facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Galeria

Porz?dki przed??wi?teczne w Domu Chleba
27.III.2021 r.: Wieczernik Maryjny
26-28.III.2021 r.: Dziewcz?ta z ogniska od si??str Magdalenek z Lubania
20.III.2021 r.: PIESZA GWIA?DZISTA PIELGRZYMKA M???CZYZN DO DOMU CHLEBA KU CZCI ??W. J??ZEFA
Dom Chleba w nocy zimow? por?
27.II.2021 r.: Wieczernik Maryjny
26-28.II.2021 r.: Rekolekcje w milczeniu (ze ??widnicy, Wa??brzycha)
19-21.II.2021 r.: Skautki z Wroc??awia
16.II.2021 r.: Zako??czenie ?wicze?? 33-dniowych zawierzeniem Maryi
Drewno na opa?? w Domu Chleba
12-14.II.2021 r.: ?wiczenia sakralno-kulturalne w Chacie Chlebowej ?? Odnowa Charyzmatyczna z Jawora
7.II.2021 r.: Traktat o Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi?tszej Maryi Panny wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort
6.II.2021 r.: 24h dla Pana
2.II.2021 r.: Ofiarowanie Pa??skie
Traktat o Doskona??ym nabo??e??stwie do Naj??wi?tszej Maryi Panny wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Montfort
2.I.2021 r.: 24h dla Pana
Dom Chleba w aurze zimowej
Iluminacja Bethlehem Os??owskiego
Wigilia Towarzystwa Maryi Niepokalanej
Ubieranie choinek
Oblachowanie, orynnienie i odgromienie Stanicy
4-6.XII.2020 r.: Rekolekcje w milczeniu z czytaniem ikony oraz Medytacj? Ignacja??sk?
22.XI.2020 r.: Uroczysto??? Chrystusa Kr??la Wszech??wiata
22.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
15.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
11.XI.2020 r.: Wieczernica - ??wi?to Niepodleg??o??ci
1.XI.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
25.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
22.X.2020 r.: Odpust ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
19-21.X.2020 r.: TRIDUUM przed odpustem ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
18.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
11.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
4.X.2020 r.: Seminaria Odnowy Wiary ??wi?tej Ko??cio??a Katolickiego i Studium Doktryny ??w. Jana Paw??a II
3-4.X.2020 r.: 24H dla Pana
3.X.2020 r.: Chrzest Antoniego w Domu Chleba
Pi?kno przyrody jesieni? w Domu Chleba
26.IX.2020 r.: Wieczernik Maryjny
26-27.IX.2020 r.: Warsztaty Apostolatu Trze??wo??ci
Pielgrzymka rowerowa w Domu Chleba
18-20.IX.2020 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej
17-21.VIII.2020 r.: Rekolekcje w milczeniu Towarzystwa Maryi
16.VIII.2020 r.: Po??wi?cenie Stanicy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi
16.VIII.2020 r.: Walne Zebranie Towarzystwa Maryi Niepokalanej
Nowe o??wietlenie przy Domu Chleba
Audycja radiowa w Radio Plus Legnica z udzia??em ks. Marka Skiby (materia?? do ods??uchania na stronie g????wnej)
3-9.VIII.2020 r.: Rodzinne rekolekcje wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego
31.VII-02.VIII.2020 r.: Rekolekcje ma????e??skie kr?gu Ko??cio??a Domowego z Lubina (animuje Ks. Marek Skiba)
27-30.VII.2020 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci
25.VII.2020 r.: Wieczernik Maryjny
Prace przy Stanicy i przeniesienie dzwonu
13-19.VII.2020 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej z Jawora
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 7
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 6
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 5
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 4
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 3
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 2
6-12.VII.2020 r.: X M?YN-FEST ?? dzie?? 1
4/5.VII.2020 r.: 24h dla Pana oraz zjazd organizator??w M?YN-FESTU
Spotkanie Braci Kapucyn??w z w??odarzami miasta Chojn??w
27.VI.2020 r.: Wieczernik Maryjny
27.VI.2020 r.: Osadzenie wie??y Stanicy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi
27.VI.2020 r.: Po??wi?cenie Krzy??a Stanicy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi
21.VI.2020 r.: IX Rocznica erygowania kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
Kap??an Jezusa Chrystusa u Matki Boskiej Kap??a??skiej
Pi?kno przyrody wok???? Domu Chleba
Pielgrzym Maciej do Santiago de Compostella w Domu Chleba
15-30.VI.2020 r.: ?wiczenia duchowe prze??ywaj? bracia kapucyni z Krakowa
15-22.VI.2020 r.: Rekolekcje w milczeniu prze??ywa siostra Gabriela z parafii ??w. Jacka w Legnicy
Pielgrzymi z Wo??owa w Domu Chleba
14.VI.2020 r.: Obiad odpustowy ku czci ??w. Antoniego w Domu Chleba
Rodzinna pielgrzymka ze Starogardu Gda??skiego
Pod???czanie paneli fotowoltaicznych do Domu Chleba
6-7.VI.2020 r.: 24H dla Pana
Osadzanie konstrukcji Stanicy Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi
Znak Przymierza nad Domem Chleba
Kafelkowanie muru oporowego przy Chacie Chlebowej
4.VI.2020 r.: Skrutacja Pisma ??wi?tego Duchowie??stwa i wiernych modl?cych si? za Kap??an??w ?? Uroczysto??? Chrystusa Najwy??szego Jedynego Prawdziwego i ??ywego Kap??ana
30.V.2020 r.: Wieczernik Maryjny
Pobyt rekolekcyjny matki z dzieckiem w Domu Chleba
18.V.2020 r.: Osadzanie paneli fotowoltaicznych na zadaszeniu ??w. Rodziny
Pielgrzymki cyklistki (ponad 80 i 70 wiosen!) w Domu Chleba
Wigilia urodzin ??w. Jana Paw??a II Wielkiego ?? STO LAT !!!
Wymierzanie coko????w pod Stanic? Tryumfu Niepokalanego Serca Maryi nad O??tarzem Ojczyzny ku czci zwyci?stwa Niepokalanej nad bolszewikami (1920) oraz ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w 100 rocznic? urodzin
Renowacja kaplicy, zakrystii i korytarza
Pi?kno przyrody wok???? Domu Chleba
Osadzanie kraty ochronnej w Sali Kominkowej oraz listwy w kuchni
Skutki rado??ci Skautek
6-8.III.2020 r.: Rekolekcje Skaut??w z Gimnazjum
7-8.III.2020 r.: 24H dla Pana
29.II.2020 r.: Wieczernik Maryjny
28.II-1.III.2020 r.: Rekolekcje Skaut??w z Gryfowa
15.II.2020 r.: Sakrament Ma????e??stwa Sabriny i Tomasza w Domu Chleba
13.II.2020 r.: Modlitwa za Kap??an??w
7-11.II.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne wsp??lnoty z Jawora - dzie?? 5
7-11.II.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne wsp??lnoty z Jawora - dzie?? 4
7-11.II.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne wsp??lnoty z Jawora - dzie?? 3
7-11.II.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne wsp??lnoty z Jawora - dzie?? 2
7-11.II.2020 r.: Rekolekcje charyzmatyczne wsp??lnoty z Jawora - dzie?? 1
Spotkanie Towarzystwa i przyjaci???? Domu Chleba
2.II.2020r.: Ofiarowanie Pa??skie ?? odnowienie przyrzecze?? chrzcielnych oraz ??lub??w konsekracji w Towarzystwie Maryi
1-2.II.2020r.: 24H dla Pana
31.I.2020 r.: Dzie?? skupienia narzeczonych Kamili i Paw??a przed sakramentem ma????e??stwa
25.I.2020 r.: Wieczernik Maryjny z Sakramentem Namaszczenia
Pielgrzym do Santiago de Compostella w Domu Chleba
Monta?? gablot na ksi???ki w czytelni
Monta?? mebli w sali kominkowej i szafy w korytarzu
Monta?? mebli kuchennych w Domu Chleba
Remont kuchni, sali kominkowej i korytarza w Domu Chleba
6.I.2020 r.: Trzej Kr??lowie w Domu Chleba
4/5.I.2020 r.: 24H dla Pana
Rekolekcje Noworoczne
28.XII.2019 r.: Wieczernik Maryjny oraz z??o??enie ??Obietnic? i ??Zobowi?za??? Towarzystwa
Spotkania Wigilijne w Domu Chleba
Ubieranie choinek i ??????bka betlejemskiego
12.XII.2019 r.: Eucharystia z modlitw? r????a??cow? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi?tszego Sakramentu
12.XII.2019 r.: Spotkanie przy kawie Kap??an??w Dekanatu Boles??awiec Wsch??d
6-8.XII.2019 r.: Rekolekcje Jawor i K?ty Wroc??awskie
24.XI.2019 r.: Seminaria Odnowy Wiary
15-17.XI.2019 r.: Sesja grup wsparcia
11.XI.2019 r.: Rocznica niepodleg??o??ci Ojczyzny
9.XI.2019 r.: 24H dla Pana
Wymiana okien w sali kominkowej i w kuchni
26.X.2019 r.: Wieczernik Maryjny
22.X.2019 r.: Odpust ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
19-21.X.2019 r.: TRIDUUM przed odpustem ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
Dom Chleba jesieni?
12.X.2019 r.: Eucharystia z modlitw? r????a??cow? za Kap??an??w podczas adoracji Naj??wi?tszego Sakramentu
6.X.2019 r.: Rodzinne spotkanie Eucharystyczne
5.X.2019 r.: 24H dla Pana
Pielgrzymi z Australii w Domu Chleba
28.IX.2019 r.: Wieczernik Maryjny
22.IX.2019 r.: Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie 0
14.IX.2019 r.: Adoracja
Polska pod Krzy??em w Domu Chleba. Po??wi?cenie figury ??w. J??zefa z dzieci?tkiem Jezus
2-4.VIII.2019 r.: Rekolekcje Ma????e??skie
28.VII.2019 r.: ??lub Kamili i Micha??a
27.VII.2019 r.: Wieczernik Maryjny
26.VII.2019 r.: Pogrzeb ??p. Tadeusza Toro??czaka, Wielkiego Dobrodzieja Domu Chleba
Ks. prof. Krzywda z Krakowa w Domu Chleba
Prace porz?dkowe
Osadzanie coko??u dla ??w. J??zefa
15-19.VII.2019 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba (dzie?? 5)
15-19.VII.2019 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba (dzie?? 4)
15-19.VII.2019 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba (dzie?? 3)
15-19.VII.2019 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba (dzie?? 2)
15-19.VII.2019 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba (dzie?? 1)
8-14.VII.2019 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy w Duchu ??wi?tym z Jawora
Zaprzyja??nieni pielgrzymi w Domu Chleba
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Niedziela 7.VII. Zako??czenie
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Sobota 6.VII. MARYJA ?? Matka Mi??osierdzia
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Pi?tek 5.VII. KRZY?? Jezusa Chrystusa
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Czwartek 4.VII. MI?OSIERDZIE: ??Kto jest moim BLI?NIM ??
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - ??roda 3.VII. WOLNO???: ??Wolno??? OD czy DO??. SOLIDARNO???: ??Duch ??wi?ty ?? RDZENIEM ludzkiej solidarno??ci?
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Wtorek 2.VII. PRAWDA: ??Bardziej by? ni?? mie??
1-7.VII.2019 r.: IX M?YN-FEST: ??Prawda o Wolno??ci, Solidarno??ci i Mi??osierdziu? - Poniedzia??ek 1.VII. zawi?zanie wsp??lnoty
28-30.VI.2019 r.: Rekolekcje dla narzeczonych (animuje ks. Mariusz Habiniak oraz Pa??stwo Orzelscy)
25.V.2019 r.: Jubileusz 50-lecia urodzin Edyty Stachowskiej
2.VI.2019 r.: Instalacja i po??wi?cenie Studni Jakuba (ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego, w 40 rocznic? I pielgrzymki do Polski)
Pielgrzymi na szlaku do Santiago de Compostela w Domu Chleba
Pi?kno przyrody wok???? Domu Chleba
Wykopy pod przewody elektryczne i osadzanie lamp naziemnych
28.V.2019 r.: Walne zebranie Towarzystwa Maryi Niepokalanej w VIII rocznic? aprobowania Stowarzyszenia
19.V.2019 r.: Uroczysty obiad z okazji I Komunii ??wi?tej
18-19.V.2019 r.: Akcja - Skauci w s??u??bie Dla Domu Chleba
17.V.2019 r.: Chrzest Anabel-Elizabeth w Domu Chleba
12.V.2019 r.: Eucharystia rodzinna z modlitw? za Kap??an??w (jak ka??dego 12 dnia miesi?ca)
20.IV.2019 r.: Wigilia Zmartwychwstania Pana Jezusa w Domu Chleba
20.IV.2019 r.: Wielka Sobota - pielgrzymka na G??r? Polak??w
19.IV.2019 r.: Wielki Pi?tek w Domu Chleba
18.IV.2019 r.: Wielki Czwartek w Domu Chleba
23.III.2019 r.: V pielgrzymka m???czyzn do Domu Chleba ku czci ??w. J??zefa, w intencji ma????e??stw i rodzin
16.III.2019 r.: Diecezjalny dzie?? skupienia kobiet w Domu Chleba z udzia??em JE Bpa Marka Mendyka
15-17.III.2019 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Jawora - ?r??d??o Mi??osierdzia
12.III.2019 r.: Modlitwa za Kap??an??w
8-10.III.2019 r.: Rekolekcje skaut??w z Gryfowa
Niebo nad Domem Chleba
3.III.2019 r.: Studium my??li wg. ??w . Jana Paw??a II Wielkiego - Veritatis Splendor = Blask Prawdy
2.III.2019 r.: Adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu - 24h dla Pana
23.II.2019 r.: Wieczernik Maryjny z sakramentem namaszczenia chorych (24 bm studium doktryny...)
15-17.II.2019 r.: Rekolekcje dla m??odzie??y - kandydaci do bierzmowania (z Wroc??awia)
Veritatis splendor (Blask Prawdy) - Studium doktryny wg. my??li ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
3.II.2019 r.: Modlitwa o uzdrowienie gard??a przez wstawiennictwo ??w. B??a??eja - ?d 24h dla Pana
2.II.2019 r.: Ofiarowanie Pa??skie - 24h dla Pana
26.I.2019 r.: Wieczernik Maryjny z modlitw? o uwolnienie i uzdrowienie
Kol?da w Domu Chleba - AD 2019
12.I.2019 r.: Czuwanie modlitewne w intencji Kap??an??w
5/6.I.2019 r.: 24 h adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu wynagradzaj?ca za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanego Serca Maryi
1.I.2019 r. - Uroczyste Nieszpory Maryjne w Rekolekcyjnym Domu Chleba
1.I.2019 r.- Eucharystia ku czci Naj??wi?tszej Maryi Panny - Kr??lowej Pokoju i agapa
31.XII.2018 r.-1.I.2019 r.- Eucharystia Noworoczna w Domu Chleba ze z??o??eniem Obietnic i Zobowi?za??
31.XII.2018 r.-1.I.2019 r.- Zabawa Sylwestrowa w Chacie Chlebowej
Nabo??e??stwo Pokutne i Eucharystia ko??cz?ca Stary 2018 Rok, w Chacie Chlebowej
Przygotowania balu sylwestrowego w Chacie Chlebowej
29.XII.2018 r. - Wieczernik Maryjny
29.XII.2018 r.- Rek. Tow. MN - dzie?? trzeci
28.XII.2018 r.- Rek. Tow. MN - przyj?cie nowych cz??onk??w i po??wi?cenie dzwonu ku czci ??w. M??odziank??w
27-29.XII.2018 r.- rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej - dzie?? pierwszy
26.XII.2018 r.- Rodzinne ??wi?ta Bo??ego Narodzenia w Bethlehem Os??owskim
Przygotowanie przed??wi?teczne - przed Bo??ym Narodzeniem w Bethlehem Os??owskim
Zawieszenie dzwonu na Bramie Jubileuszowej ku czci ??wi?tych M??odziank??w oraz poch??aniacza w Chacie Chlebowej
8 grudnia 2018 r. - GODZINA ?ASKI W DOMU CHLEBA
1-2.XII.2018 r.: 24h dla Pana - comiesi?czna, ca??odobowa adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu w Domu Chleba
30.XI-2.XII.2018 r.: Rekolekcje Duszpasterstwa Akademickiego - schola dominika??ska
29.XI.2018 r.: Skrutacja dla Kap??an??w i Towarzystwa Maryi Niepokalanej (rozpocz?cie comiesi?cznego cyklu, w ostatnie czwartki miesi?ca)
Prace nad nowym aneksem kuchennym w Chacie Chlebowej
18.XI.2018 r. Seminaryjne POS?ANIE
16-18.XI.2018 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Wo??owa - Lumen Christi
11.XI.2018 r.: Obchody 100 Rocznicy Niepodleg??o??ci Ojczyzny Tow. Maryi w Domu Chleba, z udzia??em dra Janusza Chudyby z ma????onk? Ann? oraz Ks. Dziekana Andrzeja Kry??owskiego
Prace gospodarcze - drewno opa??owe do kominka
26-28.X.2018 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Boles??awca (z czuwaniem maryjnym -27 bm)
22.X.2018 r.: VIII ODPUST KU CZCI ??W. JANA PAW?A II WIELKIEGO W DOMU CHLEBA
21.X.2018 r.: Sem. Odn. Wiary, spotk. 5 - ORATIA =_MODLITWA
20.X.2018 r.: I Dzie?? skupienia kobiet z diecezji legnickiej
19.X.2018 r.: Przygotowanie dnia skupienia kobiet - kadra
14.X.2018 r.: Sem. Odn. Wiary - spotk. 4; T: DOMINUS JESUS!
Osadzenie Zadaszenia ??wi?tej Rodziny i pergoli przy D?bie Jubileuszowym
7.X.2018 r.: Sem. Odn. Wiary - spotk. 3; MISTERIUM INIQUITATIS
Prace porz?dkowe przed Odpustem
Poszukiwanie wody g???binowej - etap pierwszy (wiercenie)
30.IX.2018 r.: Sem. Odn. Wiary - spotk. 2. T: DEUS CARITAS EST! B??G MI?O??CI? JEST
9.IX.2018 r.: Seminaria Odnowy Wiary: JHWH - B??G ISTNIEJE, spotkanie 1
2.IX.2018 r.: Sakrament ma????e??stwa oraz sakrament chrztu w Domu Chleba
27-29.VIII.2018 r: Szko??a przetrwania
24-26.VIII.2018 r.: Rekolekcje wsp??lnoty Nazaret z Lubina (animuje Ks. Kozyra)
Go??cie weselni w Domu Chleba
O. Karol Lipi??ski OMI - misjonarz Syberii w Domu Chleba
Pielgrzymi Santiago w Domu Chleba
Doprowadzenie kanalizacji do Domu Chleba
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 9
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 8
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 7
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 6
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 5
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 4
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 3
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 2
16-20.VII.2018 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci w Domu Chleba - GALERIA 1
Spotkanie rodzinne - Eucharystia i agapa
30.VI.2018 r.: Wieczernik Maryjny ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 16
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 15
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 14
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 13
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 12
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 11
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 10
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 9
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 8
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 7
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 6
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 5
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 4
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 3
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 2
2-9.VII.2018 r.: M?YN-FEST 2018 - GALERIA 1
29.VI-1.VII.2018 r.: Rekolekcje dla narzeczonych - GALERIA 3
29.VI-1.VII.2018 r.: Rekolekcje dla narzeczonych - GALERIA 2
29.VI-1.VII.2018 r.: Rekolekcje dla narzeczonych - GALERIA 1
27.VI.2018 r.: Lubin, parafia Naj??wi?tszego Serca Pana Jezusa - 25 Rocznica Prymicji
24.VI.2018 r.: Lubin, par. pw. ??w. Maksymiliana Marii Kolbe - Jubileuszowa Eucharystia Pos??ania
23.VI.2018 r.: Krzesz??w, u Matki Bo??ej ?askawej - Jubileuszowa Eucharystia Zawierzenia Maryi Niepokalanej
22.VI.2018 r.: WSD Obra, par. pw. ??w. Jakuba - Msza ??wi?ta dzi?kczynna
21.VI.2018 r.: JUBIL... : agapa w Chacie Chlebowej
21.VI.2018 r.: JUBIL... - uroczyste otwarcie Bramy Jubileuszowej ku czci Ojczyzny w 100-rocznic? odzyskania Niepodleg??o??ci
21.VI.2018 r.: JUBILEUSZ 25... - Koncert Eleni
ELENI i pierwsi go??cie w Domu Chleba w dniu JUBILEUSZU 25-LECIA ??WI?CE?? PREZBITERATU KS. MARKA SKIBY
Przygotowanie ko??cio??a parafialnego do Jubileuszu 25-lecia Prezbiteratu Ks. Marka Skiby
15-17.VI.2018 r.: Rekolekcje Jubileuszowe (20-lecie) wsp??lnoty charyzmatycznej LUMEN CHRISTI z Wo??owa
1-3.VI.2018 r.: Spotkanie M??yn-Festowe 2018
Piesi i rowewowi pielgrzymi na szlaku do SANTIAGO DE COMPOSTELLA
Maryja w kwiatach
Betonowanie i p??ytkowanie piwnicy
Wymiana ??awek na trybunie
13.05.2018 r.: Rozpocz?cie JERYCHA przez wsp??lnoty ma????e??stw z Boles??awca
11-12.05.2018 r.: Rekolekcje m??odzie??y salezja??skiej z Lubina, w Domu Chleba
27.04.2018 r.: Pielgrzymi Kr??lowej Pokoju, w Domu Chleba
Wiosna A.D. 2018, w Rekolekcyjnym Domu Chleba
Sadzenie kwiat??w i wiosenne porz?dki wok???? Domu Chleba
21.IV.2018 r.: I Komunia ??wi?ta Dawida w Rekolekcyjnym Domu Chleba
18.IV.2018 r.: Osadzenie Bramy Jubileuszowej na 100-lecie odzyskania Niepodleg??o??ci
15.IV.2018 r.: O. Dariusz Dr???ek z Radia Maryja z m??odzie??owym teatrem Dobry wiecz??r, w Domu Chleba
13-15.IV.2018 r.: Rekolekcje katolickich wsp??lnot charyzmatycznych z Chojnowa i Legnicy
8.IV.2018 r.: ??wi?to Mi??osierdzia w Domu Chleba
7.IV.2018 r.: II Piesza-Gwia??dzista Pielgrzymka Kobiet do Domu Chleba ku czci Bo??ego Mi??osierdzia
Przyjaciele Domu Chleba u Matki Boskiej Kap??a??skiej
16-18.03.2018 r.: Rekolekcje ma????e??skie, nt.: Drogi pojednania w rodzinie (ma????e??stwa z Boles??awca i Wroc??awia)
10.03.2018 r.: IV pielgrzymka gwia??dzista m???czyzn do Rekolekcyjnego Domu Chleba ku czci ??w. J??zefa
Opa?? na zim? i szcz???liwi wybra??cy
03/04.03.2018 r.: 24h dla Pana (ca??odobowa adoracja Jezusa Chrystusa w Naj??wi?tszym Sakramencie)
24.02.2018 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej z Eucharysti? za Ojczyzn?
23-25.02.2018 r.: Rekolekcje Skaut??w Europy (animuje Dorota Herdzik i Ks. Stanis??aw z Jel. G??ry)
16-18.02.2018 r.: Obozowisko Skaut??w Europy - Hufiec II z Legnicy
10.02.2018 r.- spotkanie Stowrzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej
Spotkanie rodzinne z Eucharysti? i agap? (rodzina z Warty Boles??awieckiej)
O. Karol Lipi??ski OMI - misjonarz Syberii, z Wierszyny w Domu Chleba
3-4.02.2018 r.- 24h dla Pana
26-28.I.2018 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej - m??odzie?? z Legnicy
26.I.2018 r.: Skrutacja Biblijna dla wiernych z Boles??awca i rekolektan??w (animuje JE Bp Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski)
22-24.I.2018 r.- Rekolekcje Skaut??w Europy - Wilczki II Hufca z Legnicy i Lubina
20.I.2018 r.- Eucharystia rodzinna z agap? (Rodzina Towarzystwa Maryi)
5-6.I.2018 r.: Rekolekcje R???? R????a??cowych M???czyzn z Czerwonej Wody i W?gli??ca
Kol?dnicy Rady Parafialnej przedstawicieli so??ectwa i gminy oraz s?siedztwa w Bethlehem Os??owskim
30.XII.2017 - 01.I.2018 r.: Noworoczne Rekolekcje w Bethlehem Os??owskim
Rodzinne spotkanie Bo??onarodzeniowe w Bethlehem Os??owskim
27-29.XII.2017 r.: Triduum Towarzystwa Maryi Niepokalanej ze z??o??eniem Obietnic, Zobowi?za?? i Przyrzecze??
24.XII.2017 r.: Wigilia Bo??ego Narodzenia w Bethlehem Os??owskim
Bo??e Narodzenie A.D. 2017 w Bethlehem Os??owskim - przygotowania, wystr??j i illuminacja
12/13.XII.2017 r.: Comiesi?czne czuwanie wynagradzaj?ce za Kap??an??w (porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady)
O. Andrzej Noga OMI w Domu Chleba (w drodze na ewangelizacj? w Diecezji Legnickiej)
09.XII.2017 r.: Skrutacja dla Rady Parafialnej z Boles??awca (animuje Bp Legnicki J.E. Ks. Zbigniew Kiernikowski)
03.XII.2017 r.: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej w Chacie Chlebowej
27.XI.2017 r.: Skrutacja dla ojc??w duchownych (animuje Biskup Legnicki JE Ks. Zbigniew Kiernikowski)
25.XI.2017 r.: Wieczernik Maryjny z Rekolekcjami Rozeznawania Woli Bo??ej
24-26.XI.2017 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej przed patronaln? uroczysto??ci? Chrystusa Kr??la.
Redaktor Witold Gadowski w Domu Chleba
19.XI.2017 r.: Zako??czenie Seminari??w Odnowy Wiary
12/13.XI.2017 r.: Czuwanie modlitewne za Kap??an??w
Wymiana zepsutego pieca w Domu Chleba
22.X.2017 r.: VII Odpust ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba - I ??wi?tyni Jego imienia w Diecezji Legnickiej
21.X.2017 r.: Po??wi?cenie Krzy??a z katafalku trumny b?? Ks. Jerzego Popie??uszki w Chacie Chlebowej
21.X.2017 r.: Odpustowy wypiek chleba w Chacie Chlebowej i ostatnie porz?dki
20.X.2017 r.: Uroczyste wprowadzenie Krzy??a z ko??cio??a parafialnego do Chaty Chlebowej
20-22.X.2017 r.: Pielgrzymka autokarowa z Krzy??em od grobu b?? Ks. Jerzego Popie??uszki z Warszawy
Przygotowania do Odpustu ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
13.X.2017 r.: Rodzinna spotkanie wok???? Eucharystii
13.X.2017 r.: Skr??tacja S??owa Bo??ego dla Kap??an??w Dekanat??w Boles??awieckich - animuje JE Bp Legnicki Ks. Zbigniew Kiernikowski
12.X.2017 r.: Zjazd Towarzystwa Maryi w dzie?? pogrzebu ??p. Miry Agos - Sekretarza Stowarzyszenia
22-24.IX.2017 r.: Rodzinne rekolekcje formacyjne - Pro Familia Polkowice
15 sierpnia 2017 r.: Matki Bo??ej Zielnej - po??wi?cenie zi???? i kwiat??w
12/13.VIII.2017 r.: Czuwanie w int. Kap??an??w oraz Eucharystia z procesj? fatimsk?
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: podsumowanie, Eucharystia z udzia??em rodzic??w i dobrodziej??w, agapa przy cie??cie
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: po??egnanie Weroniki, modlitwa wieczorna kadry
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: zawody sportowe mi?dzy grupami - dzie?? 4
Wakacje z Jezusem 2017: wypoczynek w o??rodku Jagoda, w Czerwonej Wodzie - dzie?? 3
Wakacje z Jezusem 2017: wieczorna modlitwa kadry prowadz?cej
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: przedstawienie owoc??w pracy w grupach, le??akowanie i wychowanie przez zabaw?
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: poranek i po??udnie - dzie?? 2
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: wieczorna modlitwa kadry prowadzaj?cej
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: zaj?cia w grupach, gry i zabawy
Wakacje z Jezusem dla dzieci 2017: przygotowanie, zawi?zanie wsp??lnoty, posi??ek, szko??a ta??ca
12/13.07.2017: Czuwanie w intencji Kap??an??w i po??wi?cenie figury Matki Bo??ej z Fatimy oraz procejsa jubieluszowa
M??yn-Fest 2017: Eucharystia i program wieczorny
M??yn-Fest 2017: integracja, grupy dzielenia, pos??uga dla Domu
M??yn-Fest 2017: ??niadanie, szko??a ta??ca - dzie?? 3
M??yn-Fest 2017: Eucharystia i program wieczorny
M??yn-Fest 2017: warsztaty wypieku chleba, ta??ca, ??piewu i pantomimy
M??yn-Fest 2017: konferencja, grupy dzielenia, integracja
M??yn-Fest 2017: ??niadanie i Full Power Spirit - dzie?? 2
M??yn-Fest 2017: wiecz??r i nocne kino plenerowe
M??yn-Fest 2017 - Eucharystia i pierwszy posi??ek
M??yn-Fest 2017 - zawi?zanie wsp??lnoty
03-10.07.2017 r.: M??yn-Fest 2017 - rozpocz?cie dzie?? 1
26-28.06.2017 r.: Rekolekcje m??odzie??owej wsp??lnoty przyparafialnej
24-25.06.2017 r.: Ks. Prof. Tadeusz Guz w Domu Chleba (Seminarium nt.: Zasady przyczynowo??ci)
21.06.2017 r.: VI Rocznica erygowania kaplicy pw. ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba
20.06.2017 r.: Remont sali kolumnowej
16-18.06.2017 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Chojnowa i Legnicy
15.06.2017 r.: Bo??e Cia??o w Domu Chleba
08.06. 2017 r.: Wpis Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego podczas spotkania Kap??an??w w Domu Chleba
12/13.06.2017 r.: comiesi?czna modlitwa za Kap??an??w w Domu Chleba
Lato w Domu Chleba
6-7.05.2017 r.: 24h dla Pana (I-sobotnia adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu w Domu Chleba)
81-letnia Gabriela z Bawarii w Domu Chleba - na szlaku do Santiago de Compostella
22.04.2017 r.: 72 Czuwanie Maryjne ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego i b?? Ks. Jerzego Popie??uszki, w Wigili? ??wi?ta Mi??osierdzia
22.04.2017 r.: I piesza pielgrzymka kobiet do Domu Chleba, w int. rodzin. ku czci ??w J??zefa, w Wigili? ??wi?ta Mi??osietrdzia
21-23.04.2017r.: Rekolekcje m??odzie??y Diecezji Legnickiej (animuje Diecezjalny Duszpasterz M??odzie??y: Ks. Przemek)
15.04.2017 r.: II pielgrzymka dzi?kczynna za Ojczyzn? na G??r? Polak??w (Wielka Sobota)
??wi?te Triduum Paschalne w Rekolekcyjnym Domu Chleba AD. 2017.04.13-15
Prace wyka??czaj?ce Grot? Matki Bo??ej R????y Duchownej
Uk??adanie wyk??adziny w Chacie Chlebowej
Porz?dki wiosenne przy Domu Chleba
25-30.03.2017 r.: Dzieci i m??odzie?? z Ukrainy (z Tarnopola) w Domu Chleba
18.03.2017 r.: III Pielgrzymka Gwia??dzista M???czyzn do Domu Chleba w intencji rodzin
17-19.03.2017 r.: Rekolekcje Skaut??w z Gryfowa (animuje Dorota Herdzik)
17-19.03.2017 r.: Rekolekcje R????y R????a??cowej M???czyzn z Czerwonej Wody i W?gli??ca
12/13.03.2017 r.: IV czuwanie ku czci Matki Bo??ej R????y Duchownej - za Kap??an??w
10-12.03.2017 r.: Rekolekcje ministrant??w z ??eliszowa i Czerwonej Wody
4-5.03.2017 r.: 24h dla Pana w Domu Chleba
2-4.03.2017 r.: Rekolekcje patronalne KSM-u Diecezji Legnickiej
25.02.2017 r.: 71 czuwanie w Towarzytwie Maryi Niepokalanej w int. Ko??cio??a i Ojczyzny
12/13.02.2017 r.: III czuwanie ku czci Matki Bo??ej R????y Duchownej w intencji Kap??an??w (za grzechy porzucenia powo??ania, trwania w grzechu i zdrady)
10-12.02.2017 r.: Rekolekcje m??odzie??y Diecezji Legnickiej (prowadzi Ks. Tomasz P?zik)
Prezentacja Albumu ??wi?ty?? Diecezji Legnickiej z edycj? limitowan? - Domu Chleba w centrum
Matka Generalna Si??str Magdalenek (s. Gabriela) w Domu Chleba
4-5.02.2017 r.: 24h adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu - jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Eucharystii i Niepokalanemu Sercu MaryiPrzyk??adowa nazwa
28.01.2017 r.: 70 czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego i b??. Ks. Jerzego Popie??uszki w intecnji Ko??cio??a i Ojczyzny
27-29.01.2017 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej
12-13.01.2017 r.: II czuwanie ku czci Matki Bo??ej - R????y Duchownej: za grzechy Kap??an??w (porzucenia powo??ania, trwanie w grzechu i zdrad?)
07-08.01.2017 r.: 24h dla Pana - pierwszosobotnia adoracja Naj??wietszego Sakramentu w 100-lecie Objawie?? Fatimskich
06.I.2017 r.: Instalacja Relikwii b??. Ks. Jerzego Popie??uszki (ko??? z d??oni); od Kanclerza Kurii Warszawskiej Ks. Infu??ata Grzegorza Kalwarczyka
31.XII.2016-01.I.2017: Sylwestrowe Spotkanie Rodzinne (animuje Ks. Mariusz z Gryfowa ??l.)
30XII.2016-01.I.2017: M??odzie??owe Noworoczne Rekolekcje ze z??o??eniem Obietnic i Zobowi?za?? na Eucharystii Noworocznej
30.XII.2016 r.: Przygotowania do Sylwestrowego Spotkania Rodzin oraz M??odzie??owych Rekolekcji Noworocznych
27-29.XII.2016 r.: Rekolekcje w duchow??ci Towarzystwa Maryi Niepokalanej ze z??o??eniem obietnic i zobowi?za??
18-20.XI.2016 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej
11.XI.2016 r.: Rocznica Niepodleg??o??ci Polski w Domu Chleba
29.X.2016 r.: Kolejne ostatniosobotnie czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w intencji Ojczyzny
28-30.X.2016 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej w Domu Chleba
22.10.2016 r.: V Odpust ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w Rekolekcyjnym Domu Chleba w Os??ej (Pierwszej ??wiatyni Diecezji Legnickiej)
Prace w Chacie Chlebowej
19.10.2016 r. Przywitanie Matki Bo??ej R????y Duchownej
Seminaria Odnowy Wiary
Misjonarz z Syberii - o. Karol Lipi??ski w Domu Chleba
30.09-2.10.2016 r.: Rekolekcje wsp??lnoty Pro Familia z Polkowic (ma????e??stwa z dzie?mi - uczniami szko??y katolickiej)
24.09.2016 r.: Kolejne Czuwanie Maryjne ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w nurcie Bo??ego Mi??osierdzia
Pielgrzymi w drodze do Sandiago de Compostella
Prace nad Grot?
Obej??cie Domu Chleba
08-12.08.2016 r.: Rodzinne Rekolekcje (ze Starogardu Gda??skiego)
30.07.2016 r.: Kolejne Czuwanie Maryjne ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego w nurcie Bo??ego Mi??osierdzia
Rozpocz?te prace przy Grocie Matki Bo??ej R????y Duchownej
18-22.07.2016 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci
Osadzenie kostki betonowej na trybunach
Chodnik z odp??ywem wody deszczowej wok???? Chaty Chlebowej
4-11.07.2016r. M?YN FEST
Uk??adanie kostki na Placu Mi??osierdzia 30.06-04.07.2016
Monta?? pieca w Betlejemce
18.06.2016 r.: Eucharystia imieninowa Ojca Marka i po??wi?cenie o??tarza w Chacie Chlebowej
10-12.06.2016 r.: Rekolekcje kandydat??w do bierzmowania z Olszyny Luba??skiej
03.06.2016 r.: Rodzinna Eucharystia przyjaci???? Domu Chleba
27-29.05.2016 r.: Rekolekcje w duchowo??ci Mi??o??ci i S??u??by w V rocznic? aprobaty Stowarzyszenia Towarzystwa Maryi Niepokalanej (28.05.2016 r.)
26.05.2016 r.: Uroczysto??c Bo??ego Cia??a z procesj? wok???? Domu Chleba
Prace wewn?trz Chaty Chlebowej (panele pod??ogowe, konserwacja belek, oswietlenie izb pami?ci, kanalizacja, osadzenie tablic pami?tkowych)
21.05.2016 r.: Dzie?? skupienia w duchowo??ci b??. Edmunda Bojanowskiego (z Chojnowa) z udzia??em m??odzie??y
20-22.05.2016 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (m??odzie??)
17.05.2016 r.: Jubileusz 50-lecia o. Marka OMI
Pielgrzymi na szlaku do Santiago de Copostella - w Domu Chleba
14.05.2016 r.: Przygotowania i ??lub Iwonki z Wojtkiem w Chacie Chlebowej
08.05.2016 r.: Akt Zawierzenia na zako??czenie Seminarium Prawdziwego Nabo??e??stwa do NMP wg. sw. Ludwika Grignion de Montfort
23-24.04.2016 r.: Ks. Prof. Tadeusz Guz z KUL-u w Domu Chleba
22-24.04.2016 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej - prowadzi Ks. Micha?? Olszewski
Prace ziemne wok???? posesji
09.04.2016 r.: Wiosenne porz?dki i sadzenie kwiat??w
Wiosna wok???? Domu Chleba
28.03.2016 r.: Czuwanie i Traktat o Prawdziwym Nabo??e??stwie do Naj??wi?tszej Maryi Panny wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort
25/26.03.2016 r.: Liturgia Wielkiej Soboty Zmartwychwstania Pa??skiego w Domu Chleba
25.03.2016 r.: Liturgia Wielkiego Pi?tku M?ki Pa??skiej w Domu Chleba
24.03.2016 r.: Liturgia Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pa??skiej w Domu Chleba
19.03.2016 r.: Urodziny Babci w Domu Chleba
14.04.2016 r.: I Pielgrzymka na G??R? POLAK??W W 1050 ROCZNIC? CHRZTU POLSKI
W poszukiwaniu G??ry Polak??w
5.03.2016r. Piesza Meska Droga krzy??owa do Domu chleba w intecji Polski i rodzin (patronuje Sw J??zef) z Gromadki,Kruszyna,Boles??awca,Krzy??owej,Chojnowa.
27.02.2016r. Wieczernik Maryjny w Chacie Chlebowej - Comiesi?czne Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II w intencji Mi??osierdzia dla Ojczyzny i Ko??cio??a
27.02.2016r. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Domu Chleba
Chata Chlebowa - ci?g dalszy prac
Rekolekcje Skaut??w Europy z Gryfowa, Zgorzelca i Olszyny - animuje dru??ynowa Dorota Herdzik i ks. Marcin Delestowicz
Prace w Chacie Chlegowej
19-21.02.2016r. Rekolekcje Rozeznawania woli Bo??ej
15.02.2016r. Pielgrzymka rodziny Gorol z pod Cz?stochowy do Domu Chleba
13.02.2016r. Msza pogrzebowa ??p. Tomka
8-12.02.2016r. Rekolekcje Skaut??w z Rz?sin, Zgorzelca i Olszyny Luba??skiej, animuje dru??ynowy Macieuj Deptu??a i ks. Marciniak
05.02.2016r. O. Karol Lipi??ski OMI, misjonarz z Syberii w Domu Chleba z relikwiami sw. Eugeniusza
06.02.2016r. M??odzie??owe ferie z Jezusem w ma??ym gronie
23.02.2016r. Rekolekcje KSM diecezji Legnickiej - prowadzi ks. Miros??aw Mali??ski, duszpasterz akademicki z Wroc??awia, temat O Przyja??ni
Eucharystia dzi?kczynna za 15 wizyt Biskup??w Legnickich
Spotkanie J.E. Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego ze stowarzyszonymi i uczestnikami rekolekcji
Kontynuacja prac w Chacie Chlebowej
Ks. Prof. Tadeusz Guz w Domu Chleba
Bethlehem Os??owskie A.D. 2016 - wewn?trz
Bethlehem Os??owskie Anno Domini 2016!
02-03.01.2016 r.: 24 h dla Pana - I-sobotnia ca??odobowa adoracja Naj??w. Sakr. (przez 24 godziny)
01.01.2016 r.: Nowy Rok w Domu Chleba - rekol. m??odz.
01.01.2016 r.: Obietnice i Zobowi?zania w Domu Chleba - rekol. m??odz.
01.01.2016 r.: Eucharystia Noworoczna w Domu Chleba - rekolekcje m??odzie??owe
31.12.2015 r.: Sylwester w Domu Chleba - rekolekcje m??odzie??owe
31.12.2015 r.: Po??egnanie Starego Roku w Domu Chleba - Rekolekcje m??odzie??owe
27-29.12.2015 r.: Rekolekcje Towarzystwa Maryi Niepokalanej
26.12.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej
5-6.12.2015 r.: 24h Adoracja w roku Jubileuszowym
4-5.12.2015 r.: Rekolekcje lektor??w ze ??cinawy
4-5.12.2015 r.: Rekolekcje M?skich R???? R????a??cowych(z Czerwonej Wody i Wegli??ca)
28.11.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej
27-28.11.2015 r.: Rekolekcje lektor??w ze ??cinawy (animuje ks. Damian)
27.11.2015 r.: Przygotowanie wie??ca adwentowego
20-23.11.2015 r.: Rekolekcje KSM
17.11.2015 r.: Bierzmowanie w parafii Os??a - wizyta bp. Marka Mendyka
15.11.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 7
Pielgrzymka do Ziemi ??wi?tej
30.10-1.11.2015 r.: Rekolekcje rozeznawania woli Bo??ej dla m??odzie??y (marsz i bal wszystkich ??wi?tych)
27.10.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 4
22.10.2015 r.: Przygotowania i odpust ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
18.10.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 3
Pielgrzymi na szklaku do Sandiago de Compostella w Domu Chleba
Realizacja projektu Chaty Chlebowej (3 izby pami?ci: Ojczyzny, Wioski i Towarzystwa)
11.10.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 2
04.10.2015 r.: Seminarium Odnowy Wiary - Tydzie?? 1
02-04.10.2015 r.: Rodzinne rekolekcje (z W?gli??ca i Niemiec)
27.09.2015 r.: Seminaria Odnowy Wiary: spotkanie O
26.09.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej - Matki Boskiej Kap??a??skiej (z rekolekcjami rozeznawania woli Bo??ej)
28-30.08.2015 r.: M??yn-Fest tygodniowy zako??cz weekendowym - Spotknie z ks. prof. Guzem
27-31.07.2015 r. Msza ??wi?ta na zako??czenie Wakacji z Jezusem z udzia??em dzieci, rodzic??w, dziadk??w i dobrodziej??w
27-31.07.2015 r. Wakacje z Jezusem: Duch ??WI?TY! (dzie?? 5)
27-31.07.2015 r. Wakacje z Jezusem: Jezus Eucharystyczny (dzie?? 4)
27-31.07.2015 r. Wakacje z Jezusem: Matka Bo??a Mi??osierdzia (dzie?? 3)
27-31.07.2015 r. Wakacje z Jezusem: B??g Ojciec - MI?O??? (dzie?? 2)
27-31.07.2015 r: Wakacje z Jezusem - ??wi?ty Krzy?? (dzie?? 1)
27-31.07.2015 r.: Wakacje z Jezusem dla dzieci - kadra prowadz?ca
25.07.2015 r.: lipcowe czuwanie w Towarzystwie Maryi ku czci ??w. Jana Paw??a II Wiekiego z pro??b? o Bo??e Mi??osierdzie dla Polski i Kap??an??w
M??ynfest 2015 - Rozes??anie
M??ynfest 2015 - dzie?? 8: M?YN FEST TYGODNIOWY ZAKO??CZ WEEKENDOWYM
M??ynfest 2015 - dzie?? 7: KOCHAJ MNIE! (Wyst?p grupy ta??ca chrze??cija??skiego Nazareth z Jeleniej G??ry i Ewangelizacja podczas Festynu Gminnego w R????y??cu)
M??ynfest 2015 - dzie?? 6: NIE ZABIJAJ (prelekcja dr. Janusza Chudyby i koncert patriotyczny Paw??a Piekarczyka)
M??ynfest 2015 - dzie?? 5: NIE ULEGAJ ZAM?TOWI (Droga Krzy??owa prowadzona przez KSM Diecezji Legnickiej i Noc konfesjona????w)
M??ynfest 2015 - dzie?? 4: NIE ZNIECH?CAJ SI?!
M??ynfest 2015 - dzie?? 3: NIE LEKAJ SI?
M??yn-Fest 2015 - dzie?? 2: B??G-HONOR-OJCZYZNA (grupy dzielenia si? wiar? i wojskowo???)
M??yn-Fest 2015 - dzie?? 1: koncert Full Power Spirit i kino ncne w plenerze
M??yn-fest 2015 - ??WI?TO??? CZYNI CUDA
B??ogos??awie??stwo pielgrzym??w wyje??d??aj?cych do Kr??lowej Pokoju
Comiesi?czne czerwcowe czuwanie w Towarzystwie Maryi ku czci ??w Jana Paw??a II Wiekiego
Prace przygotowawcze do M??yn-Festu 2015
Samotny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostella
04-07.06.2015 r.: Rekolekcje Towarzystwa M.N. w charyzmacie Mi??o??ci i S??u??by
03.06.2015 r.: Eucharystia w rocznic? chrztu - przyjaci???? Domu Chleba
30.05.2015 r.: 50-Jubileuszowe Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej
30.05.2015 r.: Eucharystia 18 urodzin Alicji
31.05.2015 r.: Zako??czenie 33-dniowych ?wicze?? wg. ??w. Ludwika Grignion de Montfort
18.05.2015 r.: Poranek po Niedzieli Jubileuszu w Towarzystwie
17.05.2015 r.: Jubileuszowy wiecz??r Towarzystwa Maryi Niepokalanej
17.05.2015 r.: Niedziela Jubileuszowa - koncert patriotyczny Paw??a Piekarczyka
17.05.2015 r.: Niedziela Jubileuszowa - inscenizacja m??odzie??y ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego i posi??ek
17.05.2015 r.: Eucharystia Jubileuszowa 770-lecia Parafii Os??a w Wigili? urodzin ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
17.05.2015 r.: Przywitanie Biskupa Stefana Cichego przez Towarzystwo Maryi Niepokakalanej i z??o??enie kwiat??w na grobie pomordowanych w "Aslau"
Przygotowania do " Jubileuszowej Niedzieli Wniebowst?pienia": AD 2015 - 17 maja
16.05.2015 r.: Chrzest Lilijanny Agaty Sudu?? w Rekolekcyjnym "Domu Chleba"
08-10.05.2015 r.: Rodzinne rekolekcje - "R????aniec ??wi?ty: Ojcze, Zdrowa??, Chwa??a..."
08-10.05.2015 r.: Spotkanie m??odych przygotowuj?ce M??yn-Fest 2015 (kolejne: 19-21.06.2015 r.)
Wiosenne porz?dki w "Domu Chleba"
25.04.2015 r.: Comiesi?czne Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
24-26.04.2015 r.: Rekolekcje KSM Diecezji Legnickiej
23.04.2015 r.: 33 dniowe ?wiczenia wg. ??w. Ludwika Marii Grignion de Mntfort (rozpocz?cie cyklu)
17-19.04.2015 r.: M??odzie??owe Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej
04.04.2015 r.: Liturgia Wigilii Wielkiej Soboty w ko??ciele parafialnym w Os??ej
03.04.2015 r.: Osadzenie nowej groty Maryi Matki Bo??ej przy "Domu Chleba"
02-05.04.2015 r.: Triduum Paschalne w Domu Chleba
28.03.2015 r.: Comiesi?czne Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
Pierwsza Komunia ??wi?ta w Domu Chleba
20.03.2015 r.: Za?mienie s??o??ca z obserwatorium "Domu Chleba"
13-15.03.2015 r.: Sesja Kierownictwa KSM Diecezji Legnickiej (animuje Ks. Janusz Wilk)
14.03.2015 r.: Piesza pielgrzymka m???czyzn z Chojnowa do Relikwii Krwi ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
28.02.2015 r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
27.02-01.03.2015 r.: Rekolekcje Rozeznawania Woli Bo??ej (Abraham - cnota Wiary)
Zjazd pasjonat??w szko??y klasycznej
Przyjaciele "Domu Chleba" - przerwa w pracy
20-21.02.2015 r.: Rekolekcje Skaut??w "Zawiszy" z Rz?sin, Legnicy, ??wieradowa, Olszyny Luba??skiej, innych...
6-8.02.2015 r.: Rekolekcje op??atkowe KSM-u Diecezji Legnickiej
Piesi pielgrzymi (w Domu Chleba) na szlaku do Santiago de Compostella (Portugalczyk i Hiszpanka)
31.01.2015 r.: Comiesi?czne Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
Misjonarz Syberii w "Domu Chleba" (O. Karol Lipi??ski OMI z Wierszyny k. Irkucka)
24-27.01.2015 r.: Rekolekcje Skaut??w z Legnicy i Lubina (Wilczki i Harcerze "Zawiszy")
16-18.01.2015 r.: Rekolekcje KSM-u Diecezji Legnickiej; "Kurs Filipa" - animuje wsp??lnota ??w. Tymoteusza z Gubina
Illuminacja "Chaty Chlebowej" i "Domu Chleba" (na zewn?trz)
Efekt prac wewn?trz Chaty Chlebowej
08.01.2015 r.: Eucharystia dzi?kczynna w intencji i z udzia??em budowniczych "Chaty Chlebowej"
09-11.01.2015 r.: Spotkanie m??odzie??y przygotowuj?cej M??yn-Fest 2015
31.12.2014 r.: Sylwester i Nowy Rok w "Domu Chleba" (z??o??enie "Obietnic" i "Zobowi?za??" w Towarzystwie przez m??odzie??)
29.12.2014 r.: Ocieplanie z osadzaniem boazerii w "Chacie Chlebowej" - ci?g dalszy prac
28.12.2014 r.: Eucharystia rocznicowa Chrztu ??wi?tego Julii
28.12.2014 r.: Walne zebranie Towarzystwa na zako??czenie trzydniowych rekolekcji
28.12.2014 r.: Niedziela ??wi?tej Rodziny - Eucharystia z agap? wsp??lnot rodzinnych w Domu Chleba (z odnowieniem Zobowi?za?? w Towarzystwie)
27.12.2014 r.: Klimat mi??o??ci i s??u??by w zaciszu Betlehem Os??owskiego
27.12.2014 r.: Odnowienie i z??o??enie Obietnic i Zobowi?za?? w Towarzystwie Maryi
27.12.2014 r.: ??w. Jana - ks. Proboszcz Jan Trznadel z wizyt? w Domu Chleba
26.12.2014 r.: Eucharystia z agap? w Domu Chleba
25.12.2014 r.: Bo??e narodzenie w Betlehem Os??owskim - kol?dnicy w Domu Chleba
6-7.12.2014 r.: Skupienie dla Ojc??w R????a??cowych z Czerwonej Wody
05.12.2014 r.: Prof. Piotr Jaroszy??ski z wyk??adem n.t.: "Kryzys ojcostwa w kontek??cie rodziny, narodu i cywilizacji chrze??cija??skiej"
29.11.2014 r.: czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
21-23.11.2014 r.: rodzinne rekolekcje ma????e??skie
15-16.11.2014 r.: rekolekcje dla katolickiej odnowy charyzmatycznej "Przymierze" z Lubina
15-16.11.2014 r.: ??w J??zef w Domu Chleba (peregrynacja kopii obrazu ??w. J??zefa z Kalisza)
Rozruch kominka w Chacie Chlebowej
Spotkanie M??yn-Festowe i nowe wyzwania
Kanada: Bankiet, rekolekcje, ewangelizacja
Zdj?cia Domu Chleba
Ojciec Jacek Cydzik(redemptorysta z Toronto) z "Radia Maryja" w Domu Chleba
Rekolekcje dla dzieci z Os??ej i okolic (04-08.VIII.2014) - Warsztat ta??ca
Rekolekcje dla dzieci z Os??ej i okolic (04-08.VIII.2014) - Czas modlitwy i Eucharystia
Rekolekcje dla dzieci z Os??ej i okolic (04-08.VIII.2014) - Czas zabawy
Rekolekcje dla dzieci z Os??ej i okolic (04-08.VIII.2014) - Przygotowania
M??yn-Fest 2014 - Wyst?p grupy Nazaret z Jeleniej G??ry
M??yn-Fest 2014 - Wyst?p dzieci i konferencja
M??yn-Fest 2014 - Wizyta J.E. Bp. Legnickiego Ks. Marka Mendyka
M??yn-Fest 2014 - Eucharystia ze ??lubem i pantomim?
M??yn-Fest 2014 - Warsztat pierwszej pomocy
M??yn-Fest 2014 - Eucharystia
M??yn-Fest 2014 - Spotkanie z p. dr. Januszem Chudyb?
M??yn-Fest 2014 - Koncert
M??yn-Fest 2014 - Spotkanie i ??wiadectwo p. Dariusza Kowalskiego
M??yn-Fest 2014 - Warsztat pisania ikon
M??yn-Fest 2014 - M??yn-Fest od kuchni
M??yn-Fest 2014 - Czas ??wiadectwa
M??yn-Fest 2014 - Ta??ce w Chacie Chlebowej
M??yn-Fest 2014 - Eucharystia pod przewodnictwem ks. Roberta Bielawskiego z Jeleniej G??ry
M??yn-Fest 2014 - Koncert zespo??u z Ukrainy i kolacja
M??yn-Fest 2014 - Eucharystia rozpoczynaj?ca rekolekcje - pierwsza w historii Chaty Chlebowej
M??yn-Fest 2014 - rozpocz?cie rekolekcji
M??yn-fest 2014 - przygotowania
Spotkanie Towarzystwa z J.E. Bp. Stefanem Cichym i przedstawicielem zgromadzenia Oblat??w o. J??zefem Nies??onym
31.05.2014 r.: 37 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci ??w. Jana Paw??a II Wielkiego
30-31.05.2014 r.: Schola m??odzie??owa ze Zgorzelca w Domu Chleba
Ks. Marcin ze Zgorzelca
30.05.2014 r.: Msza ??w. rodzinna w Domu Chleba
Rodzina z Kanady w Domu Chleba
Rodzina ze Starogardu Gda??skiego w Domu Chleba
Adam z ma????onk? z Cenacolo w Domu Chleba
P. Andrzej Wronka (specjalista od sekt i zagro??e?? wiary) w Domu Chleba
M??odzie?? w akcji
20.02.2014 r.: Skupienie s. Magdalenek w Domu Chleba
Przygotowanie Chaty Chlebowej do po??wi?cenia
11.05.2014 r.: Eucharystia rodzinna z agap? (z udzia??em go??ci z USA)
09-11.05.2014 r.: Rekolekcje m??odzie??owe (animuje Ks. Krzysztof Czadowski - Boles??awiec)
Rodzinna Eucharystia z agap? z udzia??em go??cia z Kanady
27.05.2014 r.: Eucharystia dzi?kczynna za Kanonizacje
27.05.2014 r.: Transmisja z Watyka??skiej Kanonizacji ??w. Jana XXIII i ??w. Jana Paw??a II przez Papie??a Franciszka w Chacie Chlebowej
26.05.2014 r.: 36 czuwanie ku czci ??w. Jana Paw??a II
26.05.2014 r.: Koncerty ewangelizacyjne grupy muzycznej z Hamburga i m??odzie??y diecezji Legnickiej, oraz koncert patriotyczno-religijny Andrzeja Ko??akowskiego - Barda z Gda??ska
26.05.2014 r.: Agapa - Wigilia Kanonizacji
26.05.2014 r.: Wigilia kanonizacji z uroczyst? Eucharysti? pod przewodnictwem ks. Dziekana Andrzeja Jarosiewicza
26.05.2014 r.: Przygotowanie diakonii muzucznej do Kanonizacji
Wyka??czanie podestu pod zadaszenie otwarte przy Chacie Chlebowej
Porz?dki gospodarcze przed Kanonizacj? Jana Paw??a II Wielkiego
Oszklenie Chaty Chlebowej
Osadzenie maszt??w flagowych na wzniesieniu p??k. Ryszarda Kukli??skiego
Wylewka posadzki pod p??ytki w Chacie Chlebowej
Zak??adanie ogrzewania pod??ogowego w Chacie Chlebowej
Kolejny etap prac CHATY CHLEBOWEJ na czas Wielkanocy AD 2014
21-23.03.2014 r.: Rekolekcje wsp??lnot ma????e??skich z Jeleniej G??ry i Polkowic - Equipe Notre Dame ("Przebaczenie w ma????e??stwie")
16.03.2014 r.: Spotkanie przygotowuj?ce "M??yn-Fest 3" <07-14.07.2014 r.> (rekolektanci, dobrodzieje, m??odzie??)
14-16.03.2014 r.: Rekolekcje w nurcie nauczania b??. Jana Paw??a II Wielkiego w oparciu o Bibli? i Magisterium Ko??cio??a
09.03.2014r. Eucharystia i agapa pracownik??w "Chumed" z Warty Boles??awieckiej
07-09.03.2014r. Rekolekcje powo??aniowe o rozeznawaniu woli Bo??ej: "P??jd?? za mn?"
07.03.2014r. instalacja Krzy??a ??w. ku czci b??. Ks. Jerzego Popie??uszki(m?czennika) oraz ??o??nierzy Niez??omnych - na szczycie "Chaty Chlebowowej"
Kolejny etap budowy CHATY CHLEBOWEJ
28.02-02.03.2014 r.: Rekolekcje harcerskie (Harcerki z Rz?sin; Szczep "Gryf??w")
25-27.02.2014 r.: Rekolekcje Kap??a??skie - "Wolno??c serca"
23.02.2014 r.: Rodzinna Eucharystia z agap?
22.02.2014 r.: XXXIII Czuwanie ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego
21-23.02.2014 r.: Warsztaty muzyczne - "Nasze Jeruzalem" z Biedrzychowic
14-16.02.2014 r.: Rekol. m??odz., "KIM ON JEST?" - prowadzi o Micha?? Olszewski
07-09.02.2014 r.: Hamburg, rekol. "Towarzystwa M.N." i wsp??lnoty "?r??d??o ??ycia" przy Polskiej Misji Katolickiej
Misjonarz Syberii w "Domu Chleba" po raz 3 (z przekaz. Obrazu M.B. Cz?st.: Daru Polonii Kanad. - O. Karolowi Lipi??skiemu OMI z Wierszyny k. Irkucka)
Piesi pielgrzymi do Rzymu w "Domu Chleba" (na kanonizacj? Jana Paw??a II)
03.02.2014 r.: Skupienie dla s. Magdalenek z Wroc??awia
Rozbieranie choinek w "Domu Chleba"
25.01.2014 r.: XXXIII Czuwanie ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego (pielgrzymi z 14 miejscowo??ci)
24-26.01.2014 r.: Rekolekcje charyzmatycznej wsp??lnoty "Przymierze" z Lubina
Wizyta w "Domu Chleba" zaprzyja??nionej rodziny z G??rnego ??l?ska
Kol?da w DOMU CHLEBA A.D. 2013/2014
17-19.01.2014 r.: Rekolekcje wsp??lnot ma????e??skich z Polkowic - Equipe Notre-Dame (animuje ma????e??stwo z Jel. G??ry)
Spotkanie rodzinne (Eucharystia z agap?)
31.XII.2013 r. - 01.I.2014 r.: Sylwester i Nowy Rok w "Domu Chleba"
30.XII.2013 r.: Rodzinna Eucharystia w "Domu Chleba"
28.XII.2013 r.: Bo??onarodzeniowe Spotkanie Honorowych Cz??onk??w Towarzystwa Maryi Niepokalanej w Bethlehem Os??owskim
27.XII.2013 r.: Bo??onarodzeniowe Spotkanie Dobrodziej??w i Przyjaci???? "Domu Chleba" (z udzia??em Filipa - pierwszego ochrzczonego w Bethlehem Os??owskim)
26.XII.2013 r.: Bo??ononarodzeniowe Spotkanie Rodzinne w Bethlehem Os??owskim
24.XII.2013 r.: Rodzinna Wigilia w Domu Chleba
30.XI.2013 r.: 41 Czuwanie w Towarzystwie Maryi Niepokalanej ku czci B??. Jana Paw??a II Wielkiego
22-23.XI.2013 r.: Rekolekcje Odnowy Charyzmatycznej (Wsp??lnota Modlitewna "Przymierze") z Lubina
15-17.XI.2013 r.: Warsztaty integracyjne (S. El??bietanki z dzie?mi z "Domu Dziecka" - z Boles??awca)
08-10.XI.2013 r.: Rekolekcje wsp??lnoty "Maska" z Polkowic (animuj?: Ks. Adam i o. Marek OMI)
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Odpustu ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego - "Przebi??niegi" i rozjazd
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Odpustu ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego - agapa)
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Odpustu ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego)
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Wsp??lnoty - Wigilia Odpustu)
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Misyjny - z pielgrzymk? do MB ?askawej w Krzeszowie)
19-22.10.2013 r.: I Sympozjum Stowarzyszenia Towarzystwa M.N. (Dzie?? Wdzi?czno??ci - wizyta JE Biskupa Marka Mendyka)
13.10.2013 r.: Kolejny chrzest w Rekolekcyjnym "Domu Chleba"
27.09.2013r.: "Chata Chlebowa" przygotowana do postawienia konstrukcji drewianej i zadaszenia
20-22.09.2013r.: Spotkanie integracyjne si??str Magdalenek, kadry pedagogicznej z dziewcz?tami z "Ogniska"(z Lubania) wraz z siostrami El??bietankami z dzie?mi z Boles??awca(z "Domu Dziecka")
Akcja usuwania szerszeni zamieszka??ych w starej lipie przy Domu Chleba
31.08.2013 r.: Comiesi?czne Czuwanie w Towarzystwie M.N. ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego i M. B. Kap??a??skiej (ko??ci???? parafialny w Os??ej)
30.08-01.09.2013 r.: Rekolekcje dla ma????onk??w (Ks. Marcin Kozyra) i m??odzie??y (o. Marek OMI) z Lubina z czuwaniem w Tow. M.N.
Post?py w budowie "CHATY CHLEBOWEJ" - rdzenie filar??w
19-24.08.2013 r.: WAKACJE Z JEZUSEM DLA DZIECI Z PARAFII (od 3 do 11 lat) - prowadzi Towarzystwo ( W trakcie - spotkanie z Biskupem Ordynariuszem)
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Urodziny Przemka
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Eucharystia z pantomim?
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Konferencja "Rola p??ciowo??ci w dojrzewaniu do mi??o??ci chrze??cija??skiej"
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Koncert Full Power Spirit
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Eucharystia
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Warsztaty ikony
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Grupy dzielenia
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Wiecz??r Uwielbienia
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Zawi?zanie wsp??lnoty i Eucharystia
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Warsztaty ta??ca chrze??cija??skiego
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Zapisy i obiad
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Koncert Uwielbienia
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r. - Warsztaty muzyczne
Rozpocz?cie budowy Chaty Clebowej
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r.
M??yn-Fest, "Sta? si? prawdziwym chrze??cijaninem", 22-29.07.2013 r.: przygotowanie
Dzie?? pielgrzymkowo-rekreacyjny (Karpacz, G??ry Izerskie, Zamek Czocha) - Rekolekcje rodzinne (wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego) - 31.07-04.08.2013 r.
Dom Chleba - Eucharystia, agapa, rekreacja, dzielenie sie wiar? - Rekolekcje rodzinne (wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego) - 31.07-04.08.2013 r.
Warsztaty taneczne w Boles??awcu - Mazur - Rekolekcje rodzinne (wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego) - 31.07-04.08.2013 r.
Warsztaty ceramiczne w Boles??awcu - Rekolekcje rodzinne (wsp??lnoty ze Starogardu Gda??skiego) - 31.07-04.08.2013 r.
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Szcz???liwy powr??t ekipy ewangelizacyjnej
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - ??lub Sary i Piotra z ekipy rowerowej
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Agapa i cz???? artystyczna uroczysto??ci
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Uroczysta Msza ??wi?ta z udzia??em Nuncjusza Apostolskiego, Biskup??w, Kap??an??w, Przedstawicieli Senatu RP i wiernych przyby??ych tak??e z Polski
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Przygotowanie uroczysto??ci jubileuszu stulecia
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Przywitanie Niniwa Team (grupy rowerzyst??w z Polski)
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Eucharystia ko??cz?ca rekolekcje dla dzieci i chrzest 17 z nich
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Instalacja nowego O??tarza
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Angarsk - go??cina u Si??str S??u??ebniczek Wielkopolskich
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Irkuck - Eucharystia w Ko??ciele Katolickim
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Irkuck i Usole(miejsce zes??ania brata o. Rafa??a Kalinowskiego)
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Wyprawa nad jezioro Bajka??
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Spotkanie z m??odzie???
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Szara codzienno??? grupy ewangelizacyjnej
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - ??wi?to buriackie
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Tygodniowe rekolekcje dla dzieci z udzia??em Si??str S??u??ebniczek
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - przywitanie
Ewangelizacja na Syberii - Wierszyna(16.06-07.07.2013 r.) - Moskwa
Stulecie parafii w Wierszynie - cz???? 1
Spotkanie M??odych przygotowujacych M??yn-Fest (14-15.06.2013 r.)
Ks. greko-katolicki w "Domu Chleba"
Ewangelizacja w Kanadzie zako??czona cudownie: 13 kolejnych cz??onk??w Towarzystwa M.N.
Ewangelizacja w Kanadzie i bankiet na rzecz "Chaty Chlebowej"
Ewangelizacja w Kanadzie: 21.05.2013 r.
09.05.2013 r. zako??czenie kilkudniowych rekolekcji DIAKONA Damiana przed przyj?ciem sakramentu ??wi?ce?? Kap??a??skich
09.05.2013 r. - wyr??wnywanie wydzier??awionego terenu pod namioty i parking oraz wiosenne porz?dki
08.05.2013 r - wyka??czanie noclegowni Bethlehemki
27.04-05.05.2013 r. - Pielgrzymka do Medjugorie z udzia??em Towarzystwa (WESELE W MEDJUGORIE! CUD NAD CUDAMI. ??WI?TA RODZINA Z NAMI!
19-21.04.2013 r. - Zjazd Towarzystwa M.N. oraz spotkanie m??odzie??y przygotowuj?cej M??yn-Fest7 (22-29 lipca br.) z uroczystym wprowadzeniem Relikwiii Krwi b??. Jana Paw??a II Wielkiego do Kaplicy Rekolekcyjnej "Domu Chleba"
Warszawa, 24-26.03.2013 r.: Rekol Ewangeliz dla Szk ??red (m??odz z Ukrainy, Bia??orusi Kirgizji, Gruzji, Kazachstanu, Osetii, Mo??dawii, Rosji)
22.03.2013 r.: spotkanie kandydatek wd??w konsekrowanych
19.03.2013 r.: I ca??onocna adoracja Naj??wi?tszego Sakramentu w Domu Chleba (animuje grupa modlitewna ze Zgorzelca)
18-20.01.2013 r.: Rekolekcje Rodzinne Przyjaci???? Domu Chleba
15.03.2013 r. (dzie?? ??w. Longina): Relikwie Krwi i Sutanny B??. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba
01-03.03.2013 r.: Rekolekcje powo??amiowe dla dziewcz?t oraz spotkanie przygotowuj?ce M?YN-FEST7 (22-29.07.2013)
"ZIMA W DOMU CHLEBA" - luty 2013 r.
15-17.02.2013 r.: Rekolekcje Towarzytwa Maryi Niepokalanej
8-10.02.2013 r.: Rekolekcje m??odzie??owe - "Osio?? w Raju" (prowadzi O. Adam Szustak, koordynuje Ks. Janusz Wilk - Diecezjalny Duszpasterz KSM-u)
5-7.02.2013 r.: Rekolekcje m??odzie??y z Polkowic - "Maska" (animuje Ks. Adam)
02.02.2013 r.: Ofiarowanie Pa??skie w Domu Chleba
01.02.2013 r.: Misjonarz Syberii (O. Karol Lipi??ski OMI) w Domu Chleba po raz drugi
29.01.2013 r.: Rodzinna Eucharystia przyjaci???? Domu Chleba z modlitw? wstawiennicz?
27-29.01.2013 r.: M??odziezowe Rekolecje Oazowe; prowadzi Ks. Ryszard Wo??owski z Legnicy (Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Ko??cio??a Domowego)
25-27.01,2013 r.: Rekolekcje Powo??aniowe dla dziewcz?t animowane przez s. Magdalenki z udzia??em grupy ewangelizacyjnej z Lubina
Odnowienie Zobowi?za?? w okresie Bo??ego Narodzenia oraz Trzej Kr??lewie i Ojciec Duchowny WSD z Legnicy w Bethlehem AD 2012 r.
31.12.2012 r.: Sylwester w Bethlehem Os??owskim
30.12.2012 r. - zabawa w Bethlehemce (Mix DJ-a Kokosa z Boles??awca)
30.12.2012 r.: DJ Kokos z Boles??awca w Bethlehemce na zako??czenie warsztat??w odstresowuj?cych
26-28.12.2012 r.: Warsztaty odstresowuj?ce dla m??odzie??y z udzia??em kleryka WSD z Legnicy w ramach pracy licencjackiej studentek z Zielonej G??ry
Wigilia i ??wi?ta Bo??ego Nrodzenia w Domu Chleba z udzia??em Grekokatolickiego Kap??ana oraz Kap??an??w Rzymsko-katolickich, AD 2012
Iluminacja wewn?trz i na zewn?trz Domu Chleba w czasie ??wi?t Bozego Narodzenia - AD 2012
Przygotowanie Domu Chleba do ??wi?t Bo??ego Narodzenia AD 2012 i na spotkanie z Biskupem Stefanem Cichym
28.12.2012: 8 wizyta Biskup??w Legnickich w przeci?gu dw??ch lat. Alleluja!
Rekol. powo??aniowe dla dziewcz?t w duchu ??w Marii Magdaleny (30.11 - 02.12.2012 r.)
Nowe zadaszenie MB Mi??osierdzia - zachodnia strona Bethlehem
24-25.11.2012r.: Czuwanie w Towarzystwie Maryi z modlittw? o wylanie dar??w Ducha ??wi?tego (zako??czenie Seminarium Odnoowy Wiary)
16-18.11.2012 r.: Rekolekcje Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej z Lubina "Przymierze"
Pr??ba przed Jubileuszem 25 Lecia ??ycia Zakonnego O. Marka OMI: 07.IX.2012 r.
Po??wi?cenie Bethlehemki przez JE Biskupa Legnickiego Ks. Stefana Cichego - Klubu M??odych w Os??ej: 07.IX.2012 r.
Osadzenie nowego szamba i "Wiaty ??w. Jakuba"
3-4.XI.2012 r.: M??odzie?? w Domu Chleba
27.X.2012 r.: Czuwanie Towarzzystwa M.N. z nauczaniem seminaryjnym ("O ewangelizacji Ko??cio??a") oraz m??odzie?? w Domu Chleba
25-28.X.2012 r.: Rekolekcje z postem Daniela w Domu Chleba
22.X.2012 r.: II Odpust ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba
21.X.2012 r., Wigila Odpustu ku czci b??.JP II: Kustusz Diecezjalnego Sanktuarium M.B. ?askawej z Krzeszowa, Ks. Marian Kopko w Domu Chleba
19-21.X.2012 r.: Triduum przed Odpustem ku czci b??. Jana Paw??a II Wielkiego w Domu Chleba
Goscie z Kanadu i pielgrzym pod???ajacy do Santiago de Compostella w Domu Chleba
22.IX.2012 r. czuwanie Towarzystwa M.N. z nauczaniem seminaryjnym: "Ko??ci???? - sakramentem mi??o??ci"
Jubileusz 25 lecia konsekracji zakonnej o. Marka OMI: 7-9.IX.2012 r. OS?A-KRZESZ??W-LUBIN
Rekolekcje Rodzinne - Warsztaty muzyczno-wokalne
Rekolekcje Rodzinne - Warsztaty Ta??ca Narodowego - Polonez
Rekolekcje Rodzinne - Warsztaty w Mi?dzynarodowym Centrum Ceramiki - Boles??awiec
Rekolekcje Rodzinne - Sankt M. B. ?askawej w Krzeszowie, ??nie??ka, Panorama Rac??awicka we Wroc??awiu
Rodzinne Rekolekcje w Domu Chleba 14-21.08.2012
"M??yn-Fest7" - Inne
"M??yn-Fest7" - Szale??stwo koncertowe
"M??yn-Fest7" - Pielgrzymka dzi?kczynna do Krzy??a Milenijnego
"M??yn-Fest7" - Grupy dzielenia si? wiar?
"M??yn-Fest7" - Warsztaty teatru i kabaretu
"M??yn-Fest7" - Kadra prowadz?ca, animatorzy i zaproszeni go??cie
"M??yn-Fest7" - Warsztaty Ikony Matki Boskiej Kap??a??skiej z Bethlehem Os??owskiego
"M??yn-Fest7" - Warsztaty ta??ca chrze??cija??skiego
"M??yn-Fest7" - ognisko (zabawa i czas ??wiadectw)
"M??yn-Fest7" - Eucharystia (centrum dnia)
"M??yn-Fest7" - spotkania przy stole
I Komunia ??w. - Marcina z Boles??awca
Przygotowania "M??yn-Festu7" 02-09.07.2012
Dom Chleba
Medjugorje 28.04-05.05.2012
Semianaria Odnowy Wiary - spotkanie "zerowe" 21.04.2012 r.
Rekolekcje Towarzystwa Maryi 17-19.02.2012
Prace w Bethlehemce
Misjonarz z Syberii - O. Karol Lipi??ski w Domu Chleba
Spotkanie Klubu Seniora z Gromadki i Os??ej 11.02.2012 r.
Ferie ewangelizacyjno-krajoznawcze dzieci i m??odzie??y ze Starogardu Gda??skiego 05-10.02.2012 r.
Spotkanie klasowe ze szko??y ??redniej 04.02.2012 r.
Ewangelizacja w Ognisku dla Dziewcz?t w Lubaniu
Spotkanie nauczycieli przygotowuj?cych ewangelizacj? w boles??awieckich szko??ach
M??odzie??owe ferie ewangelizacyjne 22-25.01.2012
Ferie z Jezusem dla m??odzie??y z Mi??kowic 19-21.01.2012
Rekolekcje noworoczne 2011/2012
V wizyta Biskupa Stefana Cichego w Domu Chleba 28.12.2011
Rekolekcje dla Ruchu Szensztackiego 11-13.11.2011
Odpust ku czci b??. Jana Paw??a II, 22.10.2011 r.
Czuwanie na cze??? b??. Jana Paw??a II
Dobre lepszego pocz?tki
Rekolekcje 30.07-07.08.2011

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka