facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminarium Odnowy Wiary


STRONA ARCHIWALNA !!! - NOWA STRONA STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWA MARYI NIEPOKALANEJ I BIEZACE AKTUALNOSCI ZNAJDUJE SIE POD ADRESEM: osla-domchleba.j.pl

ozdobnik
ozdobnikSerdecznie zapraszamy przedstawicieli ruch??w, grup i wsp??lnot oraz osoby niezrzeszone pragn????ce pog??????bi???? wi?????? z Jezusem Chrystusem w Jego Ko??ciele a szczeg??lnie m??odzie?? przygotowuj????c???? si???? do sakramentu bierzmowania, na comiesi????czny cykl seminaryjnych spotka?? odnowy wiary.
Osiem kolejnych czuwa?? odb????dzie si???? w rekolekcyjnym "Domu Chleba".
Oto daty poszczeg??lnych czuwa??:
0) 24 wrze??nia, godz. 15;00;
1) 1 pa??dziernika, godz. 15;00;
2) 8 pa??dziernika, godz. 15;00;
3) 15 pa??dziernika, godz. 15;00;
4) 22 pa??dziernika, godz. 15;00;
5) 29 pa??dziernika, godz. 15;00;
6) 5 listopada, godz. 15;00;
7) 12 listopada, godz. 15;00;
8) 19 listopada, godz. 15;00;
9) 16 listopada, godz. 15;00;
10) 3 grudnia, godz. 15;00.
Spotkanie rozpoczynamy nauczaniem, po nim Eucharystia i agapa z mo??liwo??ci???? dialogu tematycznego.


Poni??ej znajduj???? si???? materia??y z poprzednich seminari??w:

Spotkanie "zerowe" - 21.04.2012 r.

Spotkanie I - 26.05.2012 r.

Spotkanie II - 30.06.2012 r.

Spotkanie III - 28.07.2012 r.

Spotkanie IV - 26.08.2012 r.

Spotkanie V - 22.09.2012 r.

Spotkanie VI - 27.10.2012 r.

Spotkanie VII - 24.11.2012 r.

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka