Polkowice - Rekolekcje parafialne - par. pw. ??w. Barbary i ??w. Micha??a

14.III.2015 r.: Godz. 19;00 - Eucharystia dla pieszej m????skiej pielgrzymki z Chojnowa do Domu Chleba

13-15.III.2015 r.: Sesja wiosenna Kierownictwa KSM w "Domu Chleba" (animuje Ks. Janusz Wilk)

08.III.2015 r.: Boles??awiec, par. pw. Cyryla i Metodego - "Niedziela ewangelizacyjna"

07.III.2015 r.: Boles??awiec, par. pw. Cyryla i Metodego - modlitwa za miasto (godz. 15;00 - Koronka do Bo??ego Mi??osierdzia, konferencja o ewangelizacji, wyj??cie na miasto z r????a??cem; 18;00 - Eucharystia, modlitwa uwielbienia, uwolnienia i uzdrowienia, agapa)

06.III.2015 r.: Boles??awiec, par. pw. Cyryla i Metodego - spotkanie z KSMem

04.III.2015 r.: Luba??, pos??uga S??owa i spowied?? - siostry Magdalenki

ozdobnik

28.II.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego (godz 17;00-21;00)

27.II-1.III.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (dziewcz????ta i ch??opcy)
- Sobota godz. 15;00 - spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

27.II.2015 r.: Godz. 15;00 - Eucharystia ze spotkaniem za??o??ycielskim organizator??w szko??y klasycznej

26.II.2015 r.: Lubin, par. pw. Matki Bo??ej Cz????stochowskiej - pos??uga S??owa z modlitw???? uwolnienia i uzdrowienia

25.II.2015 r.: Boles??awiec, par. pw. Wniebowzi????cia NMP - konferencja dla Kap??an??w dekanatu Boles??awiec-Wsch??d

20-22.II.2015 r.: Rekolekcje Harcerzy z Rz????sin (animuje harcmistrz Dorota Herdzik)

18.II.2015 r.: Luba?? - Siostry Magdalenki - pos??uga S??owa ze spowiedzi????

13-15.II.2015 r.: Rekolekcje Harcerzy z Rz????sin (animuje harcmistrz Dorota Herdzik)

11.II.2015 r.: Luba?? - Siostry Magdalenki - pos??uga S??owa ze spowiedzi????

6-8.II.2015 r.: Op??atek m??odzie??y KSM z Biskupem (animuje Ks. Janusz Wilk)

4.II.2015 r.: Luba?? - Siostry Magdalenki - pos??uga

ozdobnik

31.I.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

30.I-1.II.2015 r.: Rekolekcje o rozeznawaniu woli Bo??ej dla ch??opc??w

24-27.I.2015 r.: Rekolekcje Harcerskie - Skauci Leszczyny, szczep Legnicki

24.I.2015 r.: Boles??awiec, par. Cyryla i Metodego - Ewangelizacyjna pos??uga m??odzie??y

16-18.I.2015 r.: Rekolekcje m??odzie??y Diecezji Legnickiej (animuje ks. Janusz Wilk, Diecezjalny Duszpasterz M??odzie??y)

14.I.2015 r.: Lubin, Przytulisko ??w. Brata Alberta (udzia?? w spotkaniu)

9-11.I.2015 r.: Spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015"

8.I.2015 r.: Eucharystia z udzia??em budowniczych, konstruktor??w i fundator??w "Chaty Chlebowej" (godz 17;00)

6.I.2015 r.: Luba??, pos??uga siostrom Magdalenkom i w "Ognisku" (kol????da)

ozdobnik

31.XII.2014-4.I.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Sylwestrowe z warsztatami Zobowi????zanych i Obiecuj????cych Towarzystwa

30.XII.2014 r.: Spotkanie organizacyjne m??odzie??y przygotowuj????cej "M??yn-Fest 2015" (godz. 9;00-21;00)

28.XII.2014 r.: Walne zebranie Towarzystwa z udzia??em w??adz ko??cielnych

26-28.XII.2014 r.: Rodzinne rekolekcje formacyjne Towarzystwa Maryi

22.XII.2014 r.: Boles??awiec, parafia pw. ??w. Cyryla i Metodego - Pos??uga spowiedzi ??wi????tej

21.XII.2014 r.: Luba??, pos??uga s. Magdalenkom oraz w "Ognisku" dziewcz????t

20.XII.2014 r.: Luba??, pos??uga dziewcz????tom z "Ogniska" (sakrament bierzmowania)

14-17.XII.2014 r.: Ostrowiec ??wi????tokrzyski - Ewangelizacyjne rekolekcje parafialne z modlitw???? o uzdrowienie i uwolnienie.

9-13.XII.2014 r.: Rekolekcje formacyjne dla cz??onk??w Towarzystwa oraz sympatyk??w (Zamo??????, Piszczac, Siemiatycze, Mi????dzyrzec Podlaski, Siedlce)

5-6.XII.2014 r.: Skupienie dla m??????czyzn - ko??o r????a??cowe

5.XII.2014 r.: Eucharystia i spotkanie z prof. Jaroszy??skim (rozpocz????cie o godz. 17;00)

1-4.XII.2014 r.: Krak??w, rekolekcje kap??a??skie o. Marka

ozdobnik

30.XI.2014 r.: Boles??awiec, Siostry Adoratorki - Pos??uga s??owa

29.XI.2014 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego z udzia??em s. Barbary z Medjugorie

28.XI.2014 r.: Luba??, s. Magdalenki - Dzie?? skupienia

27.XI.2014 r.: Lubin, parafia pw. Matki Boskiej Cz????stochowskiej, pos??uga S??owa oraz konferencja dla wsp??lnoty charyzmatycznej "Przymierze"

23.XI.2014 r.: Polkowice, Pos??uga S??owa oraz nauczanie dla katolickiej wsp??lnoty charyzmatycznej "Nadchodzi Kr??l"

21-23.XI.2014 r.: Rodzinne rekolekcje (wsp??lnoty z W????gli??ca)

18.XI.2014 r.: Janice - nauczanie dla nauczycieli z Lubina

16.XI.2014 r.: Eucharystia dla budowniczych Chaty Chlebowej (godz. 15;00)

15-17.XI.2014 r.: Obraz ??w J??zefa w "Domu Chleba"

14-16.XI.2014 r.: Spotkanie przygotowawcze M??yn-Festu 2015 oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne dla wsp??lnoty "Przymierze" z Lubina

06-12.XI.2014 r.: Rekolekcje rodzinne dla wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego

ozdobnik

30.X.2014 r.: Boles??awiec, godz. 12;00 - Spotkanie z Rad???? Miasta w trosce o Ewangelizacj???? najubo??szych

25.X.2014 r.: Legnica WSD - spotkanie Diecezjalnej Rady Ruch??w i Stowarzysze?? Katolickich z JE Biskupem Legnickim Zbigniewem Kiernikowskim

23.X.2014 r.:
- Luba??, pos??uga u si??str Magdalenek i w Ognisku
- Lubin, par. M.B. Cz????stochowskiej - godz. 17;15 - Adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu z modlitw???? o uzdrowienie i uwolnienie; nauczanie w czasie Eucharystii i spotkania modlitewnego.

22.X.2014 r.: Uroczysty Odpust ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

19-22.X.2014 r.: Dni Nowej Jedno??ci i Ewangelizacji Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (od wspomnienia b??. Ks. Jerzego Popie??uszki do odpustu ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego)

ozdobnik

26-28.IX.2014 r.: Rekolekcje m??odzie??owe (animuje ks. Janusz Wilk, Diecezjalny Duszpasterz M??odzie??y)

16.IX-16.X.2014 r.: Ewangelizacja w Kanadzie

13.IX.2014 r.: Boles??awiec, par. pw: Naj??w. Cia??a i Krwi Zbawiciela - M??odzie??owy Dzie?? Chwa??y: pos??uga ewangelizacyjna (kerygma)

07.IX.2014 r.: Luba?? - Siostry Magdalenki - rozpocz????cie roku szkolnego w "Ognisku" z pos??ug???? spowiedzi i S??owa

06.IX.2014 r.: Eucharystia rodzinna z agap????

ozdobnik

23.VIII.2014 r.: nauczanie dla m??odzie??y podczas Eucharystii (Legnickie Pole)

12-13.VIII.2014 r.: Dni skupienia Si??str Magdalenek (animuje Matka generalna: S. Gabriela)

11.VIII.2014 r.: Dzie?? skupienia dla m??odzie??y (prowadz????: Ks. Marcin ze Zgorzelca i Ks. Adam z Polkowic)

04-08.VIII.2014 r.: Rekolekcje dla dzieci z Os??ej i okolic (prowadzi Towarzystwo M.N.)

ozdobnik

30.VII-03.VIII.2014 r.: Rodzinne rekolekcje wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego

29.VII.2014 r.: Wroc??aw, s.Magdalenki - pos??uga

28.VII.2014 r.: W????gliniec - spotkanie Equipe Notre Dame

25.VII.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

20.VII.2014 r.: Pos??uga w parafii Os??a

16.VII.2014 r.: Luba??, s.Magdalenki - pos??uga

15.VII.2014 r.: Wroc??aw, s.Magdalenki - pos??uga

07-14.VII.2014 r.: M????YN-FEST 3: "POZWOLI????, BY INNI DOPOMOGLI MI STA???? SI???? ??WI????TYM!" /M??odzie??owe rekolekcje formacyjno-ewangelizacyjne pod namiotami w duchowo??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej/

04-06.VII.2014 r.: Zjazd koordynator??w M??yn-Festu

ozdobnik

29.VI - 04.VII.2014 r.: Rakowice - rekolekcje dla Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Diecezji Legnickiej

28.VI.2014 r.: 38 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

27.VI.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

26-28.VI.2014 r.: Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej - wybory

15-22.VI.2014 r.: Bo??niacy w "Domu Chleba"

14-15.VI.2014 r.: Warsztaty rekolekcyjne dla wsp??lnoty "Nasze Jeruzalem" z Biedrzychowic

07.VI.2014 r.: Lubin pos??uga S??owa w Wigili???? Zes??ania Ducha ??wi????tego (par. pw. ??w. Jana Bosco)

15.VI.2014 r.: Pos??uga s??owa w czasie Mszy odpustowej - Stary ????om, parafia Os??a

9.VI.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

06-09.VI.2014 r.: Zwo??anie Towarzystwa Maryi Niepokalanej (Mi????dzynarodowe spotkanie cz??onk??w i sympatyk??w Towarzystwa)

05.VI.2014 r.: Spotkanie Cz??onk??w Towarzystwa Maryi Niepokalanej z Prowincja??em Misjonarzy Oblat??w z udzia??em JE Biskupem Stefanem Cichym (Administratorem Apostolskim Diecezji Legnickiej) oraz innymi przedstawicielami hierarchii Ko??cio??a lokalnego; Dzie?? rozpocz????cia wieczystej adoracji pierwszoczwartkowej Naj??wi????tszego Sakramentu na pami????tk???? kanonizacji ??w. Jana Paw??a II Wielkiego i ku czci naszego ??wi????tego Patrona.

03.VI.2014 r.: Wroc??aw, s.Magdalenki - pos??uga

01.VI.2014 r.: Rodzinna Eucharystia Jubileuszowa z agap????; 50 rocznica ??lubu Rozalii i J??zefa Puzio (godzina 13;00)

ozdobnik

31.V.2014 r.: 37 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego

29.V.2014 r.: Lubin - wiecz??r chwa??y w par. pw. M.B. Cz????stochowskiej

28.V.2014 r.: Luba?? - pos??uga s. Magdalenkom i w "Ognisku" dziewcz????t

25.V.2014 r.: Chojn??w - pos??uga w par. pw. Niep. Pocz N.M.

23-25.V.2014 r.: M??odz. spotk. org. - M??yn-Fest 3/2014

18.05.V.2014 r.: Polkowice - przyj????cie "Regu??y" przez Equipe Notre Dame

15.V.2014 r.: Pozna?? - godz. 10;00 - Spotkanie z Rad???? Prowincjaln???? Misjonarzy Oblat??w Maryi Niepokalanej

10.V.2014 r.: Polkowice - par. pw. ??w. Micha??a - Nauczanie dla lider??w katolickiej odnowy charyzmatycznej z Diecezji Legnickiej

9-11.V.2014 r.: Rekolekcje m??odzie??y z Boles??awca, animuje ks. Krzysztof Czadowski

01-03.V.2014 r.: Rekolekcje Eucharystycznego Ruchu M??odych (ERM) - animuje s. Danuta (Urszulanka z Poznania)

ozdobnik

27.04-05.V.2014 r.: Pielgrzymka dzi????kczynna do Medjugorie

27.IV.2014 r.: KANONIZACJA ??W. JANA PAW????A II WIELKIEGO - ewangelizacyjne wydarzenie w "Domu Chleba":
- godz. 9;00 - Godzinki ku czci Naj??wi????tszej Maryi Panny
- godz. 10;00 Transmisja kanonizacji ??wi????tych Jana XXIII i Jana Paw??a II Wielkiego z Watykanu (Papie?? Franciszek)
- godz. 12;00 - Eucharystia dzi????kczynna za ??wi????tych Papie??y przez wstawiennictwo Matki Boskiej Kap??a??skiej


26.IV.2014 r.:Wigilia Mi??osierdzia Bo??ego i kanonizacji:
- godz. 11;00 Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego z uroczystym otwarciem "Chaty Chlebowej" i ods??oni????ciem tablic pami????tkowych, agapa
- godz. 15;00 - Koncert patriotyczny w wykonaniu barda gda??skiego Andrzeja Ko??akowskiego
- godz. 17;00-21;00 - 36 Czuwanie Towarzystwa M.N. ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego, agapa
- Nocne czuwanie w oczekiwaniu na og??oszenie patrona Domu Chleba ??wi????tym


25-27.IV.2014 r.: Triduum przed kanonizacj???? B????. JANA PAW????A II WIELKIEGO (spotkanie przygotowawcze m??odzie??y - M??ynFest 2014)

25.IV.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

24.IV.2014 r.: Wroc??aw, s.Magdalenki - pos??uga

17.IV.2014 r.: Luba?? ??l????ski, s.Magdalenki - pos??uga

11-13.IV.2014 r.: Starogard Gda??ski - Rekolekcje Ewangelizacyjne Towarzystwa Maryi Niepokalanej

10.IV.2014 r.: Dzie?? skupienia dla si??str magdalenek z Wroc??awia

06-09.IV.2014 r.: Boles??awiec , par.: pw. Naj??w. Cia??a i Krwi Chrystusa - ewangelizacyjne rekolekcje wielkopostne

ozdobnik

29.III.2014 r.: 35 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego

28.III-03.IV.2014 r.: Holandia - parafialne rekolekcje ewangelizacyjne

27.III.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

26.III.2014 r.: Luba??, siostry Magdalenki, pos??uga

24-25.III.2014 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki - Dzie?? skupienia

21-23.III.2014 r.: Equipe Notre-Dame (O Zawierzeniu Maryi Niepokalanej i kierownictwie duchowym)

18-20.III.2014 r.: Bia??a Podlaska - rekolekcje dla student??w- "Nie daj si???? zwyci??????y???? z??u, ale Z??o dobrem zwyci??????aj" (Rz 12,21)

16.III.2014 r.: M??odzie??owe spotkanie organizacyjne - M??yn-Fest 3/2014 (godz. 15,00)

14-16.III.2014 r.: Rekolekcje w nurcie nauczania b??. Jana Paw??a II w oparciu o Bibli???? i Magisterium Ko??cio??a

13-14.III.2014 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki - pos??uga

12.III.20114 r.: Luba??, s. Magdalenki - pos??uga

09.III.2014 r.: Spotkanie wsp??lnoty pracodawc??w i pracownik??w Chumed z Warty Boles??awieckiej

07-09.III.2014 r.: Rekolekcje m??odzie??owe o rozeznaniu powo??ania

06.III.2014 r.: Ca??onocna, wynagradzaj????ca adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu O??tarza (grupa ze Zgorzelca)

04.III.2014 r.: Spotkanie "Dla promocji starej wioski Ocenane"

ozdobnik

28.II-2.III.2014 r.: Rekolekcje harcerskie

28.II.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

25-27.II.2014 r.: Rekolekcje Kap??a??skie w "Domu Chleba": "Wolno?????? serca"

24.II.2014 r.:Szklarska Por????ba - Spotkanie Rejonowe Kap??an??w

23.II.2014 r.: Rodzinna Eucharystia z agap????

22.II.2014 r.: 34 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego

21-23.II.2014 r.: Rekolekcje wsp??lnoty ewangelizacyjnej "Nasze Jeruzalem" z Biedrzychowic

20.II.2014 r.: Lubin, Par. pw. M.B Czestochowskiej: Wiecz??r chwa??y (pos??uga S??owa z modlitw???? o uwolnienie i uzdrowienie)

16-21.II.2014 r.: Luba??, s. Magdalenki; Pos??uga kierownictwa duchowego podczas rekolekcji "Lectio divina"

14-16.II.2014 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej - "Kim On jest?" - prowadzi o. Micha?? Olszewski (koordynuje Ks. J. Wilk)

13.II.2014 r.: Legnica - WSD - Spotkanie Ojc??w Duchownych dekanat??w z Biskupem Legnicki

7-9.II.2014 r.: Hamburg - rekolekcje Towarzystwa w Polskiej Misji Katolickiej

05.II.2014 r.: Spotkanie "Zielone Wzg??rza" - promocja Oceane

03.II.2014 r.: Dzie?? skupienia dla si??str Magdalenek z Wroc??awia

01.II.2014 r.: Eucharystia rodziny zaprzyja??nionej z agap????

ozdobnik

31.I.2014 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

25.I.2014 r.: 33 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego

24-26.I.2014 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej "Przymierze" z Lubina (o sakramencie Spowiedzi i rachunku sumienia)

23.I.2014 r.: Spotkanie rodzin zaprzyja??nionych z G??rnego ??l????ska

22.I.2014 r.: Eucharystia rodzinna z agap????

20-21.I.2014 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki - pos??uga S??owa i Spowied??

17-19.I.2014 r.: Equipe Notre-Dame (rekolekcje ma????e??skie)

10-12.I.2014 r.: ??ary-Kunice (Diecezjalny Dom Rekolekcyjny): Nowa Eawngelizacja w mocy Ducha ??wi????tego ("Ewangelizacja ochrzczonych i namaszczonych")

08.I.2014 r.: Miesi????czne spotkanie Stowarzyszenia "Zielone Wzg??rza"

08.I.2014 r.: Lubin, Fundacja ??w. Brata Alberta - spotkanie ??wi????teczne

07-08.I.2014 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki - Dzie?? odnowy ??ycia wewn????trznego

01.I.2014 r.: Lubin: udzia?? w peregrynacj obrazu Matki Boskiej ????asakwej

ozdobnik

30.XII.2013 r. - 01.I.2014 r.: Noworoczne Dni Nowej Jedno??ci i Ewangelizacji M??odych w "Domu Chleba"

29.XII.2013 r.: Chrzest Julii

28.XII,2013 r.: 42 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego

27.XII.2013 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

27.XII.2013 r.: Dzie?? Przyjaci???? Towarzystwa Maryi Niepokalanej w "Domu Chleba"

26-28.XII.2013 r.: Dni Odnowy Mi??o??ci i S??u??by Towarzystwa Maryi Niepokalanej

26.XII.2013 r.: Dzie?? Rodziny Towarzystwa Maryi Niepokalanej w "Domu Chleba"

24.XII.2013 r.: Wigilia rodzinna w "Domu Chleba"

23-24.XII.2013 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki - Dzie?? odnowy ??ycia wewn????trznego

23.XII.13 r.: Chojn??w parafia pw. Niepokalanego Pocz????cia - Skupienie Adwentowe.23.XII.13 r.: Chojn??w parafia pw. Niepokalanego Pocz????cia - Skupienie Adwentowe.

21.XII.2013 r.: Luba??, "Ognisko" - spotkanie wigilijne

16.XII.2013 r.: Luba??, s. Magdalenki - pos??uga S??owa i spowiedzi ??wi????tej

11-22.XII.2013 r.: Pos??uga spowiedzi w Dekanacie Boles??awiec Wsch??d

09-10.XII.2013 r.: Wroc??aw, s. Magdalenki: Dzie?? skupienia

08.XII.2013 r.: Chojn??w, par.: pw. "Niepokalanego Pocz????cia": kazania odpustowe

07.XII.2013 r.: Ewangelizacja w Biedrzychowicach

Adwentowe Dni Odnowy Wiary Towarzystwa Maryi Niepokalanej:
- 03.XII.2013 r.: Starogard Gda??ski
- 04.XII.2013 r.: Siemiatycze, Siedlce
- 05.XII.2013 r.: Miedzyrzez Podlaski, Piszczac
- 06.XII.2013 r.: Kode??, Zamo??????

02.XII.2013 r.: - Miesi????czne spotkanie wsp??lnoty "Zielone Wzg??rza"

ozdobnik

30.XI.2013 r.: 41 czuwanie w Towarzystwie M.N. (ko??ci???? parafialny - Os??a)

29.XI.2013 r.: Eucharystia rodzinna przyjaci???? "Domu Chleba" z Olszyny Luba??skiej

28.XI.2013 r.: Lubin, parafia pw. MB Cz????stochowskiej - wiecz??r chwa??y

25-27.XI.2013 r.: Na??????cz??w - rekolekcje dla Kap??an??w z modlitwa o uzdrowienie

24.XI.2013 r.: D??u??yna Dolna, par. pw. "Chrystusa Kr??la" - kazania odpustowe

23.XI.2013 r.: - Wiecz??r Chwa??y w "Domu Chleba" z udzia??em wsp??lnoty z Biedrzychowic

22-23.XI.2013 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej Wsp??lnoty z Lubina

22.XI.2013 r.: Luba?? ??l. - pos??uga s. Magdalenkom i w "Ognisku" dziewcz????t

18-21.XI.2013 r.: Niepokalan??w - spotkanie egzorcyst??w

12-14.XI.2013r.: Obra, zjazd misjonarzy

10-11.XI.2013 r.: Dzie?? jedno??ci - s. Magdalenki z "Ogniskiem" w Domu Chleba

08-10.XI.2013r.: Rekolekcje wsp??lnoty "Maska" z Polkowic (prowadzi Ks. Adam)

07.XI.2013 r.: Pos??uga s. Magdalenkom w Lubaniu ??l????skim; oraz w "Ognisku"

06.XI.2013r.: Spotkanie Stowarzyszenia "Zielone Wzg??rza"

05.XI.2013r.: Pos??uga siostrom Magdalenkom i w "Ognisku" (Luba?? ??l????ski)

2-3.XI.2013 r.: Dzie?? skupienia dla s. Magdalenek z Lubania ??l????skiego w "Domu Chleba"

ozdobnik

30-31.X.2013r .: Pos??uga siostrom Magdalenkom we Wroc??awiu

26.X.2013 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej (Ko??ci???? parafialny, g. 17,00 - 21,00)

25-27.X.2013 r.: rekolekcje dla grupy AA ze Zgorzelca (nie odby??o si????)

25.X.2013 r.: Spotkanie kandydatek ??ycia konsekrowanego w ??wiecie (nie odby??o si????)

18-23.X.2013 - OS????A, DOM CHLEBA - I ZGROMADZENIE CZ????ONK??W STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ (podsumowanie i refleksja trzylecia oraz rozeznanie kierunk??w, sposob??w i form Nowej Ewangelizacji)
- 18.X.2013 r.: Zjazd TM
- 19.X.2013 r.: refleksja TM, prelekcja o ideologii gender, spotkanie z Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej Ks. Markiem Mendykiem
- 20.X.2013 r.: dzie?? wsp??lnoty
- 21.X.2013 r.: obrady Towarzystwa oraz spotkanie Zarz????du i Rady Nadzorczej
- 22.X.2013 r.: III Odpust ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego z udzia??em JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego (Eucharystia o g. 16,00) , dzie?? skupienia i spotkanie Towarzystwa M.N. z w??adzami Misjonarzy Oblat??w M.N. w obecno??ci Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego

08.X.2013 r: Luba?? - pos??uga Siostrom Magdalenkom i Ognisko

09.X.2013 r.: Dzie?? skupienia dla si??str Magdalenek we Wroc??awiu

03-05.X.2013 r.: Krzesz??w - rekolekcje dla "K???? r????a??cowych" (prowadzi o. Marek OMI)

ozdobnik

27-29.IX.2013 r.: wsp??lnota modlitewna z Zielonej G??ry - rekolekcje

24.IX.2013 r.: Pos??uga s. Magdalenkom i w "Ognisku" (Luba?? ??l.)

23-24.IX.2013 r.: Luba??, s. Magdalenki - dom generalny - dzie?? skupienia (prowadzi o. Marek OMI)

20-22.IX.2013 r.: s. Magdalenki z Lubania (kadra "Ogniska" z dziewcz????tami), spotkanie integracyjne

10.IX.2013 r.: Pos??uga s. Magdalenkom i w "Ognisku" (Luba?? ??l.)

02.IX.2013 r.: Rozpocz????cie Roku Szkolnego w "OGNISKU", u s. Magdalenek (Luba?? ??l.)

ozdobnik

31.VIII.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 w ko??ciele parafialnym

19-25.VIII.2013 r. - Rekolekcje dla dzieci z ubogich rodzin - prowadzi TM

08-11.VIII.2013 r. - Rekolekcje z postem Daniela

ozdobnik
31.07-04.VIII.2013 r. - Rekolekcje Rodzinne

27.VII.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 w ko??ciele parafialnym

22-29.VII.2013 r. - M??yn-Fest 7 - Rekolekcje m??odzie??owe pod namiotami w temacie: "Sta???? si???? prawdziwym Chrze??cijaninem"

19.VII.2013 r. - Zapraszamy do rozk??adania sceny muzycznej, podestu do ta??czenia i namiot??w polowych (od rana)

ozdobnik

29.VI.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 w ko??ciele parafialnym

16.06-07.VII.2013 r. - Misje ewangelizacyjne na Syberii (stulecie parafii p.w. ??w. Stanis??awa w Wierszynie ko??o Irkucka)

14-15.VI.2013r. - Spotkanie przygotowuj????ce M??yn-Fest7-2013 (22-29 lipca). Rozpocz????cie o 15;00

13.VI.2013 r. - Os??a. Bierzmowanie w parafii

ozdobnik

25.V.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 w ko??ciele parafialnym

15.05-09.VI.2013 r. - Kanada: Ewangelizacja na zaproszenie Polonii Kanadyjskiej Towarzystwa Maryi Niepokalanej oraz Przyjaci???? Domu Chleba

11.V.2013 r. - Spotkanie absolwent??w Szko??y ??redniej o.Marka z Lubina

10-11.V.2013r. - Spotkanie przygotowuj????ce M??yn-Fest7-2013 (22-29 lipca). Rozpocz????cie o 15;00

06-09.V.2013 r. - Rekolekcje Diakona Damiana z Boles??awca przed ??wi????ceniami Prezbiteratu w Domu Chleba.

ozdobnik

27.04-5.V.2013 r. - Pielgrzymka do Medjugorie z udzia??em Towarzystwa. Na pielgrzymce mia?? miejsce pierwszy slub cz??onk??w naszego Stowarzyszenia: Violi i Marka.

25.IV.2013r. - Wiecz??r Chwa??y w parafii Matki Boskiej Cz????stochowskiej(centrum) w Lubinie. O godz. 17;15 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu z modlitw???? o uzdrowienie wiary, o 18;00 Eucharystia z kerygm????, a nast????pnie uwielbienie.

23.IV.2013 r. - Warszawa, spotkanie grupy ewangelizacyjnej wyje??d??aj????cej na Syberi???? (Oblaci, ul. Langiewicza)

20-21.IV.2013 r. - Robocze spotkanie Towarzystwa Maryi przed letni???? ewangelizacj????

20.IV.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 w ko??ciele parafialnym w Os??ej

19-20.IV.2013r. - Spotkanie przygotowuj????ce M??yn-Fest7-2013 (22-29 lipca). Rozpocz????cie o godz. 15:00

18-20.IV.2013 r. - Triduum przed wprowadzeniem Relikwii Krwi B??. Jana Paw??a II Wielkiego do Kaplicy Domu Chleba

13-14.IV.2013 r. - Rodzinne spotkanie w Domu Chleba krewnych o. Marka

07.IV.2013 r. - Spotkanie organizacyjne M??yn-Festu, godz. 12,00 Eucharystia

06.IV.2013 r. - Spotkanie absolwent??w Szko??y Podstawowej o. Marka z Os??ej

03.IV.2013 r. - Luba??, pos??uga s. Magdalenkom i w "Ognisku"

02.IV.2013 r. - Eucharystia z agap???? w 8 rocznic???? odej??cia B??. Jana Paw??a II Wielkiego do Domu Ojca

ozdobnik

27-29.III.2013 r. - Rekolekcje Rodzinne , Starogard Gda??ski

24-26.III.2013 r. - Rekolekcje dla m??odzie??y licealnej w Warszawie (m??odzie?? z Ukrainy, Bia??orusi, Kirgizji, Gruzji, Kazachstanu, Osetii, Mo??dawii, Rosji)

23.III.2013 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi - pocz????tek o godz. 17;00 (w Domu Chleba)

21.III.2013 r. - Wiecz??r Chwa??y w parafii Matki Boskiej Cz????stochowskiej(centrum) w Lubinie. O godz. 17;15 - adoracja Naj??wi????tszego Sakramentu z modlitw???? o uzdrowienie wiary, o 18;00 Eucharystia z kerygm????, a nast????pnie uwielbienie.

17.III.2013 r. 15:00 - Spotkanie przygotowuj????ce M??yn-Fest7-2013 (22-29 lipca)

15-17.III.2013 r. - Rekolekcje dla nauczycieli z Lubina

9-10.III.2013 r. - Rekolekcje ze ??w. J??zefin???? Bakhit???? - Boleslawiec - Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa (O darze ??ycia, cierpienia, nadziei i przebaczenia)

7-9.III.2013 r. - Spotkanie rodziny, przyjaci???? z Hamburga.

6.III.2013 r. - Luba?? - pos??uga u Si??str Magdalenek i w "Ognisku"

1-3.III.2013 r. - Rekolekcje powo??aniowe dla dziewcz????t: "Przebaczenie - dar darmo dany" (prowadz???? siostry Magdalenki z Lubania) oraz spotkanie organizacyjne "M??yn-Festu7" - 2013. Zapraszamy wszystkich ch????tnych pragn????cych zaanga??owa???? sie w przeprowadzenie M??ynFestu7 (22-29.VII.2013 r.)

ozdobnik

24-27.II.2013 r. - Lubin - Rekolekcje dla m??odzie??y i dzieci z parafii ??w. Maksymiliana

22-23.II.2013r. - Skupienie dla zainteresowanych konsekracja ??wieckich po??????czone z comiesi????cznym czuwaniem w Towarzystwie Maryi (poczatek: pi????tek, godz. 17,00; zako??czenie w sobot???? po po??udniu)

15-17.II.2013 r. - Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej

Rekolekcje m??odzie??owe08-10.II.2013 r. - Rekolekcje m??odzie??owe. Koordynje Ks. Janusz Wilk - Diecezjalny Duszpasterz KSM, prowadzi: o. Adam Szustak OP. Kliknij w obrazek aby dowiedzie si???? wi????cej.

05-07.II.2013 r. - Rekolekcje m??odzie??owe - prowadzi ks. Adam z Polkowic

01-04.II.2013 r. - REKOLEKCJE M????ODZIEZOWE W DOMU CHLEBA: "SZKO????A ANIMATORA, DO??WIADCZENIE ADORACJI, WARSZTAT EWANGELIZACJI" (tel. 663284115; mail: osla112@wp.pl)

30-31.I.2013 r. - Eucharystyczne spotkanie rodziny z Olszyny Lubanskiej (g,16,00)

27-29.I.2013 r. - Rekolekcje m??odzie??owe (wsp??lnota z Legnicy). Temat: "48 h dla Jezusa - m??odzie?? w Roku Wiary". Prowadzi Ks. Ryszard Wo??owski - Diecezjalny Duszpasterz Ko??cio??a Domowego

26.I.2013 r. - Czuwanie Towarzystwa Maryi w Domu Chleba

25-27.I.2013 - Rekolekcje m??odzie??owe dla dziewcz????t (animowane przez s. Magdalenki) z ewangelizacyjnym wsparciem charyzmatycznej wsp??lnoty z Lubina. Temat: "Wolno?????? - jak odnale?????? j???? w sercu?"

24.I.2013 - Lubin. Wiecz??r Chwa??y (par. pw. MB Cz????stochowskiej)

23.I.2013 r. - Luba??, s. Magdalenki + "Ognisko"

18-20.I.2013 r. - Hamburg. Rekolekcje dla wsp??lnoty "????r??d??o ??ycia"

12-13.I.2013 r. - WSD legnica: Dzie?? skupienia dla kleryk??w

09.I.2013 r. - Eucharystyczne spotkanie rodziny ze Starych Jaroszewicz (g.17,00)

08.I.2013 r. - Lubin. Spotkanie w Fundacji ??w. Brata Alberta

ozdobnik
31.XII.2012-01.I.2013 r. - Sylwestrowa zabawa z Pasterk???? Noworoczn???? w Bethlehem

28-31.XII.2012 r. - M??odzie??owe Rekolekcje Towarzystwa z warsztatami prowadzonymi przez studentki: Adrian???? Baker i Ann???? Lijewsk????, w temacie, "Animacyjny punkt widzenia na problem nie??mia??o??ci i wycofania m??odzie??y" zako??czone muzycznym mixem prowadzonym przez DJ'a Kokosa z Boles??awca w Bethlehemce.

28.XII.2012r. - GODZ. 16,00 OSMA GOSCINA BISKUPOW LEGNICKICH W DWA LATA OD PIERWSZEGO SPOTKANIA. GODZINA 17,00 UROCZYSTA EUCHARYSTIA POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA STEFANA CICHEGO

26-28.XII.2012 r. - Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej zako??czone z??o??eniem Obietnic i Zobowi????za??

21-23.XII.2012 r. - Triduum Towarzystwa Maryi przed Wigili???? Bo??ego Narodzenia.

20.XII.2012 r. - Luba?? - pos??uga u si??str Magdalenek w "Ognisku"

16-19.XII.2012 r. - Rekolekcje Adwentowe (Lubin, parafia ??w. Barbary)

05.XII.2012 r. - Luba?? - pos??uga u si??str Magdalenek w "Ognisku"

ozdobnik
30.XI.2012-2.XII.2013 r. - Rekolekcje powo??aniowe w duchu si??str Magdalenek

29.XI.2012 r. - Lubin - Parafia pw. MB Cz????stochowskiej - pos??uga ewangelizacyjna w katolickiej wsp??lnocie charyzmatycznej "Przymierze" (pocz????tek - godzina 17;15)

24.XI.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 7 - ostatnie) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

23-24.XI.2012 r. - Dzie?? skupienia w duchu ??w. Eugeniusza dla pragn????cych pog??????bi???? duchowo?????? Towarzystwa.
16-18.XI.2012 r. - Rekolekcje dla Odnowy Charyzmatycznej z Lubina.
13-15.XI.2012 r. - Krak??w - Zjazd Misjonarzy
8-11.XI.2012 r. - Pielgrzymka rodzin Towarzystwa Maryi do Med??ugorie

ozdobnik
27.X.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 6) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

25-28.X.2012 r. - Rekolekcje z Postem Daniela w Domu Chleba (modlitwa, rehabilitacja ruchowa, warzywa na parze).

24.X.2012 r. - Luba?? - Pos??uga w "Ognisku" (dla si??str Magdalenek i wychowawc??w)

22.X.2012 r. - Uroczysto?????? Odpustowa b??. Jana Paw??a II w Domu Chleba.

19-21.X.2012 r. - Triduum Towarzystwa Maryi przed Odpustem ku czci b??. Jana Paw??a II.

12-14.X.2012 r. - Janice - Rekolekcje ewangelizacyjne dla m??odzie??y

9.X.2012 r. - Luba?? - Pos??uga w "Ognisku" (dla si??str Magdalenek i wychowawc??w)

2-5.X.2012 r. - Czechy spotkanie kursowe z okazji jubileuszu 25 lecia ??ycia zakonnego
ozdobnik

29.IX.2012 r. - Udzia?? w XXI Siedleckim Forum Nauczycieli, Rodzic??w i Wychowawc??w pt.:"Wychowanie do wiary i patriotyzmu" z prelekcj???? O. Marka OMI na temat "Dzieci ulicy".

22.IX.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 5) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

14-16.IX.2012 r. - Ko??cielisko - ewangelizacja wsp??lnot ??wieckich wg. metody 5 kluczy Neal'a Lozano.

09.IX.2012 r. - Eucharystia Jubileuszowa O. Marka w Parafii ??w. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie (godz. 12.30).

08.IX.2012 r. - Krzesz??w, Sankt. M.B. ????askawej godzina 10;30 - Eucharystia Jubileuszowa O. Marka OMI

07.IX.2012 r. - Os??a, Ko??ci???? parafialny pw. ??w Ap. Piotra i Paw??a Eucharystia Jubileuszowa O. Marka OMI pod przewodnictwem JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego w Wigili???? 25-lecia ??ycia zakonnego. - godzina 17;00

05.IX.2012 r. - Pos??uga siostrom Magdalenkom w Lubaniu i rozpocz????cie roku szkolnego w "Ognisku"
ozdobnik

30.VIII.2012 r. - Luba?? - Pos??uga w "Ognisku" (dla si??str Magdalenek i wychowawc??w)

25.VIII.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 4) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

24-25.VIII.2012 r. - Dzie?? skupienia w duchu ??w. Eugeniusza dla pragn????cych pog??????bi???? duchowo?????? Towarzystwa.

14-22.VIII.2012 r. - Rekolekcje ewangelizacyjno-krajoznawcze dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych ze Starogardu Gda??skiego - Dom Chleba.

01-04.VIII.2012 r. - Udzia?? w Pieszej Pielgrzymce Diecezji Legnickiej na Jasn???? G??r????.
ozdobnik

28.VII.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 3) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

27-28.VII.2012 r. - Dzie?? skupienia w duchu ??w. Eugeniusza dla pragn????cych pog??????bi???? duchowo?????? Towarzystwa.

14-15.VII.2012 r. - Eucharystia ??lubna w Domu Chleba.

02-09.VII.2012 r. - M??odzie??owe rekolekcje ewangelizacyjne pod namiotami (od lat 14; ilo?????? miejsc ograniczona do 300 os??b) - Dom Chleba: M????YN-FEST 7 (WYDARZENIE ROKU!!!) - "Sta???? si???? cz??owiekiem rozumnym".
ozdobnik

30.VI.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 2)- czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny; pocz????tek godzina 17.00).

21.VI.2012 r. - I rocznica erygowania Kaplicy Domu Chleba pw. b??. Jana Paw??a II przez Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego.

07-10.VI.2012 r. - Rekolekcje z Postem Daniela w Domu Chleba (modlitwa, rehabilitacja ruchowa, warzywa na parze).

ozdobnik

28.V.2012 r. - I rocznica aprobowania Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej przez Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego.

26.V.2012 r. - Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 1) - czuwanie w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny)

16-20.V.2012 r. - Ewangelizacja wsp??lnoty "????r??d??o ??ycia" z Hamburga (Niemcy).

12.V.2012 r. - Spotkanie klasowe - szko??a ??rednia (godzina 15.00 Eucharystia i agapa).

ozdobnik

28.IV.2012 r. - 05.V.2012 r. - Pos??uga pielgrzymom do Medjugorje.

22.IV.2012 r. - Rodzinne spotkanie w Domu Chleba.

21.IV.2012 r. - Rozpocz????cie Seminarium Odnowy Wiary (spotkanie 0) w ramach comiesi????cznych czuwa?? w Towarzystwie Maryi (Os??a, ko??ci???? parafialny).

16-21.IV.2012 r. - "Rekolekcje J??zefowe" z udzia??em Przyjaci???? Domu Chleba z Hrubieszowa, Boles??awca, Olszyny i Lubania.

18.IV.2012 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek i w "Ognisku" w Lubaniu.

15.IV.2012 r. - Pos??uga ewangelizacyjna w Lubinie (Parafia ??w. Maksymiliana Marii Kolbe).

14.IV.2012 r. - Spotkanie klasowe ze Szko??y Podstawowej w Domu Chleba.

12.IV.2012 r. - Eucharystia dla Rodzin z modlitw???? o uzdrowienie i z agap????.

11.IV.2012 r. - Eucharystia dla Rodzin z modlitw???? o uzdrowienie i z agap????.

08-09.IV.2012 r. - Pos??uga u Si??str Adoratorek w Boles??awcu.

03.IV.2012 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek w Lubaniu oraz "Wigilia Wielkanocna" w Ognisku dla Dziewcz????t.
ozdobnik

28.III.2012 r. - 01.IV.2012 r. - Wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w Tworkowie.

31.III.2012 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi.

18-21.III.2012 r. - Wielkopostne rekolekcje ewangelizacyjne w Boles??awcu (par. pw. Naj??wi????tszego Cia??a i Krwi Chrystusa).

01-04.III.2012 r. - Rekolekcje w duchu Daniela - Siemiatycze (Karmelitanki).
ozdobnik

25.II.2012 r. - Czuwanie Towarzystwa Maryi w Domu Chleba.

24-25.II.2012 r. - Dzie?? skupienia w duchu ??w. Eugeniusza dla pragn????cych pog??????bi???? duchowo?????? Towarzystwa.

18.II.2012 r. - "Zderzenie czo??owe z Telewizyjnym Traczem BOK MCC (Kino Forum w Boles??awcu godz. 10.00)"
Obejrzeli??my film "The Human Experience" oraz spotkali??my si???? z Panem Darkiem Kowalskim - "Prawdziwym Aktorem"

17-19.II.2012 r. - Rekolekcje Towarzystwa Maryi w Domu Chleba.

11.II.2012 r. - Spotkanie Rodzin spokrewnionych z Domem Chleba z modlitw???? o mi??o?????? i jedno?????? dla wszystkich pokole??.

05.II.2012 r. - 10.II.2012 r. - Rekolekcje ewangelizacyjno-krajoznawcze dla m??odzie??y ze Starogardu Gda??skiego (par. pw. Chrystusa Kr??la) w Domu Chleba.

04.II.2012 r. - Spotkanie klasowe ze Szko??y ??redniej w Domu Chleba.
Rozpocz????cie o godzinie 15.00 Eucharysti???? w Domowej kaplicy.

01.II.2012 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek i w "Ognisku" w Lubaniu.
ozdobnik

30-31.I.2012 i 02-03.II.2012 r. - Spotkania z m??odzie?????? w boles??awieckich szko??ach

28.I.2012 r. - Czuwanie Towarzystwa Maryi w Domu Chleba.

27-28.I.2012 r. - Dzie?? skupienia w duchu ??w. Eugeniusza dla pragn????cych pog??????bi???? duchowo?????? Towarzystwa.

22-24.I.2012 r. - Ferie z Jezusem i Maryj???? dla m??odzie??y w Domu Chleba.

21.I.2012 r. - Wyst????p ewangelizacyjny M??odzie??owej Grupy Teatralnej z Domu Chleba w Domu Kultury w Gromadce.

19-21.I.2012 r. - Ferie z Jezusem i Maryj???? dla m??odzie??y z Mi??kowic.
Rozpocz????cie o godz. 15.00.

18.I.2012 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek i w "Ognisku" w Lubaniu.

15-17.I.2012 r. - Ferie z Jezusem i Maryj???? dla m??odzie??y z Boles??awca i okolic.
Rozpocz????cie o godz. 15.00.

09-13.I.2012 r. - Spotkania z m??odzie?????? w boles??awieckich szko??ach

04.I.2012 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek i w "Ognisku" w Lubaniu.
ozdobnik

28.XII.2011 r. - 01.I.2012 r. - Noworoczne Rekolekcje M??odzie??owe.

28.XII.2011 r. - Spotkanie Towarzystwa Maryi z JE Biskupem Legnickim Ksi????dzem Stefanem Cichym.
Dzielimy si???? radosn???? nowin????, i?? 28.XII.2011 r. Biskup Legnicki ks. Stefan Cichy w pierwsz???? rocznic???? wizyty w Domu Chleba (b????d????c tu ju?? pi????ty raz w ci????gu roku) na uroczystej Mszy ??w. po??wi????ci?? Drog???? Krzy??ow???? w Domowej Kaplicy, ofiarowan???? przez Ojca Duchowego WSD w Legnicy.
Przed wyg??oszonym S??owem Bo??ym opowiedzia?? zgromadzonym (z kt??rych kilkadziesi????t os??b z??o??y??o Obietnice i Zobowi????zania) sen z minionej nocy - zaznaczaj????c, ??e rzadko ??ni - o swoim pobycie w Domu Chleba, w budynku obok Bethlehem, opisuj????c dok??adnie jego wygl????d (cz??????ciowo oszklony, pi????trowy, jednonawowy), kt??ry dok??adnie odpowiada naszym zamiarom pobudowania Chaty Chlebowej (o czym Biskup nie m??g?? wiedzie????).
P????niejsza agapa przebiega??a w klimacie relacji i sk??adania ??wiadectw przez przedstawicieli grup i wsp??lnot korzystaj????cych z pos??ugi w Domu Chleba w ostatnim p????roczu.
Na zako??czenie Biskup Stefan ??ycz????c nam odwagi, ufno??ci i mi??o??ci wyra??aj????cej si???? w modlitwie przyj?????? zaproszenie Towarzystwa Maryi na 07.IX.2012 r., by w Wigili???? ko??cz????cego si???? Jubileuszowego Roku Ojca Marka (25-lecie ??ycia zakonnego) o godzinie 17.00 odprawi???? Eucharysti???? i wyg??osi???? S??owo. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie w Ko??ciele Legnickim.
Cz??onkom Towarzystwa Maryi przypominamy o rekolekcjach formacyjnych w Domu Chleba w dniach 17-19.II.2012 r.


26-28.XII.2011 - Rekolekcje Towarzystwa Maryi zako??czone z??o??eniem Obietnic i Zobowi????za??.

24.XII.2011 r. - Wigilijne czuwanie Towarzystwa Maryi w Domu Chleba.

18-20.XII.2011 r. - Rekolekcje ewangelizacyjne w parafii p.w. Matki Bo??ej Nieustaj????cej Pomocy w Boles??awcu.

16.XII.2011 r. - Pos??uga w "Ognisku dla dziewcz????t" i u Si??str Magdalenek w Lubaniu.

11-14.XII.2011 r. - Ewangelizacyjne rekolekcje adwentowe w Parafii p.w. Jezusa Chrystusa Kr??la Wszech??wiata w Starogardzie Gda??skim.

10.XII.2011 r. - Ewangelizacja w Starogardzie Gda??skim z rodzinami Towarzystwa Maryi.
ozdobnik

26.XI.2011 r. - Czuwanie w Towarzystwie Maryi.
Listopadowe czuwanie rozpocz??????o si???? w ko??ciele parafialnym o godzinie 17. M??odzie??owa Grupa Teatralna z Os??ej zaprezentowa??a przedstawienie ukazuj????ce tragedi???? aborcji i eutanazji, na kt??re spojrzeli przez pryzmat Niepokalanego Pocz????cia Naj??wi????tszej Maryi Panny. Po spektaklu odm??wili??my pierwsz???? cz?????????? R????a??ca a nast????pnie uczestniczyli??my we Mszy ??wi????tej. Po Eucharystii modlili??my si???? przed Naj??wi????tszym Sakramentem o uzdrowienie duszy i cia??a. O godzinie 20 przeszli??my do Domu Chleba na agap???? i dalsz???? cz?????????? wsp??lnej modlitwy. Czuwanie zako??czyli??my Eucharysti???? o godz. 23.

25-26.XI.2011 r. - Rekolekcje Ruchu Pielgrzymkowego

23.XI.2011 r. - Pos??uga w "Ognisku dla dziewcz????t" w Lubaniu.

22.XI.2011 r. - Pos??uga u Si??str Magdalenek w Lubaniu.

18-20.XI.2011 r. - Szko??a Animatora Ruchu ??wiat??o-??ycie Diecezji Legnickiej.

11-13.XI.2011 r. - Rekolekcje dla Ruchu Szensztackiego
W dniach 11-13. listopada 2011 r. odby??y si???? pierwsze w Diecezji Legnickiej rekolekcje dla Ruchu Szensztackiego. wi????cej

04-06.XI.2011 r. - Rekolekcje dla Amazonek.
ozdobnik

28-30.X.2011 r. - Concordia (Niemcy) - Ewangelizacja w??r??d Polonii wraz z Rekolekcyjnym Domem w ??arach i Przyjaci????mi.

22.X.2011 r. - I Odpust ku czci b??ogos??awionego Jana Paw??a II.

13-21.X.2011 r. - Nowenna przez wstawiennictwo b??. Jana Paw??a II
Przez 9 dni modlili??my si???? wsp??lnie Litani???? do b??ogos??awionego Papie??a Jana Paw??a II, przygotowuj????c si???? do prze??ycia Odpustu ku jego czci tre??????

14-16.X.2011 r. - Szko??a Animatora Ruchu ??wiat??o-??ycie Diecezji Legnickiej
ozdobnik

26-27.IX.2011 r. - Dzie?? skupienia dla Si??str Magdalenek w Lubaniu

24.IX.2011 r. - Wieczernik z Maryj????

Ewangelizacja w Ostrowcu ??wi????tokrzyskim (na Denkowie)
09.IX.2011 r. - Eucharystia z modlitw???? o uzdrowienie duszy i cia??a (godz.18,00)
11.IX.2011 r. - G??oszenie S??owa na niedzielnych Eucharystiach ze zbieraniem ofiar na potrzeby "Domu Chleba" (godz. 7,30; 10,00; 11,30; 17,00)

02-08.IX.2011 r. - Rekolekcje "J??ZEFOWE" dla student??w i m??odzie??y pracuj????cej

01.IX.2011 r. - Ewangelizacja z rozpocz????ciem roku szkolnego w "Ognisku Wychowawczym dla Dziewcz????t" w Lubaniu
ozdobnik

29-30.VIII.2011 r. - Skupienie Si??str Magdalenek z Lubania, z kadr???? pedagog??w i wychowawc??w "Ogniska Wychowawczego dla Dziewcz????t"

27.VIII.2011 r. - V czuwanie modlitewne w Towarzystwie Maryi ku czci b??. Jana Paw??a II

Ewangelizacja na Max Festiwalu w Niepokalanowie
22-24.VIII.2011 r. - pos??uga m??odzie??y franciszka??skiej z modlitw???? uwielbienia, uzdrowienia i nape??nienia Duchem ??wi????tym
ozdobnik

Rekolekcje "J??ZEFOWE"
02-10.VII.2011 r. - m??odzie?? gimnazjalna (przewin??????o si???? 25 os??b z kilkunastu miejscowo??ci)
30.07-07.VIII.2011 r. - m??odzie?? szk???? ??rednich (obie tury rekolekcji zako??czy??y si???? pielgrzymk???? do Sanktuarium MB ????askawej, w Krzeszowie)Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka